Arbejdstilsynet vil bekæmpe stress – nu skal det oversættes til mediebranchen

Med en ny vejledning fra Arbejdstilsynet bliver det nu helt tydeligt, hvad virksomheder skal være opmærksomme på for at undgå stress, lyder det fra DJ

Klare arbejdsgange, bedre prioritering af opgaver og tilbud om hjælp og støtte.

Det er de tre primære råd i Arbejdstilsynets nye vejledning om psykisk arbejdsmiljø. Vejledningen er baseret på en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, der trådte i kraft i november 2020.

Hos Dansk Journalistforbund bliver vejledningen modtaget positivt. Selv om hverken den eller bekendtgørelsen ændrer den praksis, Arbejdstilsynet har haft med psykisk arbejdsmiljø, mener DJ, at den har skabt nogle helt klarer rammer omkring arbejdet med stress.

”Man har altid ført tilsyn med de her ting. Men vejledningen og bekendtgørelsen viser, at Arbejdstilsynet nu har blikket skarpt rettet mod det her område og har gjort det helt klart for virksomhederne, hvad der er lovligt og ulovligt,” siger arbejdsmiljøkonsulent i DJ Tom Hansen.

Nu begynder arbejdet med at få vejledningens råd ud på arbejdspladserne. Her er det særligt arbejdsmiljørepræsentanterne, som skal være bærende. Tom Hansen fortæller, at DJ allerede har planer for, hvordan man skal sikre, at de er klar til opgaven.

”Lige nu er vi i gang med at arrangere et webinar, som skal gå i dybden med vejledningen, så vores arbejdsmiljørepræsentanter er helt med på, hvad der er i den,” siger han og tilføjer:

”Der er også noget oversættelsesarbejde, hvor vi skal få de overordnede råd ned på et mere konkret plan for mediebranchen.”

Fokus er første skridt

At journalister og mediearbejdere kan