ÅRETS MEST OMDISKUTEREDE: Qvortrup vs. Khader

Årets citat og årets spiseseddel. Journalistens panel af kommunikationsfolk kredser om slagsmålet om sort arbejde mellem Khader og Qvortrup som årets mest kontroversielle mediesag. Journalisten har kortlagt begivenhederne op til offentliggørelsen af historien.

Årets citat og årets spiseseddel. Journalistens panel af kommunikationsfolk kredser om slagsmålet om sort arbejde mellem Khader og Qvortrup som årets mest kontroversielle mediesag. Journalisten har kortlagt begivenhederne op til offentliggørelsen af historien.

 
DOKUMENTATION. Først spoler vi tiden tilbage til mandag den 29. oktober.

SE og HØR har modtaget et tip fra en håndværker, som siger, at han har udført sort arbejde for Naser Khader.

Journalist Ken B. Rasmussen spekulerer på, om det overhovedet er en historie, som hans redaktør, Henrik Qvortrup, vil bringe, når nu det er almindeligt kendt, at Qvortrup og Khader har et godt personligt forhold.

Ken B. Rasmussen præsenterer tippet på redaktionsmødet mandag formiddag og Henrik Qvortrup beder ham om at undersøge sagen.

Det viser sig, at der ganske rigtigt er et firma, der hedder De Hellige Håndværkere, som er ejet af Ekstra Bladets bagsideskribent Michael Jeppesen. Regnskabet for firmaet for året forinden ser mærkeligt ud, mener Ken B. Rasmussen.

Revisorerne har givet firmaet en påtegning for seneste årsregnskab. De oplyser, at der i strid med bogføringslovens bestemmelser »ikke er foretaget en betryggende arkivering af regnskabsmateriale for året, samt at der ikke foreligger originalt bilagsmateriale i alle tilfælde«.

Ken B. Rasmussen beslutter sig for at ringe Michael Jeppesen op.

Michael Jeppesens første kommentar er ifølge Ken B. Rasmussen: »Det kan jeg ikke tro«.

Lidt efter siger Jeppesen, at han kan fremvise regninger, som Naser Khader dog ikke har fået endnu på dette tidspunkt.

Da Ken B. Rasmussen hører Michael Jeppesen sige, at »de (Naser Khader og hans kone, Bente Dalsbæk, red.) har betalt noget,« beslutter Ken B. Rasmussen sig for at tage tippet alvorligt.

På ham virker det, som om der er noget, der ikke hænger sammen.

Rasmussen går ind på chefredaktør Henrik Qvortrups kontor, hvor de to bliver enige om, at Ken B. Rasmussen skal mødes med kilden ansigt til ansigt, mens Henrik Qvortrup selv vil ringe til Ny Alliance.

 

I en by i Jylland midt på gågaden møder Ken B. Rasmussen den anonyme kilde.

Her viser kilden ifølge Ken B. Rasmussen en stribe sms'er sendt fra Michael Jeppesen, endnu før Ken B. Rasmussen har fortalt ham, at han har talt med Jeppesen. De finder et værtshus, hvor der næsten er tomt.

Ken B. Rasmussen siger, at han ikke får tilsendt sms'erne og kan derfor heller ikke fremvise dem til Journalisten. Men han føler sig overbevist om, at sagen er god nok.

Kilden fremviser også en e-mail for Ken B. Rasmussen, hvor Michael Jeppesen instruerer i, hvordan han skal tackle pressen. Den tekst har Journalisten set.

Kilden fremviser derudover dokumentation for, at han har været på sygedagpenge, mens han arbejdede for Michael Jeppesen. Det er ifølge Ken B. Rasmussen også den forklaring, kilden giver på, at han ikke vil stå frem.

Michael Jeppesen undrer sig over de beskeder, den anonyme kilde skulle have modtaget fra ham.

»De havde trykt det, hvis det var sandt,« skriver Michael Jeppesen i en mail til Journalisten.

