Avisen.dk har frist til 2012

Som led i en stor sparerunde har LO-toppen besluttet at skære i støtten til Avisen.dk. Men beslutningen om eventuelt helt at lukke for støtten træffes tidligst i 2012. (Rettet artikel: 17:08)

Som led i en stor sparerunde har LO-toppen besluttet at skære i støtten til Avisen.dk. Men beslutningen om eventuelt helt at lukke for støtten træffes tidligst i 2012. (Rettet artikel: 17:08)

Avisen.dk står ikke på tærsklen til at blive nedlagt lige med det samme, som Journalisten.dk skrev tidligere i dag. A-pressens bestyrelse giver derimod Avisen.dk frem til slutningen af 2012 til at bevise sit værd, før man beslutter om man vil trække stikket.

Besparelserne på Avisen.dk er som tidligere beskrevet en del af en storstilet sparerunde, der også berører Ugebrevet A4. Nedskæringerne betyder ifølge Journalisten.dks oplysninger, at det såkaldte sponsortilskud fra LO til Avisen.dk bliver adskillige millioner kroner mindre end i dag.

Bjarne Salomonsen ønsker ikke over for Journalisten.dk at forklare, hvordan sparerunden i LO kommer til at påvirke Avisen.dk. Tidligere i dag sagde han dog til Mediawatch.dk:
»Vi har netop haft et bestyrelsesmøde i A-Pressen, hvor budgettet for avisen.dk til udgangen af 2012 er godkendt, og hvor holdningen var, at det er for tidligt at sige, om projektet er en succes eller en fiasko."

Avisen.dk er i dag ejet at A-pressen sammen med Morten Wagner fra Freeway, og sitet har ifølge Journalisten.dk's oplysninger kostet LO 6-7 millioner kroner årligt.

Bjarne Salomonsen siger til Mediawatch, at det er usikkert om LO vil videreføre det sponsorat, man  har tegnet på Avisen.dk frem til nytår. Det vil dog i givet fald ikke få nogen indflydelse på, om Avisen.dk fortsætter, forklarer han.

Den 13. maj 2011 mødtes den øverste ledelse i LO og besluttede nødvendigheden af "at reducere i medieindsatsen på grund af en meget presset økonomi".
Af referatet fremgår det, at LO bortset fra en mindre beløb på 4 mio. kroner ikke har flere midler tilbage fra mediepuljen. Det vil sige, at medieindsats og investeringer skal skaffes »alene af LOs eget budget«. Det er der afsat 11 mio. kroner til i perioden 2012-2015. Og det er ifølge referatet ikke "muligt at drive A4 og sikre et stort sponsorat til Avisen.dk".

Regnestykket betyder ifølge Journalisten.dk's oplysninger, at Avisen.dk kommer til at mangle flere millioner kroner i sponsorpenge. Dette har vi dog ikke kunnet få bekræftet fra Bjarne Salomonsen, der er den person som kredsen omkring LO og Avisen.dk peger på som talsperson i sagen.

For Ugebrevet A4 betyder sparerunden som tidligere beskrevet, at budgettet beskæres fra 13 til 10 millioner kroner. På mandag er medarbejderne derfor indkaldt til samtaler om ugebrevets nye koncept og de, der bliver opsagt, vil blive tilbudt en fratrædelsesaftale. Medarbejderne kan ikke selv bestemme om de må fratræde eller fortsætte. Det nye koncept for A4 betyder at det ugebrevet over skal udkomme hver dag i stedet for på ugebasis.

Med sparerunden ser A4 ud til at klare sig bedre end frygtet. Internt i LO-huset har der længe været forlydender om at A4 ville blive nedlagt. Ved årsskiftet gik Ugebrevet fra at udkommer på print til 23.000 til kun at ligge på nettet.

2 Kommentarer

Finn Arne Hansen
31. MAJ 2011
Re: Avisen.dk har frist til 2012
Jeg forstår godt, at LO vil lukke Avisen.dk. Netaviser bliver aldrig rigtige aviser, som får indflydelse i den ofentlige debat. I stedet burde sælge sine mange bladtidler - Aktuelt, Det Fri Aktuelt, Demokraten, Bornholmeren osv. - til en flok garvede journalister for en krone og så investere nogle millioner i et low budget-projekt med en landsdækkende, selvstændig avis med lokale aflæggere.
Søren Hansen
29. MAJ 2011
Gør Mogens og Henrik glade - det er ikke svært


Der er ingen tvivl om at Mogens Jensen og Henrik Sass Larsen på en enkel og meget klar måde har fortalt hvad Avisen.dk skal gøre for at komme ind i varmen hos Socialdemokratiet og fagbevægelsen. 

Medarbejderne har valget mellem redaktionel frihed eller at gøre Socialdemokratiet og Fagbevægelsen meget glade og dermed rede Avisen.dk efter 2012.

En artikel serie der støtter Mogens Jensen og Henrik Sass Larsens synspunkter og som angriber den borgerlige presse burde liggge lige til højere benet og burde kunne udløse jackpot

.