Årets delegeretmøde – billede for billede

Godt 300 delegerede tog søndag og mandag en lang række beslutninger, som nu skal føres ud i livet.

Fotograf Jacob Nielsen fangede stemningen på årets delegeretmøde i Kolding under de intense debatter, de glade stunder og de højtidelige markeringer.

Foto: Jacob Nielsen

Salen blev overrumplet, da formand Lars Werge indledte delegeretmødet med et direkte svar på den kritik, som blandt andre Rasmus Mark Pedersen – afgående medlem af hovedbestyrelsen – havde rejst via fagbladet. Rasmus Mark Pedersen har kritiseret stemningen i det politiske arbejde. Lars Werge bad forsamlingen tage hans ord for, at DJ gør alt for, at det skal være trygt at sidde i hovedbestyrelsen. “Jeg tager budskabet til mig,” forklarede Lars Werge blandt andet.

Foto: Jacob Nielsen

Delegeretmødet blev åbnet med, at de røde faner fra henholdsvis Ekstra Bladet og FreelanceGruppen blev båret ind. Formand Lars Werge opfordrede til, at flere tog faner med næste gang.

Foto: Jacob Nielsen

Brigitte Alfter blev søndag aften hædret med Carsten Nielsen-legatet for sin indsats for grænseoverskridende samarbejde mellem journalister. “Det er en fuldstændig overraskelse. Jeg anede ikke, jeg var indstillet, jeg aner ikke, hvem der har indstillet mig. Så der går jagten ind nu,” sagde hun blandt andet i sin takketale foran godt 300 delegerede.

Foto: Jacob Nielsen

Et enigt delegeretmøde besluttede, at DJ skal genindføre den lønstatistik, som under protest fra flere tillidsfolk blev afskaffet af forretningsudvalget i 2018.

Foto: Jacob Nielsen

Formand fra Danske Mediestuderende, Sara Rud, gik på talerstolen for at trække de studerendes opbakning til et forslag, om at kredsene ikke længere skal kunne opkræve kontingent. “Vi ville gerne have haft et mere simpelt forbund, men ikke på bekostning af, at folk føler, det bliver trukket ned over hovedet på dem,” sagde hun.

Foto: Jacob Nielsen

Et arbejdende delegeretmøde. Godt 300 delegerede var mødt frem. Der kunne have været over 700, hvis der havde været stor nok interesse til at lade sig vælge og møde op. Frem over bliver antallet af mulige pladser beskåret – det besluttede de delegerede.

Foto: Jacob Nielsen
Medlemmer af O-gruppen havde medbragt balloner.
Foto: Jacob Nielsen

Ved bordet med hovedbestyrelsens medlemmer var der både glæde og ærgelse, da valgstemmerne blev gjort op. Ikke alle fik genvalg. De tre kandidater, der alle har travlt med telefonerne, blev valgt ind. Karen Hedegaard, Frederik M. Juel og Henrik Friis Vilmar.

Foto: Jacob Nielsen

Thilde Høybye, da stemmeoptællingen viste, at hun fik flest stemmer til hovedbestyrelsesvalget. 196 havde stemt på hende.

Foto: Jacob Nielsen

Der var 17 kandidater til 13 pladser i hovedbestyrelsen, og Merete Lindstrøm, Sus Falch og Allan Boye Thulstrup kom ikke ind. På billedet bliver de præsenteret for salen endnu engang, fordi de stillede op som suppleanter. Sus Falch blev 1. suppleant.

Foto: Jacob Nielsen

De fleste afstemninger foregik ved håndsoprækning, men blandt andet valg af hovedbestyrelsen foregik digitalt, og det krævede lidt øvelse. De delegerede gennemførte derfor et prøvevalg, hvor de skulle stemme kandidater ind i Andeby Byråd.

Foto: Jacob Nielsen

En genvalgt formand. Lars Werge går ind i sin tredje periode som formand for DJ.

Foto: Jacob Nielsen

”Det er noget af det vildeste!” Lars Werge forklarede fra talerstolen, at det for ham var en næsten ubeskrivelig følelse, at blive valgt som formand for DJ igen.

Foto: Jacob Nielsen

En lige så glad Tine Johansen. “Jeg har flere gange spurgt mig selv, om det egentlig er det værd at fortsætte her på øretævernes holdeplads. Og hver gang har svaret været ‘ja’,” sagde hun blandt andet.

 

Om to år er der igen delegeretmøde i Dansk Journalistforbund. Spørgsmålet er, om det er det sidste – forstået på den måde, at forbundet måske skal have nyt navn. Den proces besluttede de delegerede at sætte gang i.

 

Kopier link
data_usage
chevron_left
chevron_right