Bandeord

Aviser bruger ikke flere bandeord, men der er en stigning hos tre af dem

Sgu er det mest brugte bandeord i landets aviser gennem tre årtier, viser undersøgelse fra Dansk Sprognævn

For pokker. Sgu. Fuck.

Vores sprog er fyldt med bandeord, og vi møder dem alle vegne.

Men på trods af at mange bruger bandeord i flæng, er det ikke noget, der er smittet af på de danske aviser.

Her er antallet af bandeord brugt i aviserne nemlig ikke steget siden 2009.

Det viser en undersøgelse, som forskere fra Dansk Sprognævn har lavet.

Overraskende

Det har overrasket seniorforsker Marianne Rathje, der har været med til at lave undersøgelsen og forsket i bandeord i to årtier.

”De seneste 20 år har forskning peget på, at der kommer flere og flere bandeord.”

”Og så ville vi se i aviserne, om det så endnu en gang er steget – om det er blevet endnu værre, hvis man er nervøs for sproglig forråelse i form at bandeord. Og det viste sig så, at det er det ikke. Bandeord er ikke stigende i aviserne, og det er egentlig ret overraskende,” siger hun.

Undersøgelsen, som Dansk Sprognævn har lavet, viser i denne omgang ikke, hvorvidt bandeordene indgår i citater eller er journalistens egne ord. For ti år siden viste det, at 80 procent af bandeord var fra kilder.

Mindre brug af bandeord i aviserne kan tyde på, at bandeords kraft er blevet mindre, vurderer Marianne Rathje.

”Det tegner et billede af, at vi nok er bremset op i brugen. Alle andre undersøgelser har vist en stigning og devaluering af bandeord, så der er måske ved at ske et skifte,” siger hun.

”Der er nogle generationsforskelle, hvor ældre mener, at bandeord er kraftigere, end de unge gør.”

”Men generelt synes både unge og ældre, at bandeord ikke er så kraftige nu, som de har været tidligere. Det kan skyldes, at vi har brugt mange bandeord, og at de på den måde er blevet mindre kraftige,” siger hun.

Kan blive arresteret i England

I andre lande har bandeord en mere ”prominent status”, siger Marianne Rathje.

”Man kan blive arresteret for at bruge bandeord i England, blive fyret som underviser, og børn må ikke bruge bandeord i skolen.”

”I Danmark har vi en meget frigjort tilgang til det – høj og lav bruger bandeord, og vi bruger mange af dem. Det betyder, at bandeord er blevet en udvandet kategori og måske er et uddøende fænomen,” siger hun.

Selv om antallet af bandeord brugt i de danske aviser generelt set ikke er steget de sidste ti år, har der været en stigning i nogle aviser.

Det gælder blandt andet for Politiken, Information og Berlingske.

Bandeord bliver defineret i Politikens Nudansk Ordbog som ord og ordforbindelser, som er udtryk for en følelse eller virker forstærkende, og som det ikke altid anses for pænt at bruge.

Det er ord som ”sgu”, ”for fanden” og ”pokkers”.

Et ord som ”luder” er ikke et bandeord, men et skældsord. De to typer af ord forveksles ofte.

Bandeordet ”sgu” er det ord, der hyppigst er blevet brugt i aviserne siden 1999. På andenpladsen er ”lort”.

Derudover har engelske bandeord vundet frem i aviserne. Det gælder for ord som ”fuck”, ”shit” og ”fucking”, alle tre udtryk var der ikke i 1999.

0 Kommentarer