Avisen for den store mand

"Er det ikke, hvad enhver journalist håber på? At få lov at mure et blad op helt nedefra," spørger Jacob Andersen. Han skal stå i spidsen for den weekendavis, der bliver rejst på resterne af det lukkede Aktuelt.

På første sal i A-Pressens halvtomme mediehus på Kalvebod Brygge sidder 20-25 avisfolk og laver pressehistorie. Reporterbordene er tomme, men der er trangt i mødelokalerne. På whiteboards står formlen til den ny weekendavis, der om alt går vel udkommer den 31. august.

Det er den dag, den nytiltrådte chefredaktør Jacob Andersen har tankerne rettet mod. Han skal bære ansvaret for journalistikken og være med til at opbygge en ny landsdækkende avis fra grunden.

"Jeg mener, vi har helt enestående gode betingelser for, at det skal lykkes. Men det er klart, at vi skal bruge juni, juli, august og lørdagene og nætterne. Og ferien bliver ikke så lang, for der er mange løse ender, der skal passe sammen," siger Jacob Andersen uden antydning af stress. Med samme ukuelige glæde som en nyreligiøs, der har haft sin første åbenbaring.

Hvorfor tror du, at der er plads til endnu en weekendavis?

"Vores analyser viser, at der er et hul i markedet. Vi tror, at den journalistiske idé, vi har, er så god, at der er efterspørgsel efter den."

Hvad er det for en god journalistisk idé?

"Vores idé er at lave en avis for den store mand. Altså modsat den småtskårne og egoi-stiske lille mand, som både pressen og politikerne har så travlt med at lefle for. Vi vil lave avis for dem, der kan se ud over deres egen næsetip, dem som synes, det er vigtigt at beskæftige sig med politik og samfund, fordi de har ambitioner om at give noget og gøre noget."

Hvordan vil du gøre det?

"Vi vil ikke fremstille læserne som potentielle ofre eller tilskuere til andres slagsmål. Vi vil gerne vise, hvad man kan gøre for at få indflydelse. Vi vil åbne det politiske spil på et tidspunkt, hvor borgerne stadig har mulighed for at påvirke problemerne. Hovedtendensen i pressen er stadigvæk at fokusere på nogle få formelle magthavere."

Men er det ikke ofte magthaverne, der leverer de gode historier?

"Magthaverne leverer historierne inden for det nyhedssyn, som vi har i dag, men som er forældet. Det bygger på den opfattelse, at pressen er kontrollant. Men det er en voldsom selvovervurdering, fordi magten i dag ikke er så let at identificere som for 50 år siden. Magten ligger nogle steder, hvor pressen slet ikke er, den foregår i et teknisk sprog og med nogle meget lange beslutningsprocesser, som pressen ikke har ressourcer til at trænge til bunds i."

Hvis ikke pressen skal afsløre magthaverne, hvem skal så?

"Det er kun borgerne, der har den kompetence, der skal til. Ikke hver for sig, men i fællesskab. Derfor skal vores avis have en anden rolle. I stedet for at være borgerens advokat skal vi være formidler af information om, hvad der er ved at ske bag de lukkede døre. Avisernes afsløringer kommer alligevel først, når magtudøvel-sen er sket. Vi skal ind tidligere, mens det endnu kun er røgsignalerne, man kan se."

Er det ikke ligeså svært at afsløre, hvad der vil ske, som hvad der er sket?

"Hvis vi ville redegøre for hele verden, jo. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om at slå ned på nogle af de ting, som vi opfatter som væsentlige."

Hvad vil den nye weekendavis indeholde?

"Avisen vil indeholde skarpe nyheder, underholdningsstof og servicestof ligesom andre aviser. Men vi vil gerne lave en avis, der ikke er tilfreds med bare at se verden og den politiske debat forfalde, men som er optaget af at give sine læsere nogle værktøjer, så de kan forbedre eller forandre den. Der er for mange symbolske dramaer i pressen, hvor man ser den lille mand blive knust af systemet. Jeg vil gerne have flere nuancer, fordi jeg tror, at mange læsere finder sort/hvid-billederne utroværdige."

Weekendavisen har også mange nuancer. Hvordan vil I adskille jer fra den?

"Weekendavisen er meget orienteret mod den æstetiske dimension i tilværelsen. Når Per Højholt udgiver en ny bog, så er det en kæmpe historie i Weekendavisen. Det vil den ikke være i vores avis, fordi vores hældning ligger over mod samfundet. Vi vil også være mere nyhedsorienterede end Weekendavisen. Men jeg opfatter Weekendavisen som en velskrevet avis, hvor humor spiller en stor rolle. Det vil vi også gerne have."

Synes du, at det lukkede Aktuelt havde humor?

"Det gamle Aktuelt lagde nok mindre vægt her mest på grund af konceptet, der var lidt højskoleagtigt. Men jeg kunne godt lide, at den gamle avis var hæderlig. Vi skal være lidt mere sprælske."

Du har været journalist på Ugebrevet Mandag Morgen. Hvilken baggrund har du for at være leder?

"Jeg har et halvt år stået i spidsen for Mandag Morgen. Men ellers er det da noget af udfordringen ved jobbet."

Hvad er en god journalistisk leder?

"Det er en fremsynet leder og en rummelig leder, som lader folk komme til. En, som er modtagelig over for kritik. Som ikke tror, han ved alt meget bedre. Endelig er det en synlig leder, som samtidig er mådeholden, altså en, der ikke vil blande sig i alt."

Hvordan placerer du den nye avis i mediebilledet?

"Hvis man kan forestille sig en krydsning mellem Ugebrevet Mandag Morgen, Press og det gamle græsrodsblad København. Men det er der vist ingen, der kan." siger Jacob Andersen med høj latter.

 

BLÅ BOG

– 44 år.

– Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1987.

– 1987 Reporter på Information.

– 1992 Journalist på Ugebrevet Mandag Morgen

– Har blandt andet skrevet bogen "Fra folkestyre til fællesstyre".

 

0 Kommentarer