Bedre vilkår for græsrods-tv i 2009

Når det analoge tv lukkes ned den 1. november næste år, skrues der op for omfanget af ikke-kommercielt lokal-tv og såkaldt idebetonet tv. I nyt udspil indgår 20 timers daglig sendetid.

Når det analoge tv lukkes ned den 1. november næste år, skrues der op for omfanget af ikke-kommercielt lokal-tv og såkaldt idebetonet tv. I nyt udspil indgår 20 timers daglig sendetid.

Hvordan det hele skal fordeles og styres, er dog endnu ikke afgjort. Mediesekretariatet har derimod opstillet to modeller for Kulturministeriet, som der skal træffes beslutning om i løbet af efteråret.

Overordnet ligger det dog fast, at der afsættes 20 timer dagligt til digitalt græsrods-tv. Lokal-tv skal fremover sendes i syv regioner svarende til TV 2-regionerne, mens idebetonet tv skal sendes landsdækkende.

Den 9. september er der orienteringsmøde for alle interesserede og siden høringsfrist den 17.september.

Mere info på Mediesekretariatets hjemmeside.

0 Kommentarer