Beklemt tabloid

  Intern undersøgelse på B.T. afslører store skel mellem ledelse og journalister. RESPEKT. Halvdelen af journalisterne på B.T. respekterer ikke deres ledelse. Og langt færre mener, at frokostavisen er højt anset blandt læsere og konkurrenter, fremgår det af en intern undersøgelse, som firmaet Mandrup i sommer lavede om arbejdsmiljøet på formiddagsavisen.

Intern undersøgelse på B.T. afslører store skel mellem ledelse og journalister.

RESPEKT. Halvdelen af journalisterne på B.T. respekterer ikke deres ledelse. Og langt færre mener, at frokostavisen er højt anset blandt læsere og konkurrenter, fremgår det af en intern undersøgelse, som firmaet Mandrup i sommer lavede om arbejdsmiljøet på formiddagsavisen.

»De redaktionelle medarbejderes skepsis over for ledelsen er langt hen ad vejen kulturelt bestemt. Selve faget tilkendegiver en afstandtagen fra autoritet og en forpligtelse til at forholde sig kritisk hertil. Historien har også givet anledning til en mistillid, som det kan tage lang tid at rette op på,« fortolker Mandrup selv sin undersøgelse, som de ansatte på B.T.s redaktionelle og kommercielle afdelinger har deltaget i.

En anden konklusion lyder:

»Alt for mange føler ikke, de kan påvirke udviklingen, hverken på afdelingsniveau eller på B.T. generelt. Dette er kritisk, både i forhold til at kunne yde den nødvendige indsats for avisen, men også i forhold til at være motiveret i dagligdagen. En af menneskets stærkeste motivationsfaktorer er muligheden for indflydelse.«

Og en tredje:

»Langt de fleste oplever at gøre en vigtig indsats, men den fører ikke til høj anseelse blandt B.T.s læsere, medarbejdere eller konkurrenter. De redaktionelle mener generelt, at B.T. har lav anseelse blandt læsere, konkurrenter og medarbejdere (…). Det må være frustrerende at føle, at man yder en vigtig indsats, uden at dette anerkendes.«

Avisens chefredaktør Arne Ullum vil ikke kommentere disse konklusioner:

»Nej, jeg bryder mig ikke om, at interne papirer herfra ender på Journalistens redaktion. Vi har bedt en konsulent give os nogle rå konklusioner – og det er altså internt.«

– Men vil du så sige noget generelt?

»Ja. Der har for eksempel været mange fyringsrunder herinde, hvilket har gjort, at samarbejdsklimaet ikke er fornuftigt. Men det er tredje gang, vi laver sådan en undersøgelse, og nu kan vi klart se, at tingene forbedrer sig. B.T. har historisk været præget af mistillid til ledelsen og et meget opdelt forhold mellem ledelse og medarbejdere.«

Som del af den Berlingske koncern ejes B.T. af norske Orkla. Med Arne Ullum som chef har avisen ændret profil og kører nu efter strategiplanen »Begavet Tabloid«.

»En af grundene til, at jeg godt kan lide at arbejde for Orkla, er, at de er professionelle. Det er derfor, vi bruger penge på at lave sådanne undersøgelser, så vi kan se, hvordan virkeligheden hænger sammen,« siger Arne Ullum.

Hvad med stress på B.T.?

»Når folk bliver spurgt, er der en alt for høj score. Det gælder specielt i gruppen af mellemledere og ledere, hvor vi har haft stress-sygemeldinger. Vi er på vej gennem en hård forandringsproces, og der bliver stillet hårde krav. Men det skal vi også gøre noget ved, og vi kommer med en plan til december«, siger Arne Ullum.

Tillidsmand Claus Moe fortæller, at stemningen på avisen længe har været præget af angst for nye fyringsrunder:

»Folk har været porøse, og vi har været bekymrede for det psykiske arbejdsmiljø. Det var derfor, vi bad om at få det undersøgt specifikt. Nu ved vi, at der er et problem, og flere forskellige arbejdsgrupper arbejder på at få det løst. Det forpligter vores ledelse, og jeg er forholdsvis optimistisk.«

0 Kommentarer