BBC News Online

  

 

 

BBC NEWS skal fremover være endnu mere klart og funktionelt. Indholdet skal målrettes brugernes behov, og designet helst blive usynligt, siger designchef Max Gadney.

 

DESIGN. Det er sikkert både størrelsen af nyhedsoperationen, taletempoet og teknologiens kompleksitet, der gør det. At man bliver komplet forvirret.

Alene online-nyhedsafdelingen af den britiske public service-kanal BBC har 220 journalister ansat og trækker på et stort net af underleverandører spredt over hele kloden. De redigerer nyheder til millioner af mennesker dagligt, udbuddet er gigantisk, det leveres i talrige udgaver og sprog, og det opdateres 24 timer i døgnet.

Online-afdelingen af BBC NEWS leverer nyheder til pc'ere, tekst-tv, telefoner, nyhedslæsere (i fagsproget kaldet RSS) og sikkert et par andre medier, som Journalistens udsendte ikke så i skyndingen under sit besøg i BBC Television Centre i Vestlondon.

Chefen for design og brugeradfærd på BBC NEWS, Max Gadney, fortæller om udviklingen af afdelingens nyhed-sitets-design fra begyndelsen til nu, og giver et bud på BBC NEWS' nærmeste fremtid. Han har været ansat som designer på BBC NEWS siden det allerførste site blev lanceret i oktober 1997.

Max Gadney og hans afdeling designer online-brugerfladerne for BBC, men forsker også i bruger-adfærd – hvem bruger BBC NEWS, hvordan bruger de det og hvorfor?

Adfærd og design hænger uløseligt sammen i Max Gadneys verden. Han forklarer det med et billede:

»Hvordan skal folk få øje på alt det dyrebare indhold, vi har på vores site? Det er næsten ligesom at proppe alt for mange mennesker ned i den samme båd. Du behøver ikke nødvendigvis en større båd, men en båd, der er bedre indrettet. Vi kan kun indrette båden, hvis vi ved, hvad folk har behov for.«

Designet af BBC NEWS skal hænge sammen med BBCs overordnede mål, som er at leve op til public service-forpligtelserne.

»Vi slås konstant med at opfylde publikums behov, som hele tiden ændrer sig. Samtidig skal vi opfylde vores overordnede målsætning. De to ender skal bringes sammen, ellers må vi spørge os selv, hvorfor vi i det hele taget eksisterer?«

Grundpillerne i designet på BBC NEWS blev allerede fastlagt med det første site i 1997. Skærmbilledet er delt i tre lodrette kolonner. I venstre kolonne ligger alle de permanente knapper, for eksempel World, UK og Business. I midten opdateres nyhederne løbende. Til højre ligger specialvarerne: Temaer og promoveringer af forskellige BBC-varer, for eksempel valgtemaer eller forskræp til udsendelser på tv.

Skelettet er intakt i dag, syv år senere.

* I bladudgaven af Journalisten forklarer Max Gadney i en gennemgang af fem forskellige design af BBC NEWS, hvordan og hvorfor designet langsomt er blevet forbedret.

 

Indlysende design

BBC NEWS skal fremover være endnu mere klart og funktionelt. Indholdet skal målrettes brugernes behov, og designet helst blive usynligt, siger designchef Max Gadney.

FREMTID. »Når du griber fat i dørhåndtaget på en bil, så danner du dig et mentalt billede af, hvordan det skal føles at åbne døren, og hvordan det skal lyde. Det er det samme, vi forsøger med BBC NEWS. Brugerne skal vide, at når de trykker et sted på skærmen, så får de det, de regner med.«

Max Gadneys er visuel i hele sin tankegang. Stort set alle forklaringer ledsages af et sprogbillede.

»Har du et stykke papir, jeg kan låne?« spørger han.

Et øjeblik senere har han skitseret en model over BBC NEWS´ Content Management System – det computerprogram, som strukturerer alt indhold på BBC NEWS.

Programmet sørger for, at alle historier på BBC NEWS begynder med fire afsnit på lige omkring 400 ord, at alle faktabokse er ens, at billederne er ens beskåret – alt indhold er med andre ord lagt i kasser. Indholdet er underlagt et meget stramt design, som den redaktionelle ledelse står bag.

Stramheden er helt nødvendig, forklarer Max Gadney:

»Det nuværende design er rimelig klart. Men det skal være endnu mere rationelt og simpelt ved næste redesign. De forskellige genrer skal adskilles endnu bedre fra hinanden. Man skal ikke være i tvivl om, hvad der linker til en baggrundshistorie eller en analyse. Det skal være indlysende.«

Max Gadney peger på, at sitets kommende tema om parlamentsvalget i Storbritannien vil indeholde elementer, som vil blive videreført ved næste rede-sign. Valg-temaet vil forsøge at adskille tingene mere end det er tilfældet i det nuværende design.

Design og adfærd er to sider af samme sag, siger Max Gadney, som også er chef for brugeradfærd.

»Hvis du ikke ved, hvordan brugerne opfører sig, så kan du heller ikke optimere et design. Journalister tænker ofte 'jamen, vi kender da vores læsere, ellers bruger vi bare vores journalistiske næse'. Men instinkter er ikke godt nok, vi er nødt til at undersøge det.«

For at kortlægge adfærden blandt brugerne laver BBC NEWS fokusgrupper, brugertest og feltarbejde i forskellige miljøer, aldersgrupper og sociale lag. En nylig undersøgelse viste for eksempel, at unge på omkring 20 år i høj grad fravalgte BBC NEWS, siger Max Gadney:

»De 20-årige ser på os som en broadsheet-avis. BBC NEWS forudsætter alt for meget viden, som mange unge ikke har. Derfor læser de i stedet tabloidaviserne, som er meget lettere at forstå. Men vi har en forpligtelse til også at levere nyheder til unge mennesker, så det arbejder vi med at forbedre.«

Den undersøgelse har allerede medført, at BBC NEWS i dag laver såkaldte »quick-guides«, som er ultrakorte gennemgange af for eksempel baggrunden for Irak-krigen, ofte ledsaget af nyhedsgrafik.

Men der er meget, der mangler at blive undersøgt. Allerhelst ville Max Gadney have små robotter flyvende rundt, der kunne registrere menneskers mediebrug.

»Det slutter aldrig,« siger han og smiler.

»Brugerne og deres forventninger ændrer sig, medierne ændrer sig og nye kommer til. Alt skal hele tiden tænkes om.«

0 Kommentarer