 

Omkring klokken 14 om mandagen ringer Henrik Qvortrup til Ny Alliances daværende pressechef, Ulla Østergaard, for at fortælle, at SE og HØR arbejder på historien. Ulla Østergaard taler med Naser Khader og hans kone Bente Dalsbæk, og de tre bliver enige om, at det er Bente Dalsbæk, der skal tale med Henrik Qvortrup. Begrundelsen er, at det er Bente Dalsbæk, der har haft kontakt til Michael Jeppesen og hans håndværkere.

Bente Dalsbæk ringer derefter Henrik Qvortrup op. De to kender hinanden privat, så det er nærliggende for hende at slå på tråden for at høre, hvad det hele drejer sig om. På det tidspunkt sidder Henrik Qvortrup på en frokostrestaurant.

Han svarer, at de er ved at kigge på sagen, og det ikke er besluttet endnu, om det er en historie, der skal laves. Chefredaktøren lover at vende tilbage.

Da Qvortrup kontakter Michael Jeppesen omkring klokken 18 for at følge op på det interview, Ken B. Rasmussen har lavet tidligere samme dag, afviser Michael Jeppesen alle beskyldninger.

Han siger, at han kan fremvise kvitteringer for indbetalt A-skat.

Michael Jeppesen siger blandt andet følgende til Henrik Qvortrup under interviewet:

»Jeg lovede ham, (Ken B. Rasmussen, red.) at finde de der kontrakter, og så blev jeg ringet op af Bente, der spørger, om jeg ikke kan få revisoren til at gøre det, og det er selvfølgelig smart nok, så det har jeg fået hende til … øh eller fået min revisor til. Og nu har jeg så fået kopi af de tre ansættelseskontrakter for de tre, der har arbejdet hos Bente og Naser, og dem har jeg fået sendt til min bopæl lige nu.«

Jeppesen siger videre til Qvortrup, at han har udbetalt løn til håndværkerne som forskud, der vil blive trukket fra på deres lønsedler.

»På Skat.dk kan man printe, præcist hvad der er indbetalt af løn til dem,« siger Michael Jeppesen.

»Ok, men, men, kan du ikke hjælpe os med det så?« spørger Henrik Qvortrup.

»Jo jo, selvfølgelig,« lover Michael Jeppesen i interviewet, som Journalisten har hørt.

SE og HØR har stadig ikke modtaget de dokumenter, som Michael Jeppesen siger kan bevise, at der ikke er tale om sort arbejde.

Michael Jeppesen forklarer, at han ikke har sendt dokumenterne, fordi han fik indtryk af, at Qvortrup ville trykke historien, uanset hvad Michael Jeppesen fremsendte. Han stod på det tidspunkt i Aalborg, hvor han var af sted med Helle Thorning-Schmidts valgbus.

»De kunne bare have gjort som enhver anden journalist og have skubbet historien i en uge, så jeg havde fået tid til at fremlægge dokumenterne. Det var ren proforma, at jeg blev ringet op. Det var kun, fordi jeg skulle have et opkald,« siger Michael Jeppesen.

Under Qvortrups interview fortæller Michael Jeppesen også, at regningen stadig ligger på hans computer. På det tidspunkt er der endnu ikke sendt fakturaer til Naser Khader og Bente Dalsbæk. De to fakturaer, som senere bliver fremlagt i medierne, bliver først sendt til Bente Dalsbæk, efter at SE og HØR er begyndt at stille kritiske spørgsmål. Det bekræfter Bente Dalsbæk.

Ved syv-tiden mandag aften, cirka en halv time før Naser Khader skal ud ad døren for at præsentere Ny Alliance på DR sammen med Gitte Seeberg, ringer Henrik Qvortrup til Bente Dalsbæk for at interviewe hende.

