Berlingske-chef redigerede vred Løkke ud – trods protester

Berlingskes politiske journalister er raget uklar med ledelsen. Det sker efter et stort søndagsinterview med statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor avisens chefredaktør, Jens Grund, valgte at redigere en central passage helt ud. (opdateret med flere detaljer, kl. 11:22)

Berlingskes politiske journalister er raget uklar med ledelsen. Det sker efter et stort søndagsinterview med statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor avisens chefredaktør, Jens Grund, valgte at redigere en central passage helt ud. (opdateret med flere detaljer, kl. 11:22)

Berlingske Søndag indeholder godt nok det stort opsatte interview med statsministeren om regeringens vækstinitiativer, som blev gennemført på Marienborg.

Men hvad læserne ikke bliver gjort opmærksom på, er, at chefredaktionen med Jens Grund i spidsen besluttede at redigere et afsnit ud, der beskriver, hvordan Lars Løkke Rasmussen blev så ophidset over et spørgsmål om skattelettelser i forhold til yderligere vækst, at statsministeren forlod lokalet i vrede midt under interviewet.

Som opfølgning på sidste uges politiske debat om de konservatives ønske om yderligere skattelettelser for netop at skabe yderligere vækst mente Berlingskes Christiansborg-journalister ellers, at det var helt naturligt og relevant at fortælle, hvordan Lars Løkke reagerede, da han blev præsenteret for spørgsmålet.

Og i en mail på Berlingskes intranet, underskrevet hele den politiske redaktion på Berlingske, lyder der derfor hård kritik:

»Vi synes, det er beklageligt og forkert, at chefredaktionen nedlagde forbud mod, at vi skrev, at Løkke undervejs blev så sur, at han udvandrede fra interviewet, da Chris og Annette spurgte ham til de konservatives ønske om skattelettelser,« hedder det blandt andet i det interne indlæg, som er underskrevet af Christiansborg-journalisterne Annette Bonde, Chris Kjær Jessen, Kristian Klarskov, Morten Henriksen, Uffe Tang og Christiansborg-redaktør Jesper Thobo-Carlsen.

Videre skriver de:

»I kølvandet på forrige uges VKO-debat om de konservatives ønske mente vi, at det var åbenlyst relevant at fortælle læserne, hvordan statsministeren reagerer på sin regeringsmakkers ønske om skattelettelser. Ikke mindst set i lyset af chefredaktionens generelle forsikringer om, at vi i journalistikken går lige hårdt til rød og blå blok, f.eks. i debatten om Henrik Sass Larsen og mediestøtten«.

Og afslutningsvist konstaterer de:

»Vi undrer os derfor over, at chefredaktionen holdt fast i, at passagen skulle slettes.«.

Ifølge Journalisten.dk's oplysninger forsøgte statsministerens spindoktor, Michael Børsting, at gyde olie på vandene i forhold til Berlingske-journalisterne, da Løkke har forladt lokalet i voldsom vrede. Statsministeren siger i øvrigt på vej ud ad døren, at han "ikke vil have sit humør ødelagt" af spørgsmålet om skattelettelser. Og det til trods for, at den "journalistiske kontrakt" mellem Berlingske og Statsministeriet om indholdet af interviewet gik på, at man netop skulle tale om 2020-planen for vækst og så også ministerens planer for nye eksport-ambassadører. 

Efter Christiansborg-journalisternes samtale med Michael Børsting, der har karakter af en forhandling, vælger Lars Løkke efter 10-15 minutters tid at komme tilbage for at fortsætte interviewet. Men nu bliver der ikke stillet flere spørgsmål om skat og eventuelle skattelettelser til fremme af yderligere vækst. Chris Kjær Jessen og Annette Bonde får derfor yderligere 20-25 minutters samtale med statsministeren på Marienborg. Og begge parter gør deres bedste for at gennemføre interviewet i al fordragelighed.

