Arne Steinmark: “Danmark bliver dummere med ny mediestøtte”

"Ingeniøren taber dobbelt på det ny medieforlig," skriver Arne Steinmark, der i en leder langer ud efter den nye mediestøtte-aftale, der vil koste avisen fire millioner kroner årligt

Ingeniøren taber dobbelt på det ny medieforlig – og teknologien og videnskaben vil miste en kritisk stemme.

Det skriver Ingeniørens redaktør, Arne Steinmark, i en leder på baggrund af den mediestøtteaftale, regeringen har indgået med Enhedslisten.

Ingeniøren har indtil nu modtaget over fire millioner kroner årligt i mediestøtte. Med det nye ejerskabskriterium vil Ingeniøren ikke kunne få nogen støtte overhovedet, da mediehuset ejes af Ingeniørforeningen.

"Virkeligheden er, at politikernes massive økonomiske støtte af journalistik for at fremme demokratisk mangfoldighed har voldsom betydning for, hvilke emner, problemstillinger og artikler der trænger igennem i den offentlige debat," skriver Arne Steinmark.

"Når Ingeniøren ikke længere bliver støttet, får teknologiens og videnskabens kritiske stemme langt ringere vilkår i konkurrencen med medier, der har afsæt i ren politik, økonomi og almen begivenhedsjournalistik."

"Gennem 120 år har Ingeniøren og dens mange, mange læsere været med til at skabe opmærksomhed og viden om væsentlige problemer, som har ført til kloge beslutninger, der har formet nationen – fra nødvendig kloakering af det gamle København over udbygning af trafikal infrastruktur til sygdomsbekæmpelse eller advarsel mod miljøgifte. Danskerne kvitterer i herværende udgave ved at sætte ingeniørernes betydning over økonomer, hvad angår indretningen af fremtidens samfund."

Løsningen for Ingeniøren er ikke at droppe papir og i stedet kun udkomme i digital form, skriver Arne Steinmark. Ganske vist kan der spares en del penge på distributionsomkostningerne, men der kan ikke hentes tilstrækkeligt med indtægter ind på annoncesiden på digitale platforme alene.

"Medierne slås hårdt indbyrdes om stadigt færre annoncekroner. Ingeniørens konkurrenter, der her omfatter dagblade, kan støttet med penge fra skatteyderne sælge deres varer billigt. Dermed taber Ingeniøren dobbelt på det ny medieforlig," skriver Arne Steinmark.

6 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
29. JANUAR 2013
Dorte Toft skrev: "Danskerne
Dorte Toft skrev: "Danskerne har ikke til sinds at betale mere for deres aviser. Dem kan de leve uden - ikke mindst, fordi de mener, at det vigtigste kan ses på nettet."

Hej Dorte, aviserne forsøger jo at sælge daggamle nyheder, som har været tilgængelig i elektronisk og digital form i op til et døgn, og det er da logisk, at det koncept ikke kan overleve.

Men der er desværre en masse journalister, der li'som dig mener, at det er forbrugerne som er dumme, når de ikke vil købe nogle aviser med daggamle nyheder, og derfor skal de tvinges til at betale for dem over skatten.

Jeg kunne finde i tusindvis af eksempler på forældede teknologier, som forbrugerne bare er stoppet med at bruge og købe, og som ikke er blevet tildelt en lukrativ statsstøtteordning, så de kan køre videre som et arbejdende frilandsmuseum.

Og modsat dig, så er jeg af den opfattelse, at de danske journalisters lønninger er alt for høje, og at det generelt er sådan, at kvaliteten af deres journalistiske arbejde er alt for ringe.

Men hvis journalisternes lønninger kom ned på et mere realistisk niveau, og de genoptog nogle af de journalistiske dyder, som kunne gøre deres artikler og nyheder bliver meget mere læseværdige, så vil der sagtens kunne produceres elektroniske og digitale medier, som kan sælges og overleve på helt alm. markedsvilkår.