Hun benægter vedholdende over for ham, at familien har fået udført sort arbejde, og selv om Qvortrup siger, at det godt kan være, at der ikke var tale om, at de havde været vidende om, hvad der var foregået, så hører Bente Dalsbæk det, som om oplægget var, at hun og Naser Khader havde bestilt sort arbejde.

»Det var derfor, reaktionen var så kraftig,« siger Bente Dalsbæk.

Da Qvortrup efter en halv times interview spørger, om ikke han kan få et citat fra Naser Khader, giver Bente Dalsbæk telefonen direkte videre til sin mand, der siger de ord, som senere havner på SE og HØRs hjemmeside som lydfil. »Du er et svin, svin, svin.«

Naser Khader forklarer, at han blev så vred, fordi Henrik Qvortrup kender ham så godt, at han burde vide, at Khader er meget omhyggelig med at undgå at benytte sig af sort arbejdskraft.

»Henrik Qvortrups kones stedfar er gift med en kvinde fra Thailand, der har gjort rent for os i halvandet års tid. Han ved, at hun har gjort det hvidt,« siger Naser Khader.

Det argument køber Henrik Qvortrup ikke.

»Bare fordi han har brugt hvidt arbejde i et tilfælde, beviser det ikke, at han ikke kunne komme til at bruge sort arbejde i en anden situation,« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge Bente Dalsbæk havde hun under samtalen med Henrik Qvortrup mandag tilbudt ham dokumentation for, at arbejdet var hvidt, men hun fik opfattelsen af, at Henrik Qvortrup var ligeglad.

 

I flere medier blev Naser Khader i dagene efter citeret for at sige, at han havde forsøgt at fremlægge dokumentation for, at arbejdet var udført hvidt, men at det havde Henrik Qvortrup ikke været interesseret i.

Henrik Qvortrup afviser, at han ikke ønskede at se Khader og Dalsbæks dokumentation. Qvortrup fastholder, at Bente Dalsbæk intet nævnte om, at de havde to fakturaer. Mandag eftermiddag og i samtalen tirsdag formiddag bliver der kun nævnt det tilbud, Bente Dalsbæk har modtaget per sms fra Michael Jeppesen samt tegninger af arbejdet og en mailkorrespondance med bagboen.

Bente Dalsbæk fortæller, at det godt kan være, at hun ikke specifikt nævnte fakturaerne, men hun mener, at det væsentlige må være, at hun tilbød dokumentation for, at intentionen var, at arbejdet skulle udføres med moms.

 

Mandag aften efter interviewet, hvor Naser Khader kalder Henrik Qvortrup et svin, ringer Naser Khader til Aller-koncernens direktør, Bettina Aller, som han kender i forvejen. Hun lover at tale med Qvortrup og vender herefter tilbage og lægger en besked på Naser Khaders telefonsvarer.

»Ja, hej det er Bettina. Jeg ved, du suser rundt og har så travlt. Jeg har snakket med Henrik Qvortrup, og han er hverken til at hugge eller stikke i og er meget stædig omkring det. Han har lovet ikke at skrive grimt og skrive det fair, og han ville ringe mig op i morgen, når han havde skrevet det, så kan jeg jo prøve at ringe til dig, så øhhmmm, ja … lad os prøve at snakkes ved.«

Den besked giver Ny Alliance dagen efter videre til B.T.

Spisesedlen på B.T. bliver onsdag morgen: »Beskyldes for sort arbejde« og med store bogstaver: »Naser Khader i krig med SE og HØR.«

 

Henrik Qvortrup fortæller, at han første gang hører om de to fakturaer, da han taler med Bettina Aller. Først tirsdag formiddag får han tilbudt at se fakturaerne af Ulla Østergaard. Parterne er uenige om, om det var Qvortrup, der bad Ulla Østergaard om at få dem, eller om det var Østergaard, der bad ham om at se dem.

