Aviserne skød efter budbringeren

DR har beskyldt Dansk Avis Omdeling for at underbetale østeuropæiske bude. Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske Tidende skrev om sagen som en konflikt mellem Dansk Avis Omdeling og DR. Avisbudene interesserede aviserne sig ikke for.

DR har beskyldt Dansk Avis Omdeling for at underbetale østeuropæiske bude. Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske Tidende skrev om sagen som en konflikt mellem Dansk Avis Omdeling og DR. Avisbudene interesserede aviserne sig ikke for.

SELVDÆKNING. »Dansk Avis Omdeling klager over DR«, og »DAO kræver genmæle efter DR-indslag« og »Avisomdeling klager over DR-program.«
De tre store morgenaviser var tilsyneladende enige om, hvordan historien skulle skæres, da DR i marts måned satte fokus på arbejdsvilkårene for avisbude fra Østeuropa.
Bude, som er kommet til Danmark for at dele aviser ud gennem selskabet Dansk Avis Omdeling, der er ejet direkte af JP/Politikens Hus og indirekte af Det Berlingske Officin gennem deres ejerskab af JydskeVestkysten.

INGEN AF DE TRE STORE MORGENAVISER fandt, at det var en tilstrækkeligt interessant historie, til at de ville gå ind i substansen og tale med avisbudene selv eller undersøge, hvorvidt anklagerne rejst i DRs udsendelser var korrekte.
Vinklen i morgenaviserne blev i stedet, at Dansk Avis Omdeling ville klage til Pressenævnet over DRs udsendelse. Den prioritering undrer chefredaktør Ole Nørskov, som er chefredaktør på Mediawatch.dk.
»At forsøge at feje historien af bordet ved at skyde budbringerne synes jeg er ufint, uanset om DR så har lavet fejl. Man kan ikke se bort fra essensen, bare fordi dem, der behandler historien, måske har lavet fejl. Jeg synes, at Dansk Avis Omdeling er sluppet utroligt billigt i deres egne medier,« siger han.
Sagen blev behandlet efter almindelige nyhedskriterier, lyder det fra både Berlingske Tidendes chefredaktører og fra Jyllands-Postens chefredaktør.
»Det her er ikke verdens vigtigste sag på det danske arbejdsmarked. Det ville være virkelighedsfordrejning, hvis vi fulgte den sag i alle detaljer. Men vi er der, og vi har dækket indledningen på sagen og følger op, når der er truffet en afgørelse,« siger chefredaktør for Jyllands-Posten Jørn Mikkelsen med henvisning til, at der kører en sag i Pressenævnet.
Chefredaktør på Berlingske Tidende Lisbeth Knudsen har fuldstændigt overladt dækningen til Business-redaktionen og har ikke diskuteret vinklingen med de journalister, der har været på sagen.
»Det er en prioritering. Nu er det jo en sag, som specielt 21 Søndag har brugt ressourcer på, og hvor vi ikke selv har haft en større undersøgelse i gang. Vi afgør fra gang til gang, om vi vil gå ind i den type sager. Det afhænger jo af en vurdering af det konkrete indhold,« siger Lisbeth Knudsen
Ole Nørskov fra MediaWatch kan godt se en pointe i, at sagen måske ikke er den største i verden sammenlignet med andre historier.
»Men den har masser af godt stof i sig. Der er masser af ting, der taler til folks følelser. Det handler ikke kun om tal, men også om mennesker,« siger han.
På Politiken holder læsernes redaktør, Henrik Kaufholz, et vågent øje med, hvordan historien bliver dækket.
»Det er en sag, hvor redaktionen i den første artikel troede mere på Dansk Avis Omdeling end på DR, selv om vi nu kan se, at Dansk Avis Omdeling ikke havde argumenterne helt i orden. Måske vil Pressenævnets afgørelse vise, at vi var lidt for flinke ved os selv,« siger han med henvisning til den sag, Dansk Avis Omdeling har rejst mod DR.

I DRS UDSENDELSER blev Dansk Avis Omdeling beskyldt for i flere tilfælde at have underbetalt budene og givet dem mindre end de 30 timers arbejde om ugen, som Østaftalen indtil 1. maj i år krævede, at arbejdsgivere skulle garantere ansatte fra de nye EU-lande.
Logistikkoncerndirektør i JP/Politikens Hus Hans Peter Nissen henviser til, at Dansk Avis Omdeling efter deres egen opfattelse har fået lov til at fordele de 30 timer om ugen over de første tolv uger. Men DR holder fast på, at Dansk Avis Omdeling allerede den første måned skulle sikre budene 30 timers arbejde i snit om ugen.
I Udlændingeservice er de fortsat ved at undersøge sagen, og pressechef Morten Bo Laursen vil derfor ikke kommentere den. Integrationsministeren har svaret på et paragraf 20-spørgsmål, at Dansk Avis Omdeling ikke havde lov til at dispensere for 30 timers-reglen, men til det svarer Dansk Avis Omdeling, at de aldrig har hævdet, at de havde fået en dispensation, men at de har fulgt reglerne efter anvisning fra Udlændingeservice.
"Ordkløveri" kalder 21 Søndags redaktør, Jakob Kwon Henriksen, det. Efterfølgende historier viser, efter hans opfattelse, at Danmarks Radio havde fat i den lange ende. Siden DR bragte sine første udsendelser, har 3F bebudet, at de vil rejse en række sager i Arbejdsretten om blandt andet underbetaling og om kontraktbrud foruden en lang række andre punkter.

EN RÆKKE KRITISABLE FORHOLD har Dansk Avis Omdeling dog erkendt. Dansk Avis Omdeling indrømmer, at der har været problemer med bude, der i op imod to måneder ikke har haft fridøgn. Dansk Avis Omdeling har heller ikke benægtet, at flere rumænske avisbude har betalt omkring 6.000 kroner for at få et job i Danmark. De kontrakter, som flere rumænere skrev under på i Rumænien, lovede 40 timers arbejde om ugen til 105 kroner i timen. Siden har Dansk Avis Omdeling forklaret, at kontrakterne var forfalskede af deres rumænske samarbejdspartner. Selskabet erkender også, at der har været problemer med lønsedlerne, som var så uforståelige, at indfødte danskere ikke ville kunne forstå dem.
Efter 21 Søndag havde bragt sin tredje udsendelse om østeuropæiske avisbude, skrev chefredaktør for Berlingske Tidende Lisbeth Knudsen et blogindlæg, hvor hun kritiserede Danmarks Radio for at drive kampagnejournalistik og ikke lytte til modargumenterne.
Hun hæfter sig ved, at til trods for, at Dansk Avis Omdeling har været i kontakt med både Integrationsministeriet og Udlændingeservice, har myndighederne ikke fundet anledning til at give Dansk Avis Omdeling en påtale.
»Det, jeg kritiserede DR for, var selve den journalistiske metode, som sagen blev præsenteret på. Det handlede på ingen måde om, at DR ikke er i sin gode ret til at kigge kritisk også på dagbladenes distributionsselskab. I dækningen blev man bare ved med at gentage påstande, som var blevet modsagt og dokumenteret forkerte, uden at lade den angrebne part komme til orde på en fair måde,« siger hun.

REDAKTØR PÅ 21 SØNDAG Jacob Kwon Henriksen afviser, at DR har bedrevet kampagnejournalistik.
»Vi har lyttet rigtig meget til Hans Peter Nissen, og vi har taget højde for Dansk Avis Omdelings synspunkter. For eksempel har vi droppet et helt indslag efter at have lyttet til Hans Peter Nissen. Vi har bedrevet fair og nuanceret journalistik, og det synes jeg også set i bakspejlet, at man kan se, ved at der var hold i anklagerne,« siger han.

SIDEN DR REJSTE SAGEN, er det kommet frem, at bude har arbejdet uden hviledøgn, og at Dansk Avis Omdeling selv har fortalt, at de har arbejdet sammen med et bureau, der har udstedt falske kontrakter. Lisbeth Knudsen mener ikke nødvendigvis, at Berlingske Tidende skal gå journalistisk nærmere ind i sagen af den grund.
»Nej, ikke umiddelbart. Her er der tale om, at selskabet har erkendt fejlen, og at sagen jo er belyst og er løst,« siger hun.
Det undrer nu Jakob Kwon Henriksen, at aviserne ikke på noget tidspunkt har fundet det nødvendigt at undersøge, om der skulle være substans i anklagerne mod Dansk Avis Omdeling. At chefredaktøren Jørn Mikkelsen ikke mener, at sagen er stor nok til at sætte en journalist til at grave den ordentligt ud, mener han er for letkøbt.
»Det klinger lidt hult, at de tre aviser ikke vil gå ind i substansen, men gerne vil bruge en journalist til at kigge på klagerne over DR. Med alle de henvendelser, vi har fået, så er der jo alligevel brugt ressourcer på sagen. Dem kunne man måske have brugt på at kigge på substansen,« siger Jakob Kwon Henriksen.
Det lykkedes desværre ikke at få en kommentar fra chefredaktør på Politiken Tøger Seidenfaden. /

1 Kommentar

Jens P. Hansen
28. MAJ 2008
Re: Aviserne skød efter budbringeren
Der kan man bare se. Så havde DR alligevel ret. Hvor er det pinligt, at høre de to chefredaktører forsøge at forsvare sig.