Årets største journalist-festival klar

Dansk Journalistforbunds fagfestival bliver i år større end nogensinde. De første 100 oplægsholdere er på plads, og festival-sitet har netop haft premiere.

Dansk Journalistforbunds fagfestival bliver i år større end nogensinde. De første 100 oplægsholdere er på plads, og festival-sitet har netop haft premiere.

Festivalen tilbyder oplæg, debatter og workshops med mere end 150 journalister, designere, mediechefer, fotografer, politikere, bloggere, forskere, forfattere og mange andre. Tilsammen sætter de fokus på tidens største temaer i medie- og kommunikationsbranchen, og festivalen omtales af gode grunde derfor også som mediebranchens svar på Roskilde-festivalen.

Det er Dansk Journalistforbund, der arrangerer, og Fagfestival 2008 finder i år sted på Odense Congress Center den 9. og 10. november.

Store dele af programmet kan allerede nu ses på festivalens hjemmeside. Det endelige program er klar den 25. august, hvor billetsalget skydes i gang.

2 Kommentarer

Fred Jacobsen
24. JUNI 2008
Ophavsretsfond betaler ikke Fagfestival

Erik Svarre bruger mange ord på at fantasere sig frem til, at DJ deler millionbeløb ud til Fagfestival, som han kalder et prestigeprojekt, som kun kan opretholdes af ”milliondonationer fra forbundsledelsen/ophavsretsbestyrelsen”.

Gad vide, hvor Erik Svarre har foretaget sin research.

Jeg kan oplyse, at arrangementet alene finansieres af forbundsmidler og deltagerbetaling. DJ afsætter omkring 700.000 kr. årligt til Fagfestival. Resten af det samlede budget på godt 3 mio. kr. kommer fra deltagere og tilskud fra Pressens Uddannelsesfond.

Ophavsretsfonden er delt op i en række forskellige kasser, som forvalter de penge, som forskellige rettighedshavere har oparbejdet. Formålet er jo, at pengene så vidt muligt skal tilbage til de personer, der har rettighederne.Enkelte af disse kasser har besluttet, at de efter ansøgning vil yde tilskud til deres medlemmer til at nedbringe deltagergebyret ved deltagelse i Fagfestival.

Deltagergebyret er i øvrigt 1400 kr. for fuldt  betalende medlemmer og det halve for ledige medlemmer og studerende.

Da ophavsretspenge i videst udstrækning skal tilbage til de medlemmer, der har produceret stof, der generer ophavsretlig værdi, kan de naturligvis heller ikke bruges til nedsættelse af DJ-medlemmernes faglige kontingent.Et minimum af research ville have afsløret, at det ganske enkelt ville være ulovligt. 

Mange hilsner

Fred Jacobsen

næstformand
Erik Svarre
17. JUNI 2008
Re: Årets største journalist-festival klar
Fra solkongernes hof


El-forsyningsselskaber, realkreditinstittutter, forsikringsselskaber og banker gør det – puger kundernes penge sammen i store formuer, som bliver brugt til helt andre ting, end selskaberne har til formål.

Selskaberne opkræver alt for mange penge for strøm, huslån, policer og tager alt for store gebyrer. I stedet for at komme kunderne til gode, bliver de bare samlet sammen i store Joakim von And-pengetanke.

For nogle af selskabernes vedkommende sker det under dække af en demokratisk organisation – som dog i praksis er et rent skindemokrati.

Fra tid til anden får offentligheden lidt  at vide om dette liv ved solkongernes hof, hvor direktører forkromer sig selv og deres image ved at uddele lidt krummer fra »deres« store formuer  til det ene og det andet veldædige formål uden nogen forbindelse med deres egentlige formål. Og bestyrelserne tager samtidig lidt kredit for deres egen storslåethed.

Senest hørte vi noget om solkongelivet i Berlingske Tidende, som i weekenden beskrev elforsyningsselskabernes brug af store formuer til  bredbåndsinvesteringer, kulturbegivenheder, sponsorskaber og andet tant og fjas, hvor kunderne betaler gildet med de alt for store el-regninger.

Journalister behøver dog ikke at kigge så langt bort for at gøre sig bekendt med , hvordan kunders/medlemmers penge bliver puget sammen og brugt til helt andre formål, end kunderne/medlemmerne kunne forvente. Denne trafik foregår lige inden for vores egne døre – i Journalisternes Ophavsretsfond, som nu igen skal til at dele store millionbeløb ud til Fagfestivalen – et prestigeprojekt, som kun holdes oppe af milliondonationer fra forbundsledelsen/ophavsretsbestyrelsen.

Pengene i ophavsretsfonden stammer fra de 10-12 millioner, som hvert år kommer ind fra COPY-DAN-fonden – altså medlemmernes egne penge – hvorfra »money keeps rolling in« som det hedder i sangen om Evita Peron.

Bestyrelsen i denne veldædige fond er mere eller mindre identisk med bestyrelsen i journalistforbundet, så man ikke risikerer, at det ene hånd gør noget, som den anden ikke ved. Og på denne  tvivlsomme måde –  vil jeg tillade mig at sige – sørger man for, at alt sker helt koordineret. Der skal jo endelig ikke være noget armslægdeprincip i denne forsamling af »The gentlemen of the Press.«

Journalistforbundets opgave er at medvirke til, at medlemmerne har gode og vellønnede job – til den lavest mulige kontingentpris.

Den eneste rimelige brug af medlemmernes ophavsretspenge, som tilflyder ophavsretsfonden er derfor, at disse penge modregnes i kontingentindbetalingen. Det kan ske meget nemt ved, at man hvert år, når budgettet er lagt og det deraf følgende kontingent er beregnet kan fratrække de mange ophavsmillioner, hvorved kontingentet bliver forholdsvis mindre for det enkelte medlem.

Dermed vil pengene komme flest mulig medlemmer til gode – og ikke kun nogle enkelte, der mener, at god journalistik kommer af at sidde lårene af hinanden ved to dages fagfestival i stedet for at være ude hos de læsere, som vi skal betjene. Og man behøver ikke at holde dyre møder i Ophavsretsfondens bestyrelse, og at denne bestyrelse skal tage stilling til spørgsmål, den slet ikke har mandat til i henhold til forbundets formålsparagraffer.