Men uanset hvilken dokumentation der blev lovet på hvilket tidspunkt, så ligger det fast, at der tirsdag klokken 13:41 – næsten to timer efter det, som ifølge Henrik Qvortrup er SE og HØRs deadline – bliver fremsendt fakturaer fra Ulla Østergaard til Henrik Qvortrup i en mail.

Klokken 13:43 sender Ulla Østergaard endnu en mail, hvor der indgår en mailkorrespondance mellem Bente Dalsbæk og bagboen. Her står der, at prisen skal være med moms.

Men selv hvis Henrik Qvortrup havde modtaget fakturaerne eller mailen dagen før, havde det ikke afholdt ham fra at sende bladet i trykken.

»De fakturaer viser ingenting, og jeg er forundret over, at det lykkedes Ny Alliance at overbevise hele den danske presse om, at de var beviser for, at der ikke var udført sort arbejde,« siger Henrik Qvortrup.

På Ny Alliances hjemmeside ligger der i skrivende stund to fakturaer, som er dateret den 30. juni. Sammen med de to fakturaer ligger der på hjemmesiden en mail fra Michael Jeppesens revisor til Michael Jeppesen, hvori der står, at han kan bekræfte, at fakturaerne indgår i De Hellige Håndværkeres bogholderi, og at den anførte moms er angivet til Skat.

Fakturaerne på Ny Alliances hjemmeside har samme numre 0094 og 0095 som de fakturaer, Ny Alliance sender til SE og HØR. De to fakturaer er dog dateret den 25. oktober. Michael Jeppesen forklarer, at han udskrev fakturaerne i august og daterede dem til den 30. juni, fordi han gerne ville have dem med i første halvårs regnskab, og fordi han dengang troede, at arbejdet med porten var færdigt. Men da det viste sig, at lågen ikke virkede, sendte han ikke fakturaerne alligevel. Han lavede dem om, da arbejdet først var færdigt den 25. oktober, dagen efter at valget blev udskrevet. Jeppesen erkender, at det ikke er god regnskabspraksis.

»Det er selvfølgelig ikke 100 procent juridisk korrekt, men der er intet ulovligt i det,« siger han.

 

I Skats hovedcenter vil de ikke kommentere den konkrete sag. Kontorchef Tage Christensen vil dog gerne oplyse, hvad der normalt skal til, hvis man som kunde vil bevise, at man har fået udført hvidt arbejde.

Som privatperson og kunde kan man sikre sig ved at få en faktura på arbejdet, som lever op til kravene om, hvad der skal stå på en faktura. Det skal blandt andet fremgå, hvor meget der er betalt i moms. Men før fakturaen er betalt, er der sådan set ikke dokumentation for, at der ikke har fundet sort arbejde sted, forklarer Tage Christensen.

»Ellers ved man ikke, hvilke penge der er betalt. Så kan andre for eksempel hævde, at det kun er halvdelen, der er betalt hvidt, og resten er sort. Som privatperson er den eneste måde, man kan rense sig på, at fremvise en kvitteret regning, som skal være rimelig i sin størrelse i forhold til det arbejde, der er udført,« siger han.

Bente Dalsbæk fortæller, at fakturaerne stadig ikke er betalt, til trods for at de 30 dages betalingsfrist er overskredet. Det skyldes ifølge Dalsbæk, at deres bagbo, som skal betale en del af regningen, er i Mexico. Men beløbet står ifølge Bente Dalsbæk klar til betaling i banken.

Grunden til, at parret ikke bare betalte regningerne med det samme, dengang beskyldningerne blev rejst, var, at der ikke var tid til at sætte dem til betaling og kontakte bagboen. Bente Dalsbæk havde blandt andet travlt med at tale i telefon med alle de familiemedlemmer og venner, der var blevet kontaktet af journalister.

»Jeg ville også ønske, at jeg havde betalt dem med det samme, men det var ren overlevelse i den efterfølgende tid. Vi havde travlt med at tage os af alt, hvad den historie afstedkom, og så lige valgkampen. Og så har vi tre børn, der også har en hverdag, selv om det er valgkamp,« siger Bente Dalsbæk.

