search

Bedre vilkår for freelancere nu

Vækst har været et gennemgående tema i  valgkampen.

Vækst har været et gennemgående tema i  valgkampen. Nu bør vi forvente, at et samlet Folketing gør tilværelsen nemmere for freelancere og andre løst ansatte – det er nødvendigt for vores arbejdsmarked. 

Freelancere – eller selvbeskæftigede, som andre organisationer kalder dem – er nemlig i høj grad med til at skabe fornyelse på arbejdsmarkedet og dermed også nye arbejdspladser. Det er derfor også blandt freelancerne, at vi finder iværksætteren.

Inden for nogle brancher fødes der på denne måde de såkaldte gazellevirksomheder, mens andre for eksempel i medie- og kommunikationsbranchen lader udviklingen foregå enten i egne foretagender eller gennem partnerskaber, hvor to eller flere freelancere i fællesskab leverer nye ideer og produkter, ikke blot til medie – og kommunikationsmarkedet, men til gavn for danske virksomheders markedsføring nationalt og internationalt.
Vi vil kunne forvente mange flere levedygtige partnerskaber eller mikrovirksomheder blandt freelancerne, hvis den nye regering for alvor vil erkende, at der er andre arbejdsformer end den traditionelle lønmodtager og den traditionelle arbejdsgiver. Det har ikke rigtig været tilfældet med den afgående.

Alene på dagpengeområdet kunne forenklinger her gøre det lettere for den enkelte at etablere en forretning på vej ud af dagpengesystemet, så det ikke bliver det enten-eller, som ofte kan sætte en stopper for de kreative tanker.

Desuden er det på tide, at der skabes forhold, så alle freelancere uanset status får ligestilling med det øvrige arbejdsmarked, når det gælder muligheden for at gå på barsel. Stækkede muligheder og økonomiske ulemper for freelancere og selvstændige, når det gælder barsel, er en alvorlig hæmsko for, at vores arbejdsmarked ændrer sig i trit med tidens krav. Lad os nu få den bugnende barselsfond ud at arbejde hos de freelancere, som faktisk også er omfattet af indbetalingerne, og lad os få de selvstændige med i fonden.

Hertil kommer hele problematikken omkring A- og B-skat, som freelanceren må drible sig igennem for slet ikke at tale om momsreglerne.

Ved at tage de udfordringer op, kan den nye regering faktisk bane vejen hos ganske mange, der har viljen til vækst.

Læs mere om DJs arbejde på freelanceområdet på Journalistforbundet.dk/freelance

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen