At sætte en finger, hvor det er ømt

Navn: Klaus Legau, 39 år.Nyt job: 1/8 fra projektleder og kommunikationsansvarlig i Storstrøms Amt til kommunikationskonsulent og souschef i Styrelsen for Social Service.Uddannelse: Uddannet ernærings- og husholdningsøkonom. Har taget den seks måneder lange tillægsuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole (DJH) samt en mastergrad i »Computer-medieret Kommunikation«.

Navn: Klaus Legau, 39 år.

Nyt job: 1/8 fra projektleder og kommunikationsansvarlig i Storstrøms Amt til kommunikationskonsulent og souschef i Styrelsen for Social Service.

Uddannelse: Uddannet ernærings- og husholdningsøkonom. Har taget den seks måneder lange tillægsuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole (DJH) samt en mastergrad i »Computer-medieret Kommunikation«.

Jobforløb: Ansat i Storstrøms Amt siden 1997, primært beskæftiget med kommunikation i forbindelse med sygehusvæsenet. Inden da kommunikationsmedarbejder i Hovedstadens Sygehusfællesskab og i Foreningen af Hvidevareproducenter og ­-Importører.

Hvorfor søgte du nyt job? Jeg er en udviklingsperson, og jobbet hos Servicestyrelsen har et stort element af udvikling. Egentlig var jeg ikke jobsøgende, men stillingen sprang mig i øjnene, da jeg surfede gennem annoncerne i Journalisten. Karrieremæssigt kan jeg også godt lide at gå fra et amt til en statslig styrelse – så der er en vis grad af karriereplanlægning i mit jobskifte.

Hvilke opgaver tændte dig? Styrelsen er ny (oprettet i 2003, red.) og det tænder mig at skulle opbygge procedurer, adfærd og holdninger til kommunikation. I sin tid, da jeg blev tiltrukket af uddannelsen som ernærings- og husholdningsøkonom, var det på grund af uddannelsens voksenpædagogiske aspekt. Voksenpædagogikken er også med i mit nye job, hvor jeg skal hjælpe med til, at Styrelsen bliver god til at formidle til sine målgrupper i kommuner og amter.

Hvorfor tror du, at du fik jobbet? Jeg har arbejdet i et amt, og Styrelsen arbejder med amter og kommuner, så den kommunale verden er kendt for mig. Derudover ligger der en række opgaver, for eksempel med blad og web, som jeg har erfaring med, og så havde jeg nogle ideer – mon ikke det er en kombination af de ting, der gjorde, at jeg fik jobbet?

På hvilken måde har dit halve år på DJH kvalificeret dig? Den journalistiske tillægsuddannelse var lidt for kort og for overfladisk. Uddannelsen gav mig dog nogle redskaber – efterfølgende kunne jeg for eksempel lave artikler og et blad for Foreningen af Hvidevareproducenter og ­-Importører. Samtidig blev jeg bedre til at se tingene udefra og sætte en finger, hvor det er ømt – den færdighed er der brug for i kommunikationsarbejde. Til gengæld gav uddannelsen mig ikke en strategisk og analytisk tilgang, så den har jeg læst mig til, og så har jeg taget en master.

Hvordan er du klædt på til opgaven som leder? I amtet havde jeg ansvar for en medarbejder, og så har jeg ledet projekter. Jeg håber dog, at jeg får noget efteruddannelse, så jeg ikke bare kaster mig ud i opgaven med brask og bram og uden redskaber.

0 Kommentarer