Tilbage på redaktionen er meldingen fra Jens Grund, der lørdag er jourhavende, at man ikke ønsker Lars Løkkes vrede omtalt i avisen.

Alligevel vælger journalisterne Annette Bonde og Chris Kjær Jessen at skrive om optrinnet i den ene af de artikler, som var tænkt bragt i avisen. Og her er det, at Jens Grund går ind og pålægger dagens nyhedsredaktør at pille det omtalte afsnit ud. Trods protester fra journalisterne. Og til trods for, at Jens Grund i forbindelse med sin tiltrædelse erklærede, at han ville have fokus på den undersøgende journalistik og den tunge, fortællende genre.

Efterfølgende mødtes Christiansborg-redaktionen så i går med hele chefredaktionen på Berlingske, hvor man enedes om at lægge sagen ned. Parterne blev dog samtidig enige om, at man er uenige om, hvad man burde have gjort. Journalisterne fra Christiansborg fastholder, at det er fuldstændig uacceptabelt. Og blandt kollegerne på Berlingske er der da også fortsat stor utilfredshed, erfarer Journalisten.dk.

Berlingskes tillidsrepræsentant, Frederik M. Juel, er ligeledes fortørnet over beslutningen og siger til Dr.dk/Nyheder:

»Vi mener, det er en relevant del af interviewet at have med.«

Berlingskes chefredaktør, Jens Grund, ønskede mandag aften ikke at medvirke i et tv-indslag i DR Nyheder, men han fastholder, at der ikke ligger politiske motiver bag:

»Det var en ren journalistisk vurdering, ikke en politisk,« oplyser han i en skriftlig udtalelse, som fortsætter således.

»Jeg fandt ikke, at det var en journalistisk relevant oplysning for læserne, at statsministeren ville have en pause undervejs. Det må være tilladt for politikere – også for en statsminister – at gå ud og trække luft ind.«

»Han kom jo tilbage og fuldførte interviewet. Var han blevet væk, var sagen en ganske anden. Vi skriver faktisk også allerøverst i interviewet, at statsministeren ikke vil tale om skattelettelser,« udtaler chefredaktør Jens Grund.

6 Kommentarer

Heinrich R. Jørgensen
31. MAJ 2011
Re: Berlingske-chef redigerede vred Løkke ud - trods protester

"Journalisters nedgøring af "magtens folk" ved at kalde den "vrede" eller "rasende" fordrejer magtforholdet og understreger den fjerde statsmagts evige ret til "at nakke" hvem som helst uden forudgående proces."

Det er netop årsagen til, at journalister bør tilstræbe at fremlægge en redelig beskrivelse af fakta.

At Bertel Haarder er notorisk disponeret for vrede og tyranniske tendenser, må man formode har været almindeligt kendt blandt journalister. Ikke desto mindre har de undlagt at indvie befolkningen i de stærkt bekymrende og vedkommende aspekter, for en person der har haft ministerposter siden 1980'erne.

Lars Løkke Rasmussens besynderlige adfærdsmønstre er måske knapt så outrerede, men det er aldeles rimeligt hvis befolkningen fik indsigt i mandens natur og adfærd.

Ole Kristiensen
31. MAJ 2011
Provokation for provokationens skyld

En interviewaftale bør holdes. Det giver ikke mening, at opfinde alle mulige periferi og provokative tangenter for at tirre "ofret". 

Nu har Sass lige sagt, at berlingske skal have lukket munden - sær modstrid - eller selvbekræftelse - på at b.dk journalister mere går deres egen vej end nogen andens.

"Vrede" eller ej - hvad bliver det næste "han havde en krumme på sit slips" - kan en journalist ikke finde ud af det relevante og si det fra det ikke relevante. Hvis der endelig skulle være en pointe var det vel "løkke ønskede ikke at diskutere K's skattepolitik". Journalisters nedgøring af "magtens folk" ved at kalde den "vrede" eller "rasende" fordrejer magtforholdet og understreger den fjerde statsmagts evige ret til "at nakke" hvem som helst uden forudgående proces. 