 

I løbet af dagen citerer stort set alle landsdækkende nyhedsmedier historien. TV 2 News er hurtigt på sagen, mens DR først senere springer på med vinklen: »Naser Khader overvejer injuriesag«.

»Hatten af for Ny Alliances måde at tackle medierne på. Det lykkedes dem at sætte en dagsorden, der hedder, at Naser Khader har fremlagt dokumentation og gjort det til et personopgør mellem Naser Khader og mig. I den situation vil han altid vinde, fordi han er Danmarks yndlingsindvandrer nummer et, og jeg er chefredaktør for SE og HØR,« siger Henrik Qvortrup.

Skulle du så ikke enten bare have droppet historien eller fremlagt bedre dokumentation?

»Jeg har intet til overs for de medier, der tager afstand fra historien, fordi vi bruger tiphonorar. Det er ikke meget anderledes end journalister, der inviterer kilderne på dyre middage. Og hvis man ikke må bruge anonyme kilder, er der mange vigtige historier, der aldrig vil blive skrevet,« siger Henrik Qvortrup.

Ét dokument ville imidlertid kunne få Henrik Qvortrup til at fortryde, at han skrev, at der var foretaget sort arbejde hos Naser Khader: Kvitteringer for indbetalt A-skat, hvoraf det fremgår med cpr-numre, hvilke personer der udførte arbejdet, samt at beløbet er af en passende størrelse i forhold til det arbejde, der er udført.

 

Michael Jeppesen har fremsendt to worddokumenter til Journalisten, der viser, at der er betalt A-skat, men det fremgår ikke, for hvilke ansatte A-skatten er betalt, idet der ikke er nogen cpr-numre. Michael Jeppesen har heller ikke ønsket, at beløbenes størrelser blev nævnt i artiklen, men har tilbudt at ringe til Skat sammen med Journalisten for at få oplyst cpr-numrene. Han fortæller, at han ikke har haft andre ansatte end de tre håndværkere i perioden, og han har ikke haft andre opgaver.

Kontorchef i Skat Tage Christensen oplyser, at kvitteringer for indbetalt A-skat ikke i sig selv beviser, at der ikke er tale om sort arbejde. Det eneste, der endeligt kan afgøre, om der er udført sort arbejde i en virksomhed, er en arbejdskontrol foretaget af skattemyndighederne. Og han mener ikke, at det er rimeligt, at journalister forlanger at få udleveret dokumentation fra virksomheder uden selv at have dokumentationen i orden.

»Jeg mener, at det er dig som journalist, der har til opgave at fremlægge dokumentation for anklagerne,« siger han.

 

Tilbage står spørgsmålet, om Henrik Qvortrup følte sig presset til at bringe historien, fordi han havde et meget omtalt privat bekendtskab med Naser Khader og ikke ville skydes i skoene, at han holdt hånden over ham.

»Næ, hverken i den ene eller den anden retning har mit bekendtskab med Naser Khader spillet en rolle. Jeg vurderede, om det var en relevant historie, og nu må andre vurdere, om den vurdering var rigtig,« siger Henrik Qvortrup. Sagen ligger nu hos Pressenævnet.

 

KILDEMATERIALE: Naser Khaders klage til Pressenævnet samt SE og HØRs svar. Hertil kommer De Hellige Håndværkeres fakturaer på arbejdet, indberetning fra De Hellige Håndværkere om A-skat og ansættelseskontrakter for medarbejdere hos De Hellige Håndværkere. Endelig har Journalisten interviewet parterne og har hørt diverse båndede samtaler mellem parterne.

 

 

 

 

 

Pressejurist: SE og HØR må dokumentere påstande

SE og HØRs artikel om sort arbejde hos Naser Khader under valgkampen levede langt fra op til reglerne for god presseskik, fordi den byggede på en enkelt kilde, der tilmed var anonym og betalt af SE og HØR.

