Balkan-journalister på danske kurser

 

 

Danmarks Journalisthøjskole laver medieværksteder, hvor undersøgende journalister på Balkan og omegn bliver trænet i dybdeborende journalistik – og i at undervise deres kolleger.

I 23 år har Sasa Lekovic fra Kroatien forsøgt at lave undersøgende journalistik uden at vide præcist, hvad det var. Han siger, at Journalisthøjskolens kurser har ændret hans liv.

»Der har ikke før været undersøgende journalister som sådan i Kroatien, og jeg er vel stort set stadig den eneste. Undersøgende journalistik støttes ikke af redaktører, men de kan godt lide at lade som om, de gør det. Fremover vil jeg lære unge journalister at gøre det rigtigt,« siger Sasa Lekovic. Han har allerede holdt flere gratis workshops, en af dem resulterede i rapporten »Human Trafficking« om det sorte marked for salg af prostituerede.

Det begyndte med, at 17 uddannelses- og mediecentre i 11 lande i Central- og Sydøsteuropa gik sammen i medienetværket SEENPM. Fælles for landene er, at de alle har været under kommunistisk styre, de er fattige og har ingen tradition for uafhængig journalistik. Gennem Udenrigsministeriets FRESTA-program har Danmark spillet en vigtig rolle i etableringen af værkstedet og for selve undervisningen. Den har Danmarks Journalisthøjskole, primært ved journalist Lars Møller og journalist og kursuskoordinator Asbjørn Slot Jørgensen, stået for.

Først kom 12 journalister fra Balkan-landene på kursus på DJH i foråret 2001. Siden har de været på kursus i henholdsvis Sofia og Beograd. Kurset sluttede med en eksamen, hvor deltagerne hver især skulle arrangere og undervise på tilsvarende workshops i deres hjemlande, det såkaldte TOT-koncept (training of trainers). De har nu titel af SEENPM-underviser. Sideløbende har der været undervisning i SEENCAR, det vil sige computerstøttet journalistik.

Indtil 1. april i år var Sasa Lekovic ansat som undersøgende journalist på det mest magtfulde mediekompagni i Zagreb, Europe Press Holding – det eneste i regionen, der bedriver undersøgende journalistik – men efter Sasa Lekovics mening ikke dedikeret nok. Så nu er han freelance med sit egen NGO og vil etablere egne kurser.

»Mit professionelle udsyn er blevet meget større. Før tænkte jeg slet ikke på at undervise, men nu har jeg lært en masse om, hvordan jeg skal præsentere min viden, og hvordan jeg kan hjælpe andre med at researche og skrive historier. At kunne de rigtige metoder og teknikken er det vigtige, for ellers er det jo egentlig ikke sværere end almindelig journalistik,« siger han.

Liviu Avram fra Rumænien har arbejdet som (selvlært) journalist siden 1989. Han arbejdede på en lokalavis og havde kontakt med et center for uafhængig journalistik og fik herigennem tilbudet om at deltage i det første kursus, som DJH stod for.

Sidste år flyttede han til Bukarest for at arbejde på en landsdækkende avis, hvor han nu ikke blot er undersøgende journalist, men også koordinerer seks andre journalisters arbejde. Han har selv afholdt adskillige tredages kurser med 15-20 deltagere. Han peger på, at systematik og det at sætte sig mål – både minimum- og maksimummål – for, hvad man kan få ud af en historie, er af stor vigtighed.

»At have den rigtige holdning er ikke nok, der skal de rette færdigheder – og også tid – til,« siger Liviu Avram, som lige har fået hædrende omtale i forbindelse med årets uddeling af »Kurt Schork Awards in International Journalism«, som bl.a. gives til journalister i udviklingslande.

Der har været stor usikkerhed om, hvorvidt journalisttræningen fortsat ville modtage støtte fra FRESTA.

Medieværkstederne ville godt kunne overleve uden bidraget på tre millioner kroner årligt fra udenrigsministeriet og Journalisthøjskolen som tæt partner, idet også schweiziske og tyske fonde samt multimillionæren George Soros OSI-fond sponsorerer projektet, men Journalisthøjskolen ville gerne fortsætte som rådgiver og sparringspartner for den videre udvikling. SEENPM-netværket er skolens største enkeltprojekt i udlandet, Udenrigsministeriet har foreløbig bevilget penge frem til 30. juni 2004. Tidshorisonten for hele konceptet rækker dog flere år frem. I alt har træningen af de forskellige hold betydet, at op imod 500 andre journalister efterfølgende har været på kursus, ligesom netværket har styrket samarbejdet på tværs af grænserne.

Samarbejdet SEENPM

Medietræningsnetværket SEENPM – The South East European Net-work for Professionalisation of the Media – blev etableret i februar 2000.

Det består nu af 17 uddannelses- og mediecentre i 12 lande i Central- og Sydøsteuropa: Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Albanien, Moldova, lovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Serbien – og senest er Slovakiet så kommet med.

 

0 Kommentarer