BEGRÆNSET BEGEJSTRING

Overenskomsterne blev ikke ligefrem modtaget med stående ovationer på årets generalforsamling i Kreds 6, hvor der også blev advaret mod udhuling af de fastansattes vilkår.

Overenskomsterne blev ikke ligefrem modtaget med stående ovationer på årets generalforsamling i Kreds 6, hvor der også blev advaret mod udhuling af de fastansattes vilkår.
af troels evold widding

“Der er ingen grund til hurra-råb, men vi fik da et par mindre gevinster.”
Sådan opsumerede Torben Duch Holm, tillidsmand på Kreds 6’ største journalistiske arbejdsplads NORDJYSKE Stifts-tidende, resultatet af årets overenskomstforhandlinger. Det skete på Kredsens generalforsamling den 2.marts i Hjørring.
En ekstra ferieuge blev det blandt andet til for Fællesoverenskomsten, som de fleste af hans kollegaer hører til, og det var han naturligvis ganske tilfreds med. Men han mente, at det havde kostet dyrt på andre områder.
“Lønmæssigt er resultatet dårligere end, hvad de har fået i København, og det betyder, at lønslæbet bliver endnu større mellem dem og os,” sagde Torben Duch Holm blandt andet.
Niels Kjeldsen, der er tillidsmand på DR i Nordjylland, var mindst lige så forbeholden.
“Vi har i DR desværre fået en to måneders norm for opgørelse af arbejdstiden. Og så har vi ikke fået den ekstra ferie, som vi gerne ville. To ting, der har ligget tungt i vægtskålen, der hev i retning af et nej.”
Niels Kjeldsen mente, at det efterhånden kan være svært at se, hvorfor han og kollegerne i DR skal være medlem af Dansk Journalistforbund.
“Ledelsen i DR lader os regionaler slås om programmerne og underbyde hinanden i pris. Det medfører flere løstansatte, nu er vi oppe på 20 procent hos os, fordi vi ikke ved, hvilke programmer, vi skal lave til næste år. Den slags har Dansk Journalistforbund ikke formået at gøre noget ved,” sagde Niels Kjeldsen.

Wild West
Freelancer Naja Bang gjorde opmærksom på, at der skal holdes nøje øje med et stigende problem.
“Vi freelancere bliver tilbudt den samme løn som fastansatte, selvom vi for eksempel kun arbejder en uge. Det er det rene wild west, for vi får ingen sygedagpenge, pension og så videre. Hvis ikke I fastansatte er opmærksom på, hvad der sker på jeres arbejdsplads på det her område, så risikerer vi, at jeres overenskomster bliver undergravet af freelancere. Ikke fordi vi har lyst, men af simpel nød.”
For at imødegå den forventede kontingent-stigning fra forbundet blev det besluttet at nedsætte kredsens kontin-gent med fem kroner om måneden til 25.
En beslutning, der både blev grinet og klappet af.
Carsten Lorenzen, DR, blev genvalgt som formand af de 46 fremmødte. Og Marianne Isen, NORDJYSKE Stiftstidende, Henrik Simonsen, Nordjyske Distrikts-aviser og Tove Koch, NORDJYSKE Stifts-tidende blev valgt til bestyrelsen. Tove Koch blev først sidste år medlem af Dansk Journalistforbund, da hun er en af de fotografer, der kom til forbundet, da Grafisk Forbund opløste sig selv.

0 Kommentarer