Det vurderer pressejurist ved Danmarks Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.

»Historien er så tynd, som den overhovedet kan være. Når en kilde er betalt bliver journalistikken i den grad usikker. Hvis der er noget om historien, lader den til at være bygget på én meget utroværdig person, der er grisk og snyder,« siger Oluf Jørgensen.

Historien satte i mere end et døgn dagsorden i samtlige landsdækkende nyhedsmedier herhjemme. I flere medier blev Naser Khader citeret for at sige, at han havde dokumentation for det hele.

Men regningen er stadig ikke betalt, så den endegyldige dokumentation for, at arbejdet var hvidt, er fortsat ikke fremlagt.

Det mener pressejurist Oluf Jørgensen dog heller ikke, at medierne kan forlange.

»Når det handler om forhold i privatlivet, er det ikke rimeligt. Det næste bliver, at man kan kræve dokumentation for, at en politiker ikke har været sin kone utro,« siger Oluf Jørgensen.

Henrik Qvortrup er lodret uenig med Oluf Jørgensen.

"For det første synes jeg, at vi i høj grad har sandsynliggjort, at der er noget, der ikke er, som det skal være. For det andet køber jeg ikke den skillelinje mellem det offentlige og det private. Man kan forvente en højere moral af politikere. Man skal også huske på, at politikere bruger sig selv som privatpersoner og stiller sig op med både kone og børn," siger Qvortrup.

 

 

 

 

 

B.T. valgte personopgøret 

 

Naser Khader henvendte sig selv til B.T., og det var afgørende for, at avisen som en af de første gik ind i historien, fortæller redaktionschef Bo Christensen.

Hvorfor vinklede I på personopgøret mellem Naser Khader og Henrik Qvortrup?

»Vi havde flere vinkler, og én af dem var personvinklen. For B.T.s læsere er personopgøret akkurat lige så interessant som indholdet af selve sagen. Det er i øvrigt også sådan, vi dækker politik generelt med fokus på personer. Her er der oven i købet tale om to store personligheder, som i særlig grad interesserer vores læsere.«

Hvorfor bragte I overhovedet historien?

»Vi bragte historien, fordi vi talte med Naser Khader, som selv henvendte sig og gerne ville komme med en kommentar. Det var svært at lade ham gøre det uden også at beskrive anklagerne.«

 Mener du, at Naser Khader har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at der ikke var sort arbejde?

»Det føler jeg mig ikke nødvendigvis overbevist om. Naser Khader har vist heller ikke rejst injuriesag alligevel. Jeg har ikke set nogen medier nå 100 procent til bunds i sagen. Vi satte også selv mange ressourcer af til det, uden at det helt lykkedes. Sort arbejde har en karakter, hvor det kan være svært at bevise, at det har fundet sted, og det kan også være svært at afvise. Derfor kommer det let til at virke mudret.«

Helt generelt; kan man overhovedet kræve at få udleveret moddokumentation for anklager, hvis de ikke er godt dokumenteret?

»Rent principielt kan man sige, at det ikke er sådan, at man kan anklage en politiker for hvad som helst og så forlange, at vedkommende modbeviser det. Bevisbyrden må ligge på mediernes side.«

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Onsdag den 31. oktober bringer B.T. en modhistorie. Bt.dk skriver 10.54 "Khader beskyldes for sort arbejde". Historien fremstår som en modhistorie, hvor Naser Khader fremlægger faktura, og Bettina Aller fortæller, at hun forgæves har forsøgt at overtale Henrik Qvortrup til at stoppe historien.

 

 

 

 

 

TV 2 troede på SE og HØR

 

TV 2 satsede i første omgang på, at SE og HØRs historie om Naser Khader var sand. Det var især Henrik Qvortrups nære kendskab til Khader og politik, der fik dem til at tro på historien, siger politisk redaktør Anders Krab-Johansen.

