Atter billigere at være DJ-pensionist

KONTINGENTSATSER. »Når man begår en fejl, skal man rette den.«Sådan indledte Finn Arne Hansen, tidligere hovedbestyrelsesmedlem og i dag stedfortrædende tillidsmand på Fyns Amts Avis, sit forsøg på atter at sænke kontingentet for pensionister i Dansk Journalistforbundet (DJ). De delegerede besluttede sidste år at ændre på kontingentreglerne, hvilket gjorde det dobbelt så dyrt at være pensionist i DJ. Tidligere betalte pensionisterne 1/12 af det fulde kontingent. I fjor blev det ændret til 1/6, eller hvad der svarede til 77 kroner om måneden.

KONTINGENTSATSER. »Når man begår en fejl, skal man rette den.«

Sådan indledte Finn Arne Hansen, tidligere hovedbestyrelsesmedlem og i dag stedfortrædende tillidsmand på Fyns Amts Avis, sit forsøg på atter at sænke kontingentet for pensionister i Dansk Journalistforbundet (DJ).

De delegerede besluttede sidste år at ændre på kontingentreglerne, hvilket gjorde det dobbelt så dyrt at være pensionist i DJ. Tidligere betalte pensionisterne 1/12 af det fulde kontingent. I fjor blev det ændret til 1/6, eller hvad der svarede til 77 kroner om måneden.

Det mente Finn Arne Hansen var urimeligt. Han fik dog ikke to tredjedele af salen til at stemme for sit forslag. Til gengæld støttede de delegerede et kompromisforslag fremsat af et flertal i hovedbestyrelsen, som nu betyder, at medlemmer, der gik på pension før 1. januar 2005, atter kommer til at slippe med 1/12 af det fulde kontingent.

Ifølge DJ har 58 pensionister meldt sig ud af forbundet, efter satserne blev hævet i fjor. De vil modtage en invitation om at komme tilbage i forbundet.

Samtidig sender forbundet et brev til medlemmer, der gik på pension før 1. januar med det lykkelige budskab, at de allerede per 1. maj har betalt kontingent for hele 2005.

0 Kommentarer