Aviser på spanden

Fremtiden er grim for avishusene, hvis man skal tro ex-analytikeren Henry Blodget, der på sin blog, har set nærmere på, hvordan New York Times økonomi vil se ud, hvis papiravisen forsvinder.

Fremtiden er grim for avishusene, hvis man skal tro ex-analytikeren Henry Blodget, der på sin blog, har set nærmere på, hvordan New York Times økonomi vil se ud, hvis papiravisen forsvinder.

Blodget regner sig frem til, at et New Tork Times uden papiravis ville være løbet ind i et underskud på 64 mio. dollar (EBITDA) i andet kvartal, hvis indtjeningen alene skulle hentes på nettet. For ganske vist er der store omkostninger forbundet med at trykke og distribuere papiraviserne, men de står så til gengæld også for 90 procent af indtægterne – selvom New York Times har langt flere online- end papirlæsere.

Hvis papiraviserne forsvinder, siger Blodge, vil annoncekronerne fra dem flytte over på nettet. De vil bare ikke i særlig høj grad gå til avishusene. På nettet er artikler nemlig skilt fra annoncerne, som lige så godt kan ligge hos Google eller eBay. Avishusene står så tilbage med de voldsomme udgifter til indholdsproduktionen.

0 Kommentarer