 

Hvorfor bragte I SE og HØRs historie om Khader?

»At en partileder blev anklaget for sort arbejde var i sig selv en god historie. Det var især en god historie, fordi SE og HØR mener, at de havde dokumentation for det. At det oven i købet kom fra et blad, hvor chefredaktøren er venner med Naser Khader, gjorde endnu mere, at vi regnede med, at der var hold i historien. Henrik Qvortrup er en dygtig journalist og en dygtig kommentator og er som regel velinformeret. Da han derudover også brugte sin leder på emnet, regnede vi med, at historien holdt.«

Er anonyme kilder på tiphonorar nok dokumentation til, at man kan bringe en historie videre?

»Det må man umiddelbart spørge SE og HØR om. Jeg synes, at det var nok til at citere historien, når det oven i købet var Henrik Qvortrup, der bragte den.«

Ville du have bragt historien, hvis ikke Henrik Qvortrup stod bag den?

»Der er ikke to situationer, som er ens. Det er en konkret vurdering fra gang til gang. Man bliver nødt til at lægge mærke til, at fra vi refererer historien første gang til et par timer efter, har historien på News ændret sig meget.
Det ender med at blive en historie, der er kritisk over for Henrik Qvortrup.«

Fortryder du, at I citerede historien?

»Jeg fortryder det ikke. Hvis vi ikke hurtigt havde problematiseret det, havde jeg haft en dårlig smag i munden. Det viste sig, at SE og HØR ikke havde det endegyldige bevis, der viste, at Naser Khader vidste, han havde fået udført sort arbejde. Men jeg mener stadig, at historien var interessant, fordi Naser Khader havde brugt et firma, hvor chefen var fra pressen. Det alene burde rejse et rødt flag«.

Hvad mener du om den måde, Ny Alliance håndterede sagen på?

»Det må du hellere spørge en medierådgiver om. Men den aggressive måde, Naser Khader håndterede sagen på ved at kalde Qvortrup for et svin, gjorde, at historien blev større, end den behøvede.«

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TV 2 News går fra morgenstunden onsdag den 31. oktober direkte om bord i historien om Naser Khaders påståede sorte arbejde. Klokken 11.19 publicerer TV2.dk "Khader beskyldes for sort arbejde" med et stort opsat billede af beskyldningerne på SE og HØRs forside. I Nyhederne klokken 12.00 er der interview med Henrik Qvortrup.

 

 

 

Jyllands-Posten troede på Khader

 

Jyllands-Posten vinklede til fordel for Naser Khader og Ny Alliance. SE og HØRs dokumentation var ikke god nok, siger chefredaktør Jørn Mikkelsen.

 

Hvorfor vinklede I på, at alt arbejde hos Naser Khader var hvidt i stedet for at vinkle på beskyldningerne som på TV 2?

»Jamen det handler om, at det for det første er SE og HØR, som ikke er verdens mest troværdige organisation. For det andet var der ingen dokumentation i første omgang. For det tredje er Naser Khader en meget respekteret partiformand. Han har selvfølgelig en betydelig "credit" i forhold til SE og HØR, som ikke har betydelig "credit". Da vi skulle finde ud af, hvordan vi skulle vinkle, vidste vi ikke, hvordan historien ville ende. Der var ikke fremlagt nogen dokumentation. Vi fik så noget, der blev betegnet som dokumentation fra Khader og Jeppesen. Det var der så noget uldent omkring med cpr-numre, der ikke passede. Det kørte vi videre med dagen efter.«

Hvilken dokumentation skulle der have været, for at I ville have skrevet, at der var sort arbejde hos Naser Khader?