Heinrich R. Jørgensen
31. MAJ 2011
Re: Berlingske-chef redigerede vred Løkke ud - trods protester

Jens Grund skriver:

»Det var en ren journalistisk vurdering, ikke en politisk,«

Men altså en journalistisk vurdering, journalister der havde været til stede og forfattet teksten, ikke måtte foretage? En underkendelse af journalisternes evne til at vurdere det relevante ved episoden? Åbenbart er de elendige journalister, siden de vurderer så ringe?

Episoden med den rasende statsminister der forlader lokalet, spindoktoren der forhandler nye (ændrede) vilkår på plads for interviewets videre forløb på, er utvivlsomt yderst relevant læsning. I det hele taget, burde præmisser for sådanne interviews klargøres, hvis der er aftalt nogle. Hvilket der formodentligt altid er. Ikke at oplyse læserne om præmisserne, er at vildlede dem.

Magtforholdet og "samarbejdet" mellem journalister og politikere er muligvis det mest interessante emne der findes, af den simple og triste årsag, at den er stærkt dominerende for den (pseudo-)journalistik der bedrives, og som pøbelen ikke bliver informeret om.

Ligeså interessant er det aspekt, at beskrivelsen af "optrinnet" blev slettet. Det forekom åbenbart ikke?

»Jeg fandt ikke, at det var en journalistisk relevant oplysning for læserne, at statsministeren ville have en pause undervejs. Det må være tilladt for politikere - også for en statsminister - at gå ud og trække luft ind.«

Det er journalistisk yderst relevant at beskrive optrinnet. Jeg forstår ikke, at journalisterne bag artiklen ikke udviste større mod end de gjorde, ved i stedet at nægte at bringe noget som helst af interviewet, hvis ikke de kunne få dette væsentlige punkt med. På den anden side, indledes der nu en debat om emnet pga. ledelsens "journalistiske" diktat.

»Han kom jo tilbage og fuldførte interviewet. Var han blevet væk, var sagen en ganske anden. Vi skriver faktisk også allerøverst i interviewet, at statsministeren ikke vil tale om skattelettelser,«

Selvfølgelig gennemførte statsministeren interviewet. Hvem siger nej til gratis reklame/propaganda? Hvem fik i det hele taget ideen til interviewet? Var det de politiske journalister selv? Var det deres chefer? Statsministeriet?

Det er udmærket, at der står i interviewet, at statsministeren ikke vil tale om skattelettelser. Som artiklen fremstod i avisen, må denne have fremstået som om Tanten er lydig og dydig, og indordner sig de vilkår de politiske herskere dikterer? Den del forekommer at være en retvisende beskrivelse af virkeligheden.

Heinrich R. Jørgensen
31. MAJ 2011
Re: Berlingske-chef redigerede vred Løkke ud - trods protester

"Statsministeren siger blandt andet på vej ud af døren, at han "ikke vil have sit humør ødelagt" af spørgsmålet om skattelettelser."

En eminent dansk gengivelse af det berømte udtryk: "We are not amused".

Heinrich R. Jørgensen
31. MAJ 2011
Re: Berlingske-chef redigerede vred Løkke ud - trods protester

Medierne svigter ved at undlade at berette det åbenlyst - at Lille Lars vitterligt er en lille mand. Hans koleriske og meget lidt rationelle adfærd er set i TV-debatter, fra Folketingets talerstol og af journalister der ikke må berette om det af deres chefer.

Er det ikke relevant for befolkningen at have indsigt i, at landets statsminister på nogle områder er temmeligt dysfunktionel? Er det ikke relevant at oplyse, at den iltre mand er hurtig til at fremture med trusler mod andre - dvs. trusler om at bruge egen magt til at knuse andre?

Flere