Aviserne sakser kommunens artikler

 

 
Trehøje Kommune har investeret i en informationsmedarbejder. Det betyder, at otte ud af ti historier fra kommunen kommer direkte i avisen, halvdelen helt uredigeret. Vi kan ikke lave historierne bedre, forklarer lokalredaktørerne.

"Der er flere klippende journalister end skrivende journalister," siger kommunaldirektøren i Trehøje Kommune – der ligger mellem Herning og Holstebro.

Ifølge ham tager Herning Folkeblad og Dagbladet Holstebro-Struer det meste af det, som kommunen lægger ud på sin hjemmeside.

"For hver ti historier vi har, tager aviserne de otte. De fire ryger i aviserne uredigerede, mens de bearbejder de andre fire lidt," siger kommunaldirektøren.

På Herning Folkeblad siger lokalredaktør Verner Stendorf, at han betragter kommunens hjemmeside som en slags Ritzau.

"Det er ganske og aldeles uskadeligt erhvervsstof, som jeg ikke behøver at redigere i. Selve oplysningen om, at en malermester åbner, kan jeg ikke lave bedre eller vinkle anderledes," siger Verner Stendorf, som er afklaret med, at kommunens informationsjournalist, Vagn Bro, er tæt knyttet til kommunens erhvervsråd.

"Det er jo lokaljournalistik, som det nu engang er. Vi er stadig sandhedsvidner, og de historier, vi selv graver op, ender ofte i landsdækkende medier."

Han bliver bakket op af sin chefredaktør, Gorm Albrechtsen.

"Jeg har fuld tillid til, at vores lokalredaktører selvstændigt kan vurdere, om det stof, de får præsenteret, kan bruges i avisen. Vi sidder heller ikke og laver kildetjek på Ritzau, selv om vi ikke kender afsenderen. Her kender vi afsenderen og har tillid til, at når kommunen sender noget ud, så er det ikke pr, men noget de gerne vil informere lokalbefolkningen om, og det er i lokalredaktørens interesse. Jeg synes, det hele står og falder med, om der er et tillidsforhold mellem leverandør og modtagere. Har lokalredaktøren tillid, så har jeg ikke det fjerneste problem."

På Dagbladet Holstebro-Struer lægger ansvarshavende chefredaktør, Erik Møller, ud med at benægte, at avisen uredigeret trykker kommunens historier.

"Det gør vi i hvert fald ikke," lyder det overbevisende. Stillet over for et par eksempler beder Erik Møller om tid til at undersøge sagen. Da han vender tilbage, siger han:

"Vores principielle grundholdning er, at det, der står på en kommunes hjemmeside, er grundmateriale ligesom pressemeddelelser. Det er noget, vi arbejder videre på."

Men hans lokalredaktør, Hans Mikkelsen, har samme holdning som lokalredaktøren på Herning Folkeblad:

"Vi kan ikke lave kommunens ting så meget anderledes selv. Det giver også tid til, at vi kan lave vores egne versioner, men vi gør det ikke altid. Det indrømmer jeg gerne."

Han har forklaret til sin chefredaktør, at Dagbladet Holstebro-Struer seks-otte gange i år har brugt kommunens artikler mere eller mindre uredigeret.

"Det er ikke vores normale linje, hvilket jeg i dag har indskærpet over for lokalredaktøren," siger chefredaktør Erik Møller.

 

Medieverdenen ruller
Trehøje kommunes informationsmedarbejder hedder Vagn Bro, og han nyder at se sine ting blive brugt. Faktisk er det en af grundene til, at han har droppet dagbladsjournalistikken til fordel for pr-arbejdet.

"På avisen var der ingen, der citerede mine historier. Her kan jeg få hele medieverdenen til at rulle," siger han.

Ud over at være informationsjournalist på deltid for Trehøje kommune laver Vagn Bro også pr-journalistik på freelancebasis.

Han fortæller med smil i stemmen om det år, hvor hele Jyllands-Postens omtale af den store landbrugsmesse, Agromek, stort set kun bestod af hans pr-artikler fra forskellige firmaer.

Vagn Bro forstår godt, at de to lokale aviser bruger hans artikler fra kommunens hjemmeside.

"Jeg laver jo tingene færdige, så der er ikke så meget mere at lave. Det er jo lidt genialt," siger Vagn Bro. Han fortæller dog også, at nogle af hans artikler giver anledning til, at journalisterne selv går videre.

"Mange af de historier, jeg skriver, handler om nystartede virksomheder. Det er en service, kommunen og erhvervsrådet yder en nystartet. På den måde bliver den pågældende profileret ikke bare i lokalområdet, men over hele landet.

Den får en bedre start, og chancen for, at den overlever, er langt større," siger Vagn Bro og fortæller, at der er 14-16 nystartede virksomheder i hans område om året.

Kommunaldirektøren i Trehøje Kommune, Lars Møller, siger, at det er en bevidst satsning fra kommunens side, at man har ansat Vagn Bro til at lave artikler til hjemmesiden.

"Den lokale presse, både dagbladene, radio og tv, tager det meste. Vores krav er, at vores artikler skal være lødige og journalistisk velbearbejdede. Ingen må bagefter kunne komme og sige, at det ikke holdt vand," siger kommunaldirektøren.

23. juli havde både Dagbladet Holstebro-Struer og Herning Folkeblad den samme artikel, hvor kommunaldirektøren udtaler sig om problemer med en handicap-bil. Lovgivningen spændte ben for den mest logiske løsning.

Det var en artikel, Vagn Bro havde sat på kommunens hjemmeside. Dagbladet Holstebro-Struer bragte med undtagelse af indledningen artiklen uredigeret, mens Herning Folkeblad havde skrevet en spalte selv og udeladt noget af kommunens artikel.

TV/Midt-Vest tog også emnet op, men kontaktede kommunaldirektøren for at få fat i den kvinde, det gik ud over.

"Jeg kan godt undre mig lidt over, at aviserne bare tog hi-storien uden selv at lave et interview med kvinden, men der er meget klippende journalistik, der ikke bliver bearbejdet. Det er da problematisk for jeres fag," lyder det fra kommunaldirektøren.

0 Kommentarer