Her i løbet af de sidste 5-10 år har vi rent faktisk set en vækst i nye digitale og elektroniske medier, som ikke modtager støtte-kroner, og de overlever på helt alm. markedsvilkår, det endda til trods for, at de konkurrerer med med medier, der modtager 4,6 milliarder i mediestøtte, og 4,3 milliarder i medielicens.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Dorte Toft
29. JANUAR 2013
Ja, danske journalister har
Ja, danske journalister har høj løn, når der sammenlignes med lønniveauet for standen i andre lande. Men med et sprogområde på blot 5,5 mio. mennesker og et længerevarende drastisk fald i annoncetilgangen er mit svar imidlertid "ja" på spørgsmålet fra Niels Riis Ebbesen.
Det er en helt utopisk tanke "at danske journalister kan producere et medie, som kan sælges på helt alm. markedsvilkår, og det vel at mærke til en pris, som kan finansiere deres høje lønninger." Umuligt i hvert fald at få den nødvendige mangfoldighed, også selv om journalister gik ned i løn. Lave lønninger har ikke en gang reddet store amerikanske by-aviser med lokalt befolkningsgrundlag på mange gange Danmarks befolkning.
Danskerne har ikke til sinds at betale mere for deres aviser. Dem kan de leve uden - ikke mindst, fordi de mener, at det vigtigste kan ses på nettet.
Et forstoppet afløb kan de ikke leve med. Der er intet alternativ, så derfor betaler folk regningen, selv om den måtte løbe op på, hvad det koster at holde en avis et år. Også derfor har VVS'erne ikke brug for momsfritagelse og støtte:-)
Nu ved jeg ikke, om VVS'er har statstildelte privilegier, ligesom f.eks. autoriserede elektrikere (der er ting, som de har monopol på, og som man ikke må gøre selv), så statsstøtte, i hvilken form den end er, er ikke alene en sag om medier.
Vedr. DSB-historien, så er den desværre blot udtryk for, at medierne i stadig højere grad trækker vejret gennem forargelseshistorier. Gi'r klik.
Niels Riis Ebbesen
28. JANUAR 2013
Hej Inga og Dorte, er det en
Hej Inga og Dorte, er det en helt utopisk tanke, at danske journalister kan producere et medie, som kan sælges på helt alm. markedsvilkår, og det vel at mærke til en pris, som kan finansiere deres høje lønninger.

Tænk hvis alle landets blikkenslagere blev enige om, at de ikke ville være i stand til at reparere folks dryppende vandhaner og forstoppe afløb, hvis deres branche ikke blev fritaget for moms, og at de samtidigt fik nogle kontante støtteordninger, som samlet koster de danske skatteydere 4,6 milliarder kroner.

Det ville virkelig være noget, som kunne hidse journalisterne op, se bare hvordan alle dagens medier flyder over af forargelse, blot fordi nogle togstewardesser får en høj løn, de er virkelig ude med riven, og der bliver vinklet hårdt på, at DSB er er et statsejet selskab, hvor skatteyderne er med til at finansiere de høje lønninger - men hvad med journalisternes høje lønninger, bliver de ikke også finansieret af mediestøtten og skatteyderne.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Dorte Toft
28. JANUAR 2013
Det undrer mig lidt at se
Det undrer mig lidt at se Ingeniøren fremstillet her i kommentarfeltet som noget, der kun er for ingeniører. For mig er det mediet, der belyser nogle af de ting, der udgør blinde vinkler hos de brede medier. Vigtige ting. Det har jeg blogget om her http://bizzen.blogs.business.dk/2013/01/19/mediestotte-politikerne-fremmer-egne-interesser-ogsa-ved-at-staekke-ingenioren/
Inga Nilausen
28. JANUAR 2013
Desuden er det også noget
Desuden er det også noget sludder, at Danmark bliver dummere, eftersom vi forlængst er blevet så dumme, som man overhovedet kan blive.

Flere