Avisfusion bør fokusere på kvalitet

»Jeg håber, at det vil afføde øget satsning på kvalitetsjournalistik,« skriver DJ-formand Lars Werge, efter Jysk Fynske Medier har købt Midtjyske Medier

Torsdag i denne uge lancerede Jysk Fynske Medier nyheden om, at de pr. 1. januar 2016 overtager Midtjyske Medier. Dermed bliver medie-mastodonten i Region Syddanmark udvidet til også at omfatte Region Midtjylland, og koncernen bliver den næststørste aktør blandt de private medier (dvs. udover TV2, Danmarks Radio og magasinerne).

Jeg hilser opkøbet velkommen. En sikker forankring i de journalistiske og publicistiske kerneværdier, med fokus lagt på lokal og regional journalistik, har i forvejen præget såvel Jysk-Fynske Medier som Midtjyske Medier, og forretningsmæssigt ser operationen ud til at give mening.

Ifølge sælgeren, Berlingske-koncernen v. De Persgroep, frigør salget også midler til, at de landsdækkende aviser Berlingske, BT og Weekendavisen kan blive styrket, fordi ejeren bliver gældfri.

Konsolideringen i mediebranchen sker efter en længere periode med meget stor usikkerhed. Vi har i DJ oplevet, hvordan den allermest klassiske del af vores dækningsområde, nemlig dagbladene, beskæftiger stadig færre af vore medlemmer, og der er næppe tvivl om, at mange har oplevet det som frustrerende, at skiftende direktører, ejere og chefredaktører har gjort diverse krumspring rundt omkring for at smøre det journalistiske, redaktionelle pålæg stadig tyndere ud for at dække behovet.

Men man snyder ikke læserne, og man snyder ikke kilderne. Troværdighed hænger sammen med kvalitetsjournalistik, og jeg hæfter mig i særlig grad ved, at såvel sælger som køber i denne handel taler om prioriteringen af de journalistiske fagligheder som den store gevinst.

Vore medlemmer har en oplagt interesse i, at arbejdsgiverens pengekasse udviser soliditet og overskud. Konstruktionen i de to mediehuse, der nu bliver til ét fra nytår, fortæller, hvordan de individuelle forskelle mellem udgivelserne, og det lokale præg, prioriteres; og erfaringen fra rigtig mange af de lokale og regionale dagblade og mediehuse i Danmark er heldigvis, at lokaljournalistikken lever og har det godt.

Det sker blandt andet som følge af, at det lokale dagblad er en magtfaktor i lokalsamfundet. Kommunalpolitikere, embedsfolk og erhvervsliv har respekt for den tradition og styrke, det lokale dagblad har – og når opkøbet underbygger netop disse elementer, er det kun godt.

Danmark er i mediemæssig forstand et lidt særligt land. Vi har nogle meget store udgiver-koncerner, hvor en meget stor del af DJ’s medlemmer i journalist-faget arbejder og er ansat. Det giver på den ene side tryghed, fordi udgiverne synes solide og stabile – på den anden side kan rystelser og krise hos en af udgiverne give utryghed hos en rigtig stor medarbejdergruppe på samme tid.

De private udgivere har med denne uges handel tilsyneladende skabt mere soliditet i såvel en gruppe lokale/regionale medier som hos udgiveren af en lille håndfuld landsdækkende medier.

Jeg håber, at det vil afføde øget satsning på kvalitetsjournalistik – for det er med fokus på faget og indholdet, at publicismen løfter sin rolle som den fjerde statsmagt, og lige præcis dén rolle er mere udfordret end nogen sinde før.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right