Aviserne versus internettet

Dagbladene frygter at miste kontrollen over de forretninger på internettet, som udnytter avisernes indhold. Derfor har dagbladene begæret fogedforbud mod artikel-søgetjenesten Newsbooster. Sagen er principiel og får indflydelse på international retspraksis.

"Det er simpelthen noget sludder."

Ebbe Dal, direktør for Danske Dagblades Forening mener, at journalister i både ind- og udland har fået sagen helt galt i halsen.

"Journalisterne er gået i et utroligt selvsving. Aviserne er ikke modstandere af internettet, vi er de største bidragydere af indhold. Det handler om, at nogen snylter på vores forretning," siger Ebbe Dal.

Det er rettelig en sag mellem Danske Dagblades Forening (DDF) og internet-søgetjenesten Newsbooster.com. Men den er udlagt i både danske og udenlandske medier som en kamp mellem aviserne og selve internettets natur. DDFs krav bliver af flere journalister fremlagt som naturstridige, dagbladenes synspunkter har ikke haft medvind i pressen.

DDF vil have stoppet Newsbooster, fordi net-søgetjenesten udnytter dagbladenes indhold. Det kan de gøre, fordi internettet er bundet sammen af links. Et link er en henvisning i cyberspace, som forbinder/linker én hjemmeside med en anden. Ethvert skolebarn kender et link. Det ser sådan her ud.

Newsboosters forretningside handler i sin enkelhed om at gennemtrawle internettets journali-stiske kilder for artikler, som brugerne af tjenesten gerne vil læse.

Det vil sige, at Newsbooster bruger internettet til det, som det er bedst til: Nemlig at indsamle og strukturere store mængder information.

Altså et godt redskab. Men dagbladene har ikke selv fået ideen, og nu vil de have det stoppet. Derfor skal Fogedretten den 25.-26. juni vurdere, om der er grundlag for at nedlægge fogedforbud mod Newsboosters søgetjeneste.Sagen følges med spænding i det meste af verden, hvor både mediehuse og internetvirksomheder forventer at få nogle juridiske retningslinier på dette område.

Ren business
Dagbladene har aldrig forstået at gøre nettet til en forretning. Derfor kan de ikke leve med, at et lille snoldet internetfirma har opfundet en forretning, som kan tjene penge.

"Vi bliver nødt til at reagere, når nogen snylter på vores varer," siger Ebbe Dal.

Sagen drejer sig potentielt set om rigtig mange penge, fordi Newsbooster opererer globalt. De penge vil DDFs medlemmer gerne selv have fingrene i. De danske dagblade siger, at Newsbooster både bryder ophavsretten og god skik for markedsføring, når de linker til avisernes hjemmesider.

Det afviser Nicolai Lassen, som er redaktør på Newsbooster.com. Han er medejer af det lille internetfirma, som ligger i Københavns centrum. Sammen med firmaets direktør, Anders Lautrup-Larsen, har han i snart et halvt år brugt næsten halvdelen af sin arbejdstid og 150.000 kroner på den kommende retssag.

"Vi er loyale over for avisernes ophavsret – vi viser kun overskrifterne, og det ligger inden for ci-tatretten. Vores forretningsmodel strider heller ikke med god markedsføringsskik. Hvis aviserne lægger sine artikler gratis ud på nettet, hvorfor er det så dårlig forretningsskik at gøre det nemmere at finde disse artikler?" spørger Nicolai Lassen.

Det har Ebbe Dal ikke noget klart svar på. Sagen er kompliceret, så han svarer i lignelser:

"Hvis Journalistforbundet laver artikelklip og kopierer artiklerne til medarbejderne, så skal forbundet betale til dagbladene. Hvis forbundet ikke betaler til dagbladene, så er det ulovligt," svarer Ebbe Dal.

– Men er forskellen ikke, at avisernes artikler er gratis på nettet, og at Newsbooster udelukkende kopierer avisernes overskrifter?

Det spørgsmål afføder endnu en lignelse fra Ebbe Dal:

"Hvis du kom på et marked, hvor der var en eller anden, som uddelte en vare til de forbipasserende, så ville du kunne få varen som forbipasserende. Men hvis du kom med en container og ragede alle de ting, der lå på bordene til dig, for derefter at køre et andet sted hen og sælge det, så ville det klart være ulovligt. Det kan enhver se," siger Ebbe dal.

Dansk Journalistforbund har ikke noget klart svar på, hvorfor de støtter DDF.

"Principielt støtter DJ de danske dagblades sager mod nyhedspirater på internettet. Men vi har endnu ikke taget stilling til Newsboosters konkrete forretning," siger DJs direktør Anne Louise Schelin.

Med til historien hører, at dagbladene nemt ville kunne sikre sig elektronisk mod søgetjenester som Newsbooster.

Men både dagbladene og Newsbooster ønsker at få en juridisk afklaring på spørgsmålet. Det er så også det eneste, de er enige om.

 

HVAD ER NEWSBOOSTER.COM
Newsbooster er en dansk udviklet søgetjeneste, som kan indsamle henvisninger til journali-stiske artikler på internettet. Newsbooster har indekseret omkring 4.000 medier på nettet – deriblandt de fleste danske dagblade.
Hver bruger indtaster, hvad vedkommende er interesseret i at læse om. Hvis brugeren fx ønsker artikler om Microsofts køb af Navision, så skriver man disse navne ind i et søgefelt, ligesom hvis man søgte på Jubii eller Google.

Derefter søger Newsbooster automatisk i alle 4.000 medier og viser derefter overskrifterne på de artikler, som handler om denne handel. Man kan have uendelig mange søgeord liggende i sin profil.

Når Newsbooster har fundet artiklerne, vises overskrifterne på skærmen – overskrifterne er samtidig direkte linket til artiklen på mediets hjemmeside. Klikker man på linket, åbner et nyt vindue, hvor artiklen vises på pågældende medies website.

Hvis en avis, for eksempel Dagbladet Børsen, tager penge for sine artikler, så skal Newsboosters abonnenter også betale for at læse artiklerne fra Børsen.

Brugerne kan også vælge en fast søgerutine, som hver dag sender en mail på et givet tidspunkt med links til de søgte artikler.

Et abonnement koster 1.500 kroner om året, men er gratis for journalister.
se http://www.newsbooster.com

Læs også: Dobbeltmoralske dagblade og Tysk Newsbooster virker på femte år

 

0 Kommentarer