Århus beholder sit DJ-kontor

Medlemmer af Dansk Journalistforbund bosat i Jylland kan fortsat nøjes med at tage til Århus for at få rådgivning. Med kun én stemme imod vedtog DJ's hovedbestyrelse torsdag, at forbundet skal beholde sit kontor i provinsen.

Medlemmer af Dansk Journalistforbund bosat i Jylland kan fortsat nøjes med at tage til Århus for at få rådgivning. Med kun én stemme imod vedtog DJ's hovedbestyrelse torsdag, at forbundet skal beholde sit kontor i provinsen.

Beslutningen blev truffet på baggrund af, at lejemålet for Århus-kontoret er blevet opsagt af udlejeren. Dermed er DJ tvunget til at søge efter et nyt lejemål i Århus. Hovedbestyrelsen gav mandat til at finde et egnet lejemål i fællesskab med andre foreninger på udkig efter nyt lejemål.

Holdningen i hovedbestyrelsen er, at det er strategisk for DJ at bibeholde en tæt kontakt til medlemmerne i provinsen med en Århus-afdeling.

1 Kommentar

jens stenfeldt
15. MAJ 2009
Re: Århus beholder sit DJ-kontor

 

Det tror jeg er helt rigtigt set, især i lyset af alle de ledige, der kommer i det jyske fremover. De kan jo ikke allle flyttte til KBH eller tage et globalt job i FN.

Man må så håbe på, at DJ i et nyt lejemål vil bruge flytningen til at revidere sit strategiske sigte og søsætte markedsføringsindsatser for at skabe nye kommunikationsjob hos virksomheder og kommuner samt på freelanceområdet i det jyske. Det må være her, at mulighederne findes for DJ-medlemmer i fremtiden.