B.T.s Bøgh tabte stort

På overfladen var valget til hovedbestyrelsen uden anslag til drama.Til gengæld er der kraftige dramatiske dønninger efterfølgende.

På overfladen var valget til hovedbestyrelsen uden anslag til drama.Til gengæld er der kraftige dramatiske dønninger efterfølgende. Medarbejderne i Det Berlingske Hus er rasende over at få vraget deres kandidat, og vreden vender de blandt andet mod forbundsformanden.

Allerede en måned før delegeretmødet var kampvalget en realitet. Men i salen på Nyborg Strand udeblev kampstemningen totalt. Ingen valgtaler, ingen støtteerklæringer, ingen præsentationer. Talerstolen blev overhovedet ikke brugt under punktet valg.
Så på overfladen virkede valget totalt udramatisk. Seancen indledtes harmonisk med stående klapsalver ved genvalget af næstformanden, Christian Kierkegaard, og kun tre medarbejdere fra AalborgStiftstidende demonstrerede en anelse ved at have svært ved at få lettet ? og ved ikke at kunne falde ind iklappe-takten.
Men selvom også valghandlingen til de menige HB-poster virkede kampløst, så havde valgkampen stået på i uger inden delegeretmødet, med en kraftig optrapning i dagene op til og for til sidst at nå sit klimaks under festen på delegeretmødet.
Adskillige hvis-I-stemmer-på-så-lover-vi-til-gengæld-at- handler var indgået. Og særlig aktiv i disse valghandler havde Medarbejderforeningen i Det Berlingske Hus været. Danmarksstørste bladhus stillede nemlig med en for mange ukendt kandidat. Bladhuset har ikke været repræsenteret i hovedbestyrelsen, siden delegeretmødet i 91 ikke forlængede Egon Balsbys periode i HB.
Poul Bøgh,stedfortrædende tillidsmand på B.T., var nu Berlingskes kandidat og skulle så sammen med syv andre kæmpe om de syv ledige pladser i hovedbestyrelsen. Og han tabte. Det blev kun til 92 stemmer.

Bøgh modarbejdet
At Poul Bøgh måtte nøjes med 33 stemmer færre end den sidst valgte har vakt mere end bare almen ærgrelse blandt medarbejdernei Det Berlingske Hus.
»Det er kedeligt,at det største bladhus ikke kan få valgt en kandidat. Vi bliver modarbejdet,« konstaterer fællestillidsmand i Berlingske Medarbejderforening, Jens Langergaard.
»Jeg tror,det hænger sammen med, at han kommer fra B.T., og så er der sået rygter om ham, fra da han var chefredaktør for 12 år siden,« fortsætter Langergaard og langer ud efter forbundsformand, Lars Poulsen. Tre gange har Langergaard forsøgt at få Lars Poulsen til at være stiller for Bøgh, men uden held. Poul Bøgh havde som den eneste af kandidaterne ikke Lars Poulsens navn på stillerlisten, og Bøgh havde kun én stiller frahovedbestyrelsen, hvor de øvrige kandidater havde fra otte til 15 stillere fra hovedbestyrelsen.
»Jeg har ikke stillet for Poul, fordi jeg ikke kender hans faglige arbejde. Det er der ikke noget underligt i, da Poul kun er tillidsmandssuppleant og kun har været det i et halvt år. Ingen uden for B.T. og Berlingske kender til Pouls arbejde som tillidsrepræsentant,« siger LarsPoulsen.

»Pisser på vores faglige arbejde«
»Lars Poulsen har åbenbart noget imod sin gamle redaktør,« siger Langergaard og hentyder til, at da Lars Poulsen for 12 år siden var tillidsmand på Amtsavisen i Randers, var Poul Bøgh chefredaktør på samme avis.
Langergaards vrede er absolut ikke blevet mindre efter hans hjemkomst til bladet. I et kort referat fra delegeretmødet til medlemmerne af medarbejderforeningen, skriver JensLangergaard:
'Vennerne' på Rådhuspladsen og hovedbestyrelsen var med til at forhindre, at vores kandidat blev valgt. Det vil undertegnede nu tage til efterretning, og i bestyrelsen må vi nu grundigt overveje Berlingske Medarbejderforenings/B.T.s hidtidige aktive bidrag og støtte til forbundsformand Lars Poulsens linie, når det står klart, at forbundsledelsen pisser på vort faglige arbejde og en af vore tillidsfolk/hovedforhandlerei faglige spørgsmål.
Også Langergaards forgænger på posten som fællestillidsmand, Uffe Gardel, er rasende:
»Det er én af vores toneangivende tillidsfolk, som er blevet vraget. Det er det samme som at give os fingeren. De skider på 10 års fagligt arbejde leveret fra vores hus. De kan godt bruge os, når der brydes nogle mure i overenskomstforhandlingerne. Det kan godt være, jeg bare lyder ekstremt fornærmet, men jeg føler, vi er blevet spyttet i ansigtet,« siger Uffe Gardel, som har draget den konsekvens, at han har trukket sig fra den plads, han havde i DJs faglige udvalg.
»Når nogle giver det, jeg står for fingeren, så er jeg nødt til at gå,« konstaterer Uffe Gardel, som blandt andet beskylder Lars Poulsen for at have bagtalt Poul Bøgh og have ført an i en hviskekampagne.

