BBC-måling: Pressefrihed deler kloden

Det er langtfra alle, der anser pressefrihed for specielt vigtigt. En ny undersøgelse gennemført af BBC World Service i 14 lande viser, at 40 procent anser fred og social harmoni for mere betydningsfuldt.

Det er langtfra alle, der anser pressefrihed for specielt vigtigt. En ny undersøgelse gennemført af BBC World Service i 14 lande viser, at 40 procent anser fred og social harmoni for mere betydningsfuldt.

En fri presse står langtfra altid øverst på dagsordenen. BBC World Service har stillet spørgsmålet til 11.344 personer i 14 lande kloden rundt, og blandt de adspurgte svarer kun lidt over halvdelen – 56 procent – at pressefrihed er afgørende for at sikre et frit samfund.

Til gengæld mener 40 procent, at social harmoni og fred er vigtigere – selv hvis det indebærer, at pressens frihed tæmmes i en sådan grad, at det bremser mediernes mulighed for at rapportere fuldstændig sandfærdigt.

Sammenlagt er holdningen dog i de fleste af de 14 lande, at pressefrihed (inklusive radio og tv) er af større betydning end social stabilitet.

BBC-målingen viser i øvrigt, at de stærkeste fortalere for pressefrihed er Nordamerika og Vesteuropa, hvor op mod 70 procent sætter pressefrihed øverst på listen.

Dernæst følger Venezuela, Kenya og Sydafrika med 60 procent.

I den modsatte ende ligger Indien, Singapore og Rusland, hvor indbyggerne foretrækker stabilitet frem for pressefrihed. Her svarer omkring 48 procent, at de støtter kontrol over medierne for at sikre fred og stabilitet.

De mere end 11.000 deltagere i undersøgelsen blev desuden spurgt om deres vurdering af, hvor uafhængige medierne er i deres eget land, og hvorvidt de rapporterer sandfærdigt samt fri af egne holdninger. Og her varierer opfattelsen meget:

Indbyggerne i Kenya giver situationen i deres eget land en meget høj vurdering på 81 procent, mens den ligger på 41 procent i Mexico.

Alle resultater fra BBC-målingen kan læses her

0 Kommentarer