Årets vigtigste kommunikations-tendenser ifølge Frej Elbæk

De sociale medier fylder stadig mere i både politisk og kommerciel kommunikation. Og de traditionelle medier fylder mindre for PR-bureauerne, fortæller Frej Elbæk fra King Street PR. Men: »I en verden hvor hurtige delinger på sociale medier er kongen, har løgn og latin gode vilkår.«

2016 lakker mod enden, og Journalisten har i den anledning bedt forskellige mediefolk se tilbage på årets tendenser inden for deres eget fagområde.

Her er svarene fra Frej Elbæk Schjeldal, seniorkonsulent og partner i King Street PR.

Tendens 1: PR-branchen går uden om traditionelle medier

»Inden for de seneste fem år fylder det stadigt mindre for os i PR-branchen at forsøge at få vores kunder i de traditionelle medier. Derimod fylder det væsentligt mere for os at skabe relevant indhold på virksomhedernes egne platforme som eksempelvis Facebook og Twitter osv. Men der følger en stigende opgave med for os om at rådgive virksomhederne til at vise, at der er handling bag ved deres postulater, så det ikke kun er ord, men også substans. Virksomhederne skal i højere grad kunne stå på mål for, hvad de laver. Det er ikke nok, at en direktør i et fint slips siger, at han vil redde verden,« siger Frej Elbæk Schjeldal.

Tendens 2: Gennembrud for politisk kommunikation på sociale medier

»2016 har virkeligt været et år, hvor den politiske kommunikation på sociale medier for alvor er slået igennem. Særligt statsminister Lars Løkke giver den gas, men det gælder for alle partier. Det er et kæmpe potentiale for politikerne i den direkte kommunikation med vælgerne og borgerne. Men samtidig er det et advarselssignal, fordi den slags envejskommunikation kan bruges til ufiltreret at udlægge sin egen dagsorden,« siger Frej Elbæk Schjeldal.

Tendens 3: Løgnens gennembrud på sociale medier

»I en verden hvor hurtige delinger på sociale medier er kongen, har løgn og latin gode vilkår. Det bliver stadig sværere at se, hvor grundigheden har sin plads, og den er i stigende grad kun for de få. I USA bliver Donald Trump valgt til præsident på en valgkamp, hvor han lykkes med at skabe tvivl om virkeligt etablerede mediers objektivitet og fakta i en valgkampagne, som i høj grad byggede på løgne. Det skete i en uhellig alliance mellem en mand, der vil have magten og nogle medier, som har en klar dagsorden som eksempelvis Fox News,« siger Frej Elbæk Schjeldal. 

0 Kommentarer