»Som minimum skulle der have været en håndværker, der stod frem ved navn. Men det havde kommet an på en prøve. Det er stadig SE og HØR, og der var stadig tale om, at manden var betalt for at sige det, han siger. Hvis det havde været tilfældet, havde vi da kigget på den med lidt andre briller.«

Ugen efter stillede der sig en håndværker frem med navn?

»Efterhånden blev sagen så indviklet, at vi tabte interessen. Sagen kom lynhurtigt til at handle om, at SE og HØR skulle redde stumperne. En god gammel regel fra lærebogen siger, at man aldrig skal dementere andres forkerte historier. Vi gik ind i den, men holdt den ud i strakt arm, fordi det umiddelbart var en interessant historie især under en valgkamp, men den viste sig overhovedet ikke at holde. Krampagtige forsøg på at redde den i land en uge efter gør ikke, at vi er forpligtede til at gå ind i det.«

Regningen er ikke betalt endnu, og der ligger dermed ikke dokumentation for, at arbejdet er betalt hvidt. Kunne der ikke have været grund til at kigge nærmere på substansen?

»Det gjorde vi første og anden dag uden at komme særlig langt med det. Længere var den sådan set ikke.«

 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Onsdag den 31. oktober bringer Jyllands-Posten en modhistorie. Jp.dk skriver 14.35 "Khader: Alt har været "hvidt" med link til dokumentation i form af fakturaer. På et stort billede kan man se SE og HØRs forsidebeskyldning.

 

 

 

DR takkede nej i første omgang

 

På DR ventede de med at citere SE og HØRs historie, til Naser Khader på TV 2 News truede med injuriesag. Historien var i sig selv for tynd, siger chef for TV Avisen Henrik Keith Hansen.

 

Hvorfor vinklede I på, at Khader overvejede injuriesag?

»Vi havde mulighed for at lave historien dagen før og undersøgte faktisk sagen meget grundigt, men vi syntes, at den var for tyndt dokumenteret, idet der kun var én anonym kilde.«

Hvorfor gik I overhovedet ind i historien?

»Dagen efter kan vi se, at historien begynder at rulle, men vi synes, at den mangler en ordentlig nyhedskrog, som er andet end, at en anonym håndværker anklager Naser Khader for at have fået udført sort arbejde. Da Naser Khader meddeler, at han overvejer en injuriesag, synes vi ikke længere, at det er en historie, vi kan lade være at gå ind i.«

Hvilken dokumentation skulle der have været, før I ville have vinklet på, at der var sort arbejde hos Khader?

»Hvis to håndværkere havde stillet sig frem med åbent ansigt og navn, ville vi have vinklet på det. Derudover, men det var en sidevinkel, interesserede vi os for sagen, fordi Jeppesens firma lød mærkeligt. Vi fik nogle revisorer til at gennemgå hans firmas regnskaber, og de havde mange anmærkninger.«

Er det ikke næsten umuligt at dokumentere sort arbejde, hvis man kræver, at to håndværkere står frem?

»Jo, det er store krav at stille. Men man skal stille store krav i sager med alvorlige beskyldninger. Havde vi haft to af hinanden uafhængige håndværkere med samme påstand, havde det været mere interessant. Men én er for lidt. Målet må derudover altid være at få kilderne til at stå frem, ellers er det jo en gratis omgang at kritisere andre uden at ville stå frem.«

Synes du, at Khader har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at arbejdet blev udført hvidt?

»Den diskussion vil jeg slet ikke ind i. Men generelt kan man godt kræve mere af politikere end af andre. Politikere skal være mere påpasselige. De er landets lovgivere, så det er rimeligt at kræve en sådan dokumentation.«

 

 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Onsdag den 31. oktober bringer DR en modhistorie. Dr.dk skriver 14.51 "Khader overvejer injuriesag".  Under et SE og HØR-logo står der blandt andet: "Læs Se og Hørs artikel og hør Naser Khader kalde chefredaktør Henrik Qvortrup et svin her" med direkte link til SE og HØRs hjemmeside.

 

 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right