Avisens sygehus

Skive Folkeblad har givet 10.000 kr. til støtteforening for det lokale hospital, og på Mors hjælper det lokale dagblad det lokale sygehus med billige annoncer. Derimod siger redaktioner i Thisted og Sønderjylland nej til økonomisk støtte, men lægger gerne pres på politikerne.

Hvis lokalaviserne skal overleve, så er de nødt til at engagere sig i de spørgsmål, der optager befolkningen. Det mener mange bladfolk. Men hvor dybt kan dagblade involvere sig uden at miste uafhængighed og troværdighed? Her deler synspunkterne sig, det viser hidsige debatter om sygehusstruktur flere steder i landet.

Viborg Amt vil skære ned på Skive Sygehus. Det har fået Skive Folkeblad til at reagere. Ikke kun i avisen, men også ved at forære 10.000 kr. til den private støtteforening for Skive Sygehus. Det sker efter inspiration fra Tønder, hvor den lokale bank er gået foran for at bevare det lokale hospital.

Skive Folkeblads donation overrasker amtsborgmester Bent Hansen fra Viborg, der også er formand for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg. Han kan godt forstå, at lokalaviserne gerne vil komme med synspunkter i forhold til lokale interesser. Han føler også, at han er vant til kampagnejournalistik.

"Men når avisen går et skridt videre og ligefrem begynder at give penge, så har de på forhånd valgt side," synes Bent Hansen og fortsætter:

"Så bliver det svært at lytte til deres synspunkter. Gaven fra Skive Folkeblad markerer, at det er ligegyldigt, hvad vi politikere siger og gør – avisen har valgt side. Det har jeg også fået bekræftet i processen."

Bent Hansen tilføjer, at Skive Folkeblads foræring har gjort, at han har været ekstra forsigtig med sine udtalelser til avisen i forbindelse med sundhedspolitik. Hans holdning er dog ikke ændret til de journalister på avisen, som han kender godt i forvejen og har et tillidsforhold til.

 

Skulderklap
Skive Folkeblad ejes af et garantselskab, og det er bestyrelsen her, der har foræret de 10.000 kr. væk. Formand Poul Erik Christensen siger, at det er et klap på skulderen til de aktive i foreningen. Men han forventer, at den journalistiske linje er uanfægtet.

"Hvis der kommer beviser for, at det vil være en god idé at skære ned på Skive Sygehus eller måske helt lukke det, så skal det også stå i Skive Folkeblad. Men det vil ikke være dokumentation, som avisen selv finder frem, men noget som kommer fra kilder. Så skal støtteforeningen kunne modbevise argumenterne," siger Poul Erik Christensen.

Skive Folkeblads politiske linje aftales mellem chefredaktør og formand. Sådan har det formelt været i mange år. Chefredaktør Ole Dall har i denne sag været i fuld overensstemmelse med sin formand. Han har i en leder truet med, at besparelserne på Skive Sygehus vil koste menneskeliv.

 

Større opmærksomhed
Journalisternes tillidsmand i Skive, Thomas Johansen, deltog i det bestyrelsesmøde, hvor gaven på de 10.000 kr. blev givet. Han blandede sig ikke, fordi han synes, donationer fra garantselskabet og den daglige journalistik er to forskellige størrelser. Han tvivler samtidig på, at læserne mister tilliden til informationerne i avisen, fordi der er givet en sum penge.

"Selskabet har tidligere investeret i foldboldklubben i Skive, og det kunne man så også stille spørgsmålstegn ved, men de penge forhindrer os ikke i at skrive kritisk om Skive IK," sammenligner Thomas Johansen.

Vi har fra gamle dage haft tilknytning til Det radikale Venstre, som får rabat på valgannoncer. Skulle det så betyde, at vores politiske journalistik ikke kunne tages alvorligt?" spørger Thomas Johansen.

Tillidsrepræsentanten medgiver, at Bent Hansens kritik er den risiko, en avis løber ved sådan en donation. Bemærkningerne fra amtsborgmesteren får også Thomas Johansen til at overveje, om fremtidige uddelinger af penge kræver større opmærksomhed omkring mulige konsekvenser.

 

Forskellige kriterier
Besparelserne i Viborg Amt berører desuden sygehuset i Nykøbing. Her yder Morsø Folkeblad – indirekte – økonomisk støtte til den lokale bevaringsforening for ho-spitalet. Det sker gennem rundhåndede rabatter til annoncer. Chefredaktør Leif Kristiansen forsøger overhovedet heller ikke at skjule, at han har ydet kampagnerådgivning til foreningen.

"De grundlæggende journalistiske kriterier gælder for alt i vores avis, men vi har en præference for sygehuset. Det slås vi for," understreger Leif Kristiansen. "Vi kæmper for trygheden ved at have et lokalt sygehus og rimeligheden i, at Mors også får sin del af de offentlige arbejdspladser. Der gælder nok lidt andre kriterier for sygehusstof end for andet stof. Vi ved, hvor våbnene er gemt, og vi er klar til at grave dem op, hvis det bliver nødvendigt. Men vi har også bragt interview med en praktiserende læge fra øen, som mente, at sygehuset ikke var, hvad det havde været. Vi har ikke kompromitteret vores troværdighed," siger Leif Kristiansen.

"Min grænse nås først, hvis kampen for sygehuset når det propagandistiske. Hvis de argumenter, der lægges frem for en bevarelse, ikke holder eller bliver usaglige, så står vi af," garanterer redaktøren.

 

Legitimt mål
Thisted Sygehus er ligeledes truet, og det har fået Thisted Dagblad til at arrangere en stor høring med blandt andre politikerne fra Viborg Amt. Der kom ikke færre end 500 mennesker. Chefredaktør Hans Peter Kragh mener, at en moderne avis ikke bare skal referere møder, som andre holder, men også selv være aktivt med til at sætte gang i debatten.

Redaktøren i Thy vil dog ikke give penge til eksempelvis en støtteforening. Han ønsker at fastholde engagementet i avissammenhæng. Han vedgår, at Thisted Dagblad har ført kampagnejournalistik, og han mener, det er et legitimt mål for et lokalt dagblad at kæmpe for lokale institutioner.

"Derfor kan man selvfølgelig beskylde os for at være partiske eller forfølge bestemte mål. Men hvis vi også gav penge, så bekræftede vi det i hvert fald," siger Hans Peter Kragh.

 

Retssag
I Sønderjylland har amtsrådet truet med at lukke sygehusene i både Tønder og Haderslev. Det har fået JydskeVestkysten til at holde – og betale – fire store høringer, der var bygget op som retssager med anklager og forsvarer, afhøring af vidner o.s.v. Ikke færre end 4.000 mennesker deltog.

Områdechef Flemming Just er redaktør i Haderslev og har afsluttet flere kommentarer i lokaludgaven af JydskeVestkysten med "I øvrigt mener jeg, at Hader-slev Sygehus skal bevares". Han er med i støttefore-ningen, men kunne ikke drømme om at give avisens penge til den.

"Så ville der komme andre lokale interessegrupper og spørge efter bidrag," forudser Flemming Just. "Så involverer vi os på en anden måde end som en avis – hvor vi i den journalistiske dækning afbalancerer de forskellige synspunkter, og hvor jeg som redaktør kan komme med en mening. Min grænse går ved at yde penge."

OPLAG 2. HALVÅR 2001
– Skive Folkeblad: 12.784
– Morsø Folkelbad: 5.920
– Thisted Dagblad: 9.039
– JydskeVestkysten: 87.123

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right