Bastard Film slipper med en undskyldning – trods snyd

Selv om Bastard Film indrømmer, at de snød på efterårets panikdag, får de ingen sanktioner. De slipper med at sige undskyld og får en misbilligelse fra Praktikudvalget.

Selv om Bastard Film indrømmer, at de snød på efterårets panikdag, får de ingen sanktioner. De slipper med at sige undskyld og får en misbilligelse fra Praktikudvalget.

Indtil oktober i år var sagen ellers klar – hvis et praktiksted ringer før tid til journaliststuderende forud for panikdagen, koster det seks måneders udelukkelse fra praktiksystemet.

Men B.T. klagede over deres udelukkelse i foråret, og det fik Undervisningsministeriet til at se på sagen. Sanktionen blev underkendt, og Praktikudvalget kan nu ikke længere udelukke praktiksteder, bare fordi de ringer for tidligt.

Den afgørelse kommer nu Bastard Film til gode, efter at de indrømmede, at de snød på den seneste panikdag. I går var der møde i Praktikudvalget, hvor sagen om Bastard Film skulle behandles.

Producer hos Bastard Film Søren Steen Jespersen var med på mødet, hvor han erkendte, at de havde begået en klar fejl, men at de bakkede op om praktiksystemet, og at fejlen ikke ville gentage sig.

»Vi tager næsen til efterretning. Jeg er glad for, at der ikke var sanktioner. Som jeg også sagde til udvalget, har det ikke andre konsekvenser end at fjerne en ellers god praktikplads,« siger Søren Steen Jespersen til Journalisten.dk 

Og det er altså nok for Praktikudvalgets formand, Christian Kierkegaard fra Danske Specialmedier.

»De får en alvorlig misbilligelse fra Praktikudvalget. Det sker i form af et brev til Bastard Film,« siger han til Journalisten.dk

– Er det nok for jer?

»Det er vi tilfredse med, fordi Søren Steen Jespersen samtidig tilkendegav klart, at han bakker op og systemet, og der var tale om en fejl fra deres side.«

– Men er du tilfreds med de sanktionsmuligheder, I har efter Undervisningsministeriets afgørelse i B.T.-sagen?

»Vi var ikke enige i afgørelsen, og det var da ærgerligt, at den underkendte vores beslutning. Men vi er omfattet af Undervisningsministeriet, og de er klageinstansen, så det retter vi os efter.«

– Men er du tilfreds med jeres nuværende sanktionsmuligheder?

»Jeg havde da gerne set, at vi havde yderligere muligheder. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Men jeg går da ud fra, at vi ved grovere overtrædelser stadig har sanktionsmuligheder. Det har Undervisningsministeriet ikke forholdt sig til.«

I både Bastard Film og B.T.'s tilfælde bestod overtrædelsen i, at praktikstederne havde taget kontakt til mulige ansøgere før tid med henblik på at aftale en samtale. Ingen af de to steder tilbød kontrakt, og i en sag, hvor det er tilfældet, mener Christian Kierkegaard altså godt, Praktikudvalget kan straffe praktikstederne.

0 Kommentarer