Etik

Berlingske beklager: Ikke godt nok at citere fra Twitter uden at spørge

Det har vakt hård kritik, at Berlingske ikke spurgte en privatperson om lov til at citere hendes tweet om overdrevne regler for nissevenner i skoleklasser

Berlingske har ikke håndteret det godt nok, erkender Kasper Krogh, redaktionschef på Berlingske, efter heftig kritik af en artikel udgivet lørdag morgen.

I artiklen var en kvindelig Twitter-bruger blevet citeret for sine tweets om sit barns skoles regler for nissevenner i klassen. I artiklen er der også et interview med familiesociolog Maria Ørskov Akselvoll, der fortæller, at det taler ind i en tendens, hvor forældre oplever langt højere forventninger til, hvor meget de skal involvere sig i børnenes skole og aktiviteter.

Twitter-brugeren blev bare aldrig spurgt til, om hun ville være kilde til historien, eller orienteret om, at hendes tweets blev citeret hos Berlingske.

”Vi skulle have kontaktet vedkommende og spurgt, om hun ville medvirke, og spurgt ind til, hvorfor hun mener, at der er et problem. Det beklager vi, og det har jeg også beklaget direkte over for hende,” siger Kasper Krogh.

Artiklen har været genstand for heftig kritik på Twitter i løbet af weekenden. Det startede kort efter artiklens udgivelse, der angiveligt medførte, at Twitter-kilden modtog flere ubehagelige henvendelser fra folk, der havde læst artiklen.

Vil spørge privatpersoner

Pressenævnet har tidligere afgjort og understreget, at medier som udgangspunkt kan citere fra offentligt tilgængelige opslag på sociale medier. Alligevel skulle Berlingske have kontaktet forfatteren til opslagene på Twitter, mener Kasper Krogh.

Ifølge Kasper Krogh bunder miseren fra Berlingskes side i, at Twitter tidligere var domineret af politikere, journalister, professionelle kommunikatører, interesseorganisationer og andre, som skrev på Twitter, ofte med ønske om at blive citeret i medierne.

Men mange danske brugere af Twitter har også mere private profiler og indgår i netværk, hvor de deler mere eller mindre private ting i det offentlige. Og det er ikke ensbetydende med, at de ønsker, at det skal eksponeres i et medie.

”Læren hos os er, at der formelt set ikke er noget galt i at citere derfra, men der kan være tilfælde, hvor vi skal spørge,” siger han.

”Skellet må være, når det er folk, der er privatpersoner, som skriver noget fra deres privatliv. Der skal vi være mere opmærksomme på, at det er god håndtering at spørge, om det er okay, at vi bruger det,” siger han.

Ikke tids nok

Der gik omkring et døgn, fra Berlingske udgav artiklen med Twitter-brugerens navn, til der blev rettet i artiklen, så brugerens navn ikke længere fremgik. I den periode nåede der at blive rejst massiv kritik af Berlingske og journalisten bag historien, og kilden skal også have modtaget flere ubehagelige henvendelser.

Kasper Krogh forklarer, at ledelsen hos Berlingske blev opmærksomme på kritikken, der blev rejst på Twitter, lørdag eftermiddag. Lørdag aften tog den for alvor til, stadig uden at Berlingske ifølge Kasper Krogh modtog direkte henvendelser telefonisk eller på mail om kritikpunkterne.

”Søndag formiddag går vi ind og fjerner navnet på artiklen. Det skriver jeg også ud på Twitter, og så tager debatten fart derfra,” siger han.

Er det tids nok at rette efter et døgn?

”Nej, tydeligvis ikke, hvis hun har nået at modtage en masse ubehagelige beskeder.”

Kritik skal rettes mod ledelsen

Kritikken af journalistpraktikanten bag artiklen går ikke bare på faglighed. Der er blandt andet også blevet taget og delt skærmbilleder af 12 år gamle opslag på Facebook, som journalisten har skrevet.

Er det ikke et svigt af en medarbejder, at I reagerer så sent, at det kan nå at ske?

”Da vi kan se, at kritikken retter sig så meget mod en medarbejder, gør vi klart opmærksom på, at vi erkender, at vi har skullet gøre noget om. Samtidig appellerer jeg til, at kritikken retter sig mod mig og ikke journalisten.”

Er kritikken af journalisten ikke et symptom på, at I har været for langsomme til at rette?

”Det kan det være. Ting går afsindigt stærkt på Twitter. Uden at gå i detaljer med det, er der også nogle, der har gjort mere end at skrive på Twitter. Vi reagerer på det, så snart vi kan, da vi bliver opmærksomme på det,” siger Kasper Krogh.

På Berlingske bliver der afholdt daglig efterkritik, og på dagens efterkritik vil Berlingskes praksis med at citere fra Twitter være et af emnerne.

”Og så skal vi tage hånd om den medarbejder, der er berørt af det her,” siger Kasper Krogh.

0 Kommentarer