Bedre barsel til freelancere

Freelancere kan fremover få løn under barsel. Det kræver blot, at en arbejdsgiver vil ansætte dem i barselsperioden.

Freelancere kan fremover få løn under barsel. Det kræver blot, at en arbejdsgiver vil ansætte dem i barselsperioden. Til gengæld vil arbejdsgiveren få refunderet pengene fra den barselsfond, som de alligevel indbetaler til.

Familiestyrelsen har netop givet grønt lys for, at arbejdsgivere gerne må ansætte deres freelancere, i den periode, hvor de er på barsel, udelukkende med det formål, at freelanceren kan få løn under barsel. Familiestyrelsen henstiller dog til, at freelanceren bliver ansat hos en arbejdsgiver, som hun tidligere har arbejdet for.

Hidtil har barslende freelancere måtte tage til takke med en dagpengesats på 14.798 kr. under barsel, fordi barselsordningen for private, barsel.dk, kræver, at man har en privat arbejdsgiver, som kan modtage barselsrefusion, som er på op til 24.747 kr.

Barselsrefusionen udbetales nemlig til arbejdsgiveren og ikke til de ansatte.

Også selv om freelancerens forskellige arbejdsgivere har indbetalt til ordningen, har freelancerne indtil nu ikke haft glæde af den fælles barselsfond.

Det bliver der nu lavet om på.

"Når nu arbejdsgiverne betaler troligt hvert år til ordningen, er det godt, at freelancerne også vil få glæde af den. Det har jo været hensigten med loven," siger faglig konsulent i Dansk Journalistforbund, Lone Amtrup, som netop har modtaget et brev fra familiestyrelsen, hvori de godkender, at arbejdsgivere ansætter gravide udelukkende for at give dem adgang til flere penge under barsel.

– Lyder det hele som et smart trick?

"Nej, for man kan kun få adgang til ordningen, hvis man er dagpengeberettiget, og hvis ens arbejdsgiver har indbetalt med ordningen. Hensigten med ordningen har været, at løst ansatte også kan få løn under barsel, men man har glemt at tage højde for, at de jo ikke har en arbejdsgiver, og derfor ikke kan få udbetalt penge gennem ordningen," svarer Lone Amtrup.

Det er især medlemmer af forbundet, som arbejder freelance for tv-produktionsselskaber, der kan se frem til flere penge under barsel, men andre freelancere vil sandsynligvis også have nytte af muligheden. De fleste andre journalister har ofte løn under barsel gennem deres overenskomst. Lone Amtrup anbefaler, at journalister der er ansat uden for overenskomst,  får skrevet ind i deres kontrakt, at de har ret til den fulde refusion under barsel, så de og deres arbejdsgiver får glæde af den fælles barselsfond.

0 Kommentarer