B.T. fyrer tidligere tillidsrepræsentanter

 

 

To af de 21 fyrede B.T.-journalister var tidligere tillidsrepræsentanter. Fyringerne kan være med til at skabe frygt for at stille op som tillids-repræsentant og gå i clinch med ledelsen. B.T.s ledelse erkender, at fyringen var problematisk.

Under de to forrige fyringsrunder på B.T. kæmpede de to tillidsrepræsentanter en hård kamp med avisens ledelse. I den seneste fyringsrunde blev de afskediget. Daværende tillidsrepræsentant Anne Poulsen og stedfortrædende tillidsrepræsentant Kim Barren.

»Alene en mistanke om, at vi er blevet fyret på grund af de kampe, vi har kæmpet på vores kollegers vegne, er meget ulykkelig og skadelig for tillids-repræsentantsystemet,« siger Anne Poulsen.

Hun peger på, at hendes egen og Kim Barrens fyresedler kan betyde, at tillidsrepræsentanterne på B.T. er stavnsbundne, fordi de simpelt hen ikke tør afgive den beskyttelse, tillidshvervet giver – som hovedregel kan en tillidsrepræsentant ikke afskediges, medmindre der er tale om tvingende omstændigheder.

Som de øvrige 19 journalister, der blev afskediget, har Anne Poulsen og Kim Barren fået den forklaring, at de er blevet fyret på grund af nedskæringer. En begrundelse, Kim Barren ikke vil nøjes med.

»Jeg kan ikke vide, om min tid som stedfortrædende tillidsrepræsentant har haft indflydelse på min fyring, men jeg kan ikke få nogen forklaring, og det er utilfredsstillende,« siger han.

Sammenlignet med de øvrige fyrede B.T.-journalister har Kim Barren og Anne Poulsen fået tre måneders ekstra løn som kompensation for fyringen.

Fred Jacobsen, der er næstformand i Dansk Journalistforbund, kalder fyringen af de to uanstændig – især fordi de to har kæmpet hårdt med ledelsen under tidligere fyringsrunder.

»B.T.s håndtering af denne sag kan skade hele tillidsrepræsentantsystemet. Det vil ikke undre mig, hvis mange efter det her nu tænker »hvorfor skulle jeg gå ind i tillidsmandsarbejde?«,« siger Fred Jacobsen.

 

Tillidsrepræsentanter er fredet på Jyllands-Posten de første to år, efter de er stoppet med tillids-hvervet. Aftalen er indgået for at undgå, at ledelsen kan gå på hævntogt blandt tidligere tillidsrepræsentanter.

»Det centrale i tillidsrepræsentant-beskyttelsen er den frihed, du har, mens du bestrider hvervet. Men hvis den frihed kun rækker, til dagen efter du er stoppet på posten, så hjælper den ikke meget,« siger Else Boelskifte, der er Jyllands-Postens stedfortrædende tillidsrepræsentant. Hun understreger, at alene mistanken om, at Anne Poulsen og Kim Barren er blevet fyret på grund af deres tidligere tillidshverv, sender et uheldigt signal, der kan være med til at udhule hele tillidsrepræsentantsystemet. Under den seneste overenskomstforhandling med B.T. forsøgte Dansk Journalistforbund at få indført en tidsbegrænset periode, hvor ledelsen ikke kan fyre tidligere tillidsrepræsentanter, som det er tilfældet på for eksempel Jyllands-Posten. Det afviste B.T.s ledelse og hævdede, at det ville være fuldstændig utænkeligt, at avisen ville fyre tidligere tillidsfolk. Koncernfinansdirektør i Det Berlingske Officin og formand for B.T.s bestyrelse, Anders Kronborg, nægter at udtale sig om det løfte.

Han indrømmer, at fyringen af de to tidligere tillids-repræsentanter kan sende uheldige signaler.

»Vi synes heller ikke, at det var den bedste proces og har derfor også efterfølgende givet de to tillidsfolk en kompensation, svarende til kompensationen ved en uretmæssig afskedigelse,« siger Anders Kronborg.

Han mener ikke, at der hersker lovmæssig tvivl om de to fyresedler. Derimod kan formanden for B.T. godt se, at der kan opstå spørgsmålstegn om motiverne bag fyringerne.

»Det er givet, at der kan opstå moralsk tvivl. Nogle kan have troet, at ledelsen gik efter nogle bestemte. Der er kompensationen et signal om, at det gjorde avisen ikke,« siger Anders Kronborg.

 

Læs også: B.T. skærer dybt, En brændende platform og Kvinde på barsel fik sparket

 

0 Kommentarer