Arne Mariager genansætter journalister

Journalisterne på Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad har været igennem en ansættelsesrunde. 29 ud af 36 medarbejdere har fået de stillinger, de ønskede. (Opdateret)

Journalisterne på Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad har været igennem en ansættelsesrunde. 29 ud af 36 medarbejdere har fået de stillinger, de ønskede. (Opdateret)

Alle journalistiske medarbejdere på Vejle Amts Folkeblad og på Fredericia Dagblad er blevet 'opsagt' for at blive genansat på ny.  Chefredaktør Arne Mariager har givet 29 ud af 36 journalister de stillinger, de ønskede. To medarbejder ønskede at blive redigerende i Vejle, hvilket er blevet opfyldt. Selv om antallet af jobopslag svarede til antallet af ansatte, oplyser Arne Mariager, at fem medarbejdere reelt er i klemme, da deres ønsker ikke blev imødekommet. I en rundskrivelse til medarbejderne skriver han, at to ud af de resterende fem medarbejdere stadigvæk har mulighed for at havne i et job, som står på deres ønskesedler. De sidste tre får muligheden for interne rokader, når lejligheden byder sig. Om genansættelserne skriver Arne Mariager:

»Den hverdag, der venter os og alle kolleger i den betalte presse, rummer det ubønhørlige krav, at vi er dygtige – hver dag. Ellers kan vi ikke finde abonnenter, der vil betale for et dagblad i en tid, hvor det vælter ind over os med alt muligt og umuligt gratis tingeltangel.«

Det er endnu uvist, om medarbejderne er tilfredse med genansættelserne. Tillidsrepræsentanten Jesper Kim Sørensen oplyser til Journalisten.dk, at medarbejderne vil holde møde om genansættelserne efter en generalforsamling på torsdag.

 Læs også artiklen: Arne gi'r den gas

0 Kommentarer