B.T. indrømmer fejl i Thorning-sag

B.T. skrev på forsiden, at en jurist ikke var i tvivl om, at det var strafbart, da Helle Thorning-Schmidt gav forskellige oplysninger om sin mands ophold i Danmark. Men den rubrik var der ikke dækning for. Det medgiver B.T.'s chefredaktør. Avisen bringer en rettelse torsdag. (Opdateret)

B.T. skrev på forsiden, at en jurist ikke var i tvivl om, at det var strafbart, da Helle Thorning-Schmidt gav forskellige oplysninger om sin mands ophold i Danmark. Men den rubrik var der ikke dækning for. Det medgiver B.T.'s chefredaktør. Avisen bringer en rettelse torsdag. (Opdateret)

B.T. retter den fejlagtige rubrik i Helle Thorning-sagen efter et interview med fagbladet Journalisten. Interviewet fandt sted, fordi Journalisten i næste nummer bringer en gennemgang af B.T.'s dækning af den meget omtalte sag.

B.T. bragte den 29. juli en historie på forsiden, som handlede om, at Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, afgav 'vidt forskellige oplysninger om, hvor tit hendes britiske mand, Stephen Kinnock, opholder sig i Danmark, til henholdsvis den danske befolkning og Justitsministeriet'.

Under hovedpløkken 'Helles nye løgn' stod der på forsiden: 'Jurist ikke i tvivl. Det er strafbart.'
Avisens chefredaktør, Olav Skaaning Andersen, medgiver i en gennemgang foretaget af fagbladet Journalisten af B.T.'s satsninger – at der ikke var dækning for den rubrik.

"Vi laver en rettelse, som kommer med i morgen (torsdag, red.). Der er ingen problemer med artiklen, men vi laver en fejl og strammer en forsiderubrik. Det burde i den rubrik have fremgået, at juristen kun mener, at det er strafbart, hvis det kan bevises, at det er gjort med forsæt. I rettelsen kommer der til at stå, at der var en fejl i den lille forsiderubrik den 29. juli," siger Olav Skaaning Andersen til Journalisten.dk.

Det var artiklerne fra den 29. juli og den efterfølgende mediestorm, som fik Helle Thorning-Schmidt til at afbryde sin ferie og undskylde, at hun havde sløset.

Olav Skaaning Andersen har tidligere beklaget, at en af avisens centrale kilder, skatteadvokat Tommy V. Christiansen, er medlem af Venstre og sidder i bestyrelsen hos en lokal vælgerforening.

"Men vi ville selvsagt gerne have vidst, at Tommy V. Christiansen var Venstre-medlem. I så fald ville vi have fortalt vores læsere det, og vi villle måske i flere tilfælde have fundet en anden ekspert. I en så politisk prekær sag kan man ikke underkende det poltiske ståsted, fordi eksperten kan blive angrebet på sin uafhængighed," har Olav Skaaning Andersen tidligere skrevet i en leder.

Han understreger over for Journalisten.dk, at det kun er den nederste forsiderubrik, han fortryder.

Næste nummer af fagbladet Journalisten udkommer i den kommende uge med meget mere om sagen. Hele magasinet kan læses her på hjemmesiden.

6 Kommentarer

Frank Nielsen
21. AUGUST 2010
Re: B.T. indrømmer fejl i Thorning-sag

Blot til info:

Objektivt set har HTS beviseligt - flere gange- udtalt,  at hun har afgivet forskellige forklaringer til offentlige myndigheder  (pga "sloeseri"). Dermed har hun overtraadt straffelovens kap. 17, paragraf 162; "Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder".

bent øberg
19. AUGUST 2010
Re: B.T. indrømmer fejl i Thorning-sag
ham der skaaning andersen.. ku´ han ikke bare udskiftes så helle ib igen ku komme til orde?
Torben Krogh
19. AUGUST 2010
Re: B.T. indrømmer fejl i Thorning-sag

Mads B. Du skal nok forvente, at "sløseri" hos BT og selektiv udvælgelse af kilder næppe - hos BT - bliver betragtet som graverende fejl i nær samme omfang som Helle T.s eventuelle sløseri. Her er der såmænd blot tale om lemfældig omgang med sandheden, og det er jo "helt berettiget" når det gælder om at få en politisk modstander i fedtefadet. Så pyt med fakta. Men sjovt at se BT blive taget "med bukserne nede"... :-)

Michael Munch
19. AUGUST 2010
Re: B.T. indrømmer fejl i Thorning-sag

Mette jeg er enig med dig.

Der er virkelig uheldigt at B.T efter flere ugeres "Hetz" selv bliver snuppet i at manipulere. Det giver for mit vedkommen en stor mistillid til deres artikler mm. Hvor meget har de ellers digtede?

 Jeg har læst yderliger at Ekstrabladet i JP bliver af HTS skatterådgiver anklaget for manipulation og direkte Løgn ang. hans udtalelser.

 Jeg ville sådan ønske for Journalistfagets troværdighed at man på andre medier gik journalistiske fejl på klingen. Mest for at få troværdigheden tilbage i faget.

Mads B Jensen
18. AUGUST 2010
Re: B.T. indrømmer fejl i Thorning-sag
 Nu har den gode Olav Skaaning jo ikke holdt sig tilbage med anklager og domfældelse, så derfor må det være rimeligt at spørge ham om hans egne motiver og BTs motiver eller hva..? Er det bare en "sløset" fejl fra avisens side med den omtalte overskrift og var det også bare en "sløset" fejl at bruge et medlem af venstre som kilde? Hvem er det i det hele taget nu der laver de sløsede fejl?

Flere