Bastard Film angriber DR-redaktør

Seernes redaktør i DR, Jacob Mollerup, begik »fem grove fejl«, da han i sidste uge langede ud efter programmet om bostedet Ringbo. Det mener i hvert fald Bastard Films ledelse, som nu svarer igen.

Seernes redaktør i DR, Jacob Mollerup, begik »fem grove fejl«, da han i sidste uge langede ud efter programmet om bostedet Ringbo. Det mener i hvert fald Bastard Films ledelse, som nu svarer igen.

Efter en uge med konstant kritik af Bastard Films arbejdsmetoder – ikke mindst brugen af skjult kamera under optagelserne til udsendelsen om bocentret Ringbo – går Bastard Film nu til modangreb.

Medstifter og adm. direktør af Bastard Film Søren Steen Jespersen samt Eva Eriksen, der var den journalistiske muldvarp på programmet om Ringbo, mener, det er DRs lytter- og seerredaktør, Jacob Mollerup, der er helt galt afmarcheret.
Mollerup har begået hele »fem grove fejl«, da han skrev sit kritiske indlæg »Skjult kamera på afveje«, lyder dommen fra Søren Steen Jespersen og Eva Eriksen:
»DR har ansat en redaktør til at lede efter fejl i tv-udsendelser. Det er helt fint. Men der opstår unødige problemer, hvis ingen holder øje med seer-redaktøren, når hans egne indlæg og kommentarer er spækket med grove, faktuelle fejl,« erklærer de to, som mener, Mollerup kunne have undgået de værste fejl i sin kritik, hvis han havde ringet til de involverede journalister.
Derfor føler de sig kaldet til at svare igen og har i en fælles udtalelse opstillet fem områder, hvor de mener, Mollerup er på afveje:

FEJL NUMMER ET:
Mollerup skriver: "Mange pårørende, sindslidende, psykiatere og andre ansatte har for længst erkendt de dybe problemer – og er selv i gang med diskussioner om diagnoser og løsninger."

»Desværre er det usandt. Psykiatere og andre medarbejdere har, som det også fremgår af medierne i disse dage, haft travlt med at fordømme det skjulte kamera frem for at tale om diagnoser og løsninger. Det er korrekt, at enkelte pårørende tidligere har forsøgt at råbe ansatte, ledere og politikere op om forholdene på Ringbo. Vores indgang til at lave historien var netop tip og henvendelser fra en af disse grupper. Men alle kan vist være enige om, at en utilfreds pårørende ikke i sig selv udgør en ordentlig og vandtæt dokumentation for et kritisk indslag i DRs prime time. Hvad angår ledelsen og lægerne på Ringbo samt de ansvarlige politikere, er det direkte usandt, at man "for længst har anerkendt dybe problemer". Først nu har kommunen sat en større "redningsplan" i gang med fokus på løsninger. Den blev iværksat lynhurtigt og lige efter, man blev klar over, at Bastard Film havde haft en journalist ansat med skjult kamera.«

FEJL NUMMER TO:
Mollerup skriver: "Det skjulte kamera leverer ikke unik dokumentation for hverken fejlmedicinering eller dårlig rengøringsstandard. Begge dele har direkte været omtalt i embedslægens tilsynsrapporter."

»Her bliver vi for alvor bekymret for Mollerups dømmekraft. Man kan blive bekymret for, om Mollerup overhovedet har set indslagene. De indeholder ikke et eneste ord om dårlig rengøringsstandard. Sagen er, at vi faktisk er i besiddelse af en række scener fra det skjulte kamera, som afslører særdeles uhumske forhold på Ringbo. Scener, der kunne være blevet "dramatisk og underholdende tv". Men da såvel en tilsynsrapport fra Københavns Kommune som en artikel i Berlingske Tidende i måneden op til udsendelsen satte fokus på netop rengøringen på Ringbo, vurderede 21 Søndag og Bastard Film, at relevansen i at bringe netop disse klip var væk. Derfor er disse optagelser aldrig bragt – andre steder end på seerredaktørens indre nethinde åbenbart.
Vedrørende fejlmedicinering forholder virkeligheden sig stik modsat af det, Mollerup påstår. For godt nok har der tidligere været kritik af medicinhåndteringen m.m. på Ringbo, men så sent som i 2007 konkluderer embedslægernes tilsyn, at Ringbo fungerer tilfredsstillende.«

FEJL NUMMER TRE:
Mollerup skriver: "Der er en stribe andre muligheder for at lave historien – helt uden det skjulte kamera."

»Her må vi fastholde, at vi ikke vurderer, at et enkelt eller to udsagn fra utilfredse pårørende er tilstrækkelig dokumentation. Ligeledes viser tilsynsrapporterne med al tydelighed, at en aktindsigt ikke kunne give et reelt indblik i medicinforbruget på Ringbo. Disse rapporter beskæftiger sig slet ikke med forbruget af medicin. Slutteligt har vi bedt om tilladelse til at lave en åben reportage på bostedet, men fået afslag.«

FEJL NUMMER FIRE:
Mollerup skriver: "En række eksempler på rundhåndet uddeling af ekstra doser (PN-medicinen) er jo ikke en dokumentation, der kan komme bag på nogen, når Sundhedsstyrelsen lige midt i (….) perioden udgiver en rapport, der netop fastslår, at det på landsplan er en meget stor gruppe, der får for meget og/eller forkert medicin."

»Sundhedsstyrelsens udredning om medicinering af psykisk syge kom i 2006, altså FØR vi kom ind på Ringbo. Udredningen konkluderede, at der var alt for mange psykisk syge, der fik sove- og nervemedicin. På baggrund af den undersøgelse sendte Sundhedsstyrelsen også en indskærpelse ud om at udvise stor forsigtighed ved kombination af visse antipsykotiske midler og sove- og nervemedicin, fordi der var en øget risiko for død. Man må forvente, at det satte såvel forbruget af medicin ned, ligesom at man tyndede ud i de kombinationer, der kan være dødelige for de sindslidende. Men det, vi dokumenterer, er, at det ikke sker. At medicinforbruget forsætter, som om intet er hændt. Informationer, som man ikke kan læse sig til i tilsynsrapporter eller andre offentligt tilgængelige dokumenter. Der er nemlig ingen, der kontrollerer eller kender til mængden af den medicin, som de sindslidende får på bocentrene.«

FEJL NUMMER FEM:
Mollerup skriver: "Seerne fik ikke at vide, at det er lægerne, der er ansvarlige og fortsætter med at udskrive recepter og fastsætte doser i strid med reglerne."

»Igen. Det er forkert. Vi konfronterer den ansvarlige for psykiaterne på Ringbo, nemlig Anette Gjerris, der er vicedirektør i psykiatriforvaltningen i Region Hovedstaden. Og efter hvad vi er bekendt med, er det første gang, at nogen har erkendt, at de medicinerer de sindslidende ulovligt. De psykiatere, der har været tilknyttet det hus, som vores reporter var ansat i, har det ikke været muligt at få en kommentar fra. Vi har sendt breve til dem og forsøgt at nå dem per telefon,« lyder det i det sidste modsvar fra Eva Eriksen og Søren Steen Jespersen fra Bastard Film.

Jacob Mollerup er dog ikke den eneste, der har kritiseret Bastard Film. Senest skrev Venstres medieordfører i sin faste blog på Journalisten.dk, at der var tale om journalistisk sensationsjagt.

Endvidere har fagforeningen LFS været efter Bastard Film med anklager om tendentiøs journalistik.

Selve kritikken fra Jacob Mollerup kan læses her.

0 Kommentarer