Bebudet kommission bremser journalisters adgang til papirer

Allerede før skattesagskommissionen blev nedsat fik to aviser afslag på aktindsigt i papirer, der kunne belyse skattesagen. JP-journalist savner en afklaring af, hvad myndighederne kan tillade sig. »Der er tale om papirer, som vi mener allerede har været offentligt omtalt.« (opdateret 15:48)

Allerede før skattesagskommissionen blev nedsat fik to aviser afslag på aktindsigt i papirer, der kunne belyse skattesagen. JP-journalist savner en afklaring af, hvad myndighederne kan tillade sig. »Der er tale om papirer, som vi mener allerede har været offentligt omtalt.« (opdateret 15:48)

Pressen kan ifølge reglerne ikke søge om aktindsigt i dokumenter, som en undersøgelseskommission arbejder med. Nu forsøger skattemyndighederne at udvide denne regel til også at gælde dokumenter, som en fremtidig undersøgelseskommission måske vil arbejde med – når den er nedsat. Det viser to afslag på aktindsigt til Jyllands-Posten og Politiken.

Før skattesagskommissionen blev nedsat i marts 2012 fik journalister fra Politiken og Jyllands-Posten afslag på deres aktindsigt med den begrundelse, at der var en skattesagskommission på vej.
Christina Agger og Kaare Sørensen fra JP søgte om aktindsigt i dokumenter mellem SKAT København og Skatteministeriet.

»Der er tale om papirer, som vi mener allerede har været offentligt omtalt. Vi ville gerne have dem for at belyse sagen over for offentligheden,« fortæller Christina Agger til journalisten.dk om papirerne, som  Politiken allerede havde skrevet om. Desuden havde SKAT København og departementschef Peter Loft allerede han henvist til i deres redegørelser i sagen.

Ifølge Christina Agger var SKAT København og Skatteministeriet hurtige til at svare på anmodningen om en aktindsigt med en afvisning. Forklaringen var, at der var bebudet en kommissionsundersøgelse.
»Jeg ved godt, at man ikke kan få aktindsigt i undersøgelseskommissioners arbejde. Men jeg savner en afklaring af hvad der er gældende i peioden mellem udmeldingen om, at der skal nedsættes en kommission og til det rent faktisk sker. Vi fik afslag på aktindsigt før kommissoriet var på plads og medlemmerne udpeget,« siger Christina Agger.

Jyllands-Posten har kun fået udleveret nogle få aktlister.
»Men ikke noget der kan bruges til noget.«

Skattesagskommissionen blev nedsat i marts, og de første afhøringer begynder i slutningen af august. Kommissionen har to år tid at undersøge, om der skete et læk af fortrolige oplysninger til dagbladet BT om den daværende statsministerkandidat Helle Thorning-Schmidts skatteoplysninger op til valgkampen 2010. Kommissionen skal også finde ud af, om Skatteministeriet lagde pres på SKAT København.

I kampen for at få indsigt i sagens dokumenter kærede Kaare Sørensen og Christina Aggers til Østre Landsret.
»Vi ville gerne afklare retstilstanden, men det fik vi ikke meget ud af. Vi blev klart afvist af Østre Landsret, der slet ikke ville behandle sagen.«

Hun kan godt forstå, at der ikke bør foregå en sideløbende efterforskning samtidig med at en undersøgelseskommission arbejder.
»Men det kolliderer med pressens opgave med at oplyse offentligheden hurtigst muligt om den bedst opnåelige version af sandheden. I den her sag kommer mange halve anklager til at svæve i luften,« siger hun.

Ifølge skattesagskommissionens formand, landsretsdommer Lars E. Andersen, kan man søge om aktindsigt i de papirer, kommissionen har rekvireret fra andre forvaltningsmyndigheder.
»Men det er os, der giver tilladelse til det,« siger han.

Han forklarer, at kommissionen afviste at give aktindsigt i papirerne mellem SKAT København og Skatteministeriet, fordi det vil være skadeligt for kommissionens arbejde, at de kom frem.
»Det er ikke fordi der skal hemmeligholdes noget, men journalisterne er nødt til at vente lidt, så vi får lov til at undersøge sagen først. Dokumenterne skal nok blive beskrevet i vores beretning.«

Sagen minder om en sag fra 2011, hvor Folketingets Ombudsmand kaldte det "tvilvsomt" om  Justitsministeriet havde ret til at afvise aktindigt til to journailster fra Dagbladet Information med henvisning til at der var en undersøgelseskommission på trapperne.

Dengang sagde mediejurist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen til Information:

»Det er en reminder om, at et ministerium ikke må trække behandlingen af en aktindsigtsanmodning i langdrag, fordi man ved, der vil blive nedsat en undersøgelseskommission.« 

Skattesagskommissionen har modtaget i alt 5.000 sider fra blandt andre Skatteministeriet, SKAT København, Københavns Politi og Folketingets Ombudsmand.
(Opdateret med oplysninger om Dagbladet Information klokken 15:48)

0 Kommentarer