Bæredygtig kildekritik?

I disse dage bruger René la Cour Sell en del af sin tid i retten i Roskilde, fordi han er ramt af en injuriesag. Han er blevet stævnet af foreningen Bæredygtigt Landbrug, efter at han som direktør for Danmarks Naturfredningsforening blev brugt som kilde til en artikel i LandbrugsAvisen.

I disse dage bruger René la Cour Sell en del af sin tid i retten i Roskilde, fordi han er ramt af en injuriesag. Han er blevet stævnet af foreningen Bæredygtigt Landbrug, efter at han som direktør for Danmarks Naturfredningsforening blev brugt som kilde til en artikel i LandbrugsAvisen.

Bæredygtigt Landbrug mener, at La Cour Sell som kilde overdrev konsekvenserne af landbrugets brug af sprøjtegifte.
»Det er på tide, at han bliver stillet til ansvar for sine mange negative udtalelser om landbruget. René la Cour Sell er kun den første, vi går efter …,« lød det fra Bæredygtigt Landbrugs top.

Det, René La Cour Sell sagde i sommeren 2010, var:
»Der er lukket 400 drikkevandsboringer de senere år – eller måske er det 300 – på grund af landbrugets sprøjtegifte.«

Bæredygtigt Landbrug, der har som vision at kæmpe mod de økonomisk belastende dele af helhedsplanen Grøn Vækst, afviser, at landbruget har ansvaret for så mange lukkede drikkevandsboringer.
Hvis René la Cour Sell taber, vil andre tænke sig meget godt om, før de kritiserer Bæredygtigt Landbrug. Og ydermere: En sejr i retten i Roskilde skal være Bæredygtigt Landbrugs løftestang på den store landbrugspolitiske scene:
»En vundet sag vil fjerne fundamentet for en lang række tiltag mod vores anvendelse af pesticider,« har foreningen således udtalt.

Samtidigt med at Bæredygtigt Landbrug med advokatbistand jagter andre mediers kilder, henvender organisationen sig også selv til sine egne kilder, der bruges i organisationens pressemeddelelser.
Journalisten har set nærmere på 10 pressemeddelelser fra Bæredygtigt Landbrug. Resultatet er opsigtsvækkende. Flere af kilderne i Bæredygtigt Landbrugs egne pressemeddelelser fortæller, at de ikke vidste, at de talte med en journalist. Ikke alle kilder tør stå frem. Måske husker de varslet:
»René la Cour Sell er kun den første, vi går efter …«

René la Cour Sell har i dag trukket sig fra direktørstolen i Danmarks Naturfredningsforening. Det skete helt uden varsel i foråret 2012:
»… jeg er bare kommet til et punkt, hvor jeg ikke synes, jeg kan komme videre …,« lød det blandt andet.
Selvfølgelig skal man passe på med at fremture med faktuelle oplysninger, hvis der ikke er fornøden dokumentation for dem. Men selv om det viser sig, at René la Cour Sell ikke kan løfte beviset for sin påstand, er det ikke sikkert, at han bliver dømt, når retten afslutter sagen 5. november. Hensynet til oplysningen af offentligheden kan veje tungt.

Dermed rejser sagen et principielt problem:
Hvordan kan pressen i håndteringen af kilder beskytte dem mod kostbare og opslidende sagsanlæg?
Her tænker jeg ikke bare på René la Cour Sell. Jeg tænker også på de kilder, der er blevet brugt i Bæredygtigt Landbrugs egne pressemeddelelser, men som er meget lidt ivrige efter at rejse den nødvendige kritik.

Vi skulle jo gerne have sandheden frem. Som Bæredygtigt Landbrug selv siger det:
»Bæredygtigt Landbrug ønsker, at dansk landbrugs miljøpåvirkning bliver bedømt ud fra fakta.«

0 Kommentarer