Uartige beskyldninger
Det afviser Lars Poulsen:
»Det er usandt, at jeg har ført kampagne mod Poul Bøgh. Beskyldningen fra Berlingske om en hviskekampagne er uartig.«
»Det er rigtigt, at jeg ikke har anbefalet Poul. Det er jeg heller ikke forpligtet til. Jeg har, sammen med andre centraltplacerede tillidsfolk i Kreds 1, opfordret Berlingske til at opstille enten Uffe Gardel, Jens Langergaard eller Gunhild Ipsen. Alle tre ville kunne vælges. Men i stedet stillede Berlingske én op, der ikke kunne vælges,« fortsætter Lars Poulsen.
I øvrigt nævner flere fra de store arbejdspladser netop de samme tre navne som oplagte kandidater til hovedbestyrelsen.
»Berlingske har kun sig selv at takke. De kunne have fået én valgt til HB, hvis de havde fulgt de massive opfordringer. Og Berlingske har sat Poul Bøgh i en helt urimelig situation ved at stille ham op. Han bliver bedømt på sin tid som chefredaktør, fordi ingen uden for Berlingske kender til hans indsats som tillidsrepræsentant. Men det er Berlingske, der har det fulde ansvar for, at man på denne måde ofrer en tillidsmand i et forudsigeligt valgnederlag. Og det er skammeligt, at man ikke står ved dette ansvar og giver Poul Bøgh en undskyldning,«siger Lars Poulsen til JOURNALISTEN.

Tre JP-folk i HB
Jens Langergaard er dybt forundret over, at delegeretmødet foretrækker en kandidat som Birgitte Wilhelmsen fra Jyllands-Posten:
»I stedet for Bøgh vælger man én, der ikke kan finde ud af, om hun vil sidde i HB. Først vil hun trække sig, og så vil hun alligevel være med. Og så har hun oven i købet netop trukket sig som tillidsrepræsentant på Jyllands-Posten,fordi hun ikke havde fået opbakning til at være med til at bremse kolleger i at skrive bøger.«
Jyllands-Posten er nu repræsenteret med tre personer i hovedbestyrelsen.Frank Stjerne, Birgitte Wilhelmsen og praktikanten Helle-Karin Helstrand.
Poul Bøghs nederlag blev i øvrigt cementeret, da han også ved suppleant-valget havnede nederst med færrest stemmer som 4. suppleant.

Valg-handler
Det var lykkedes tillidsfolkene fra Det Berlingske Hus at lave valg-handler med FreelanceGruppen ? freelancere stemte på Bøgh,til gengæld stemte Berlingske-delegationen på freelanceren Jens Utoft. Bøgh blev også støttet af de delegerede fra Berlingske-familien: JydskeVestkysten og De Bergske Blade. Og så var der lavet en aftale med Organisationsbladgruppen:Jens Langergaard skulle fra talerstolen støtte et forslag,som O-gruppen havde stillet, til gengæld stemte flertallet fra gruppen på Bøgh. Der var også forsøgt en aftale med Kredsen af Journaliststuderende, at hvis de stemte på Bøgh, så stemte Berlingske-delegationen på KaJs kandidat Helle-Karin Helstrand, men da KaJ valgte at stemme taktisk for at sikre Helle-Karin Helstrand,så satte de fleste KaJ'ere kun et kryds – nemlig på hende.

Rettelse
B.T. var i HB fra 1994-96 JOURNALISTENs hukommelse havde et hul, da artiklen 'B.T.s Bøgh tabte stort' blev skrevet. Der stod, at Det Berlingske Hus »ikke har været repræsenteret i hovedbestyrelsen siden delegeretmødet i 91 ikke forlængede Egon Blasbys periode i HB.« Det passer ikke. Helle-Lise Ritzau fra B.T. sad i hovedbestyrelsen fra 1994-96. Redaktionen beklager fejlen.

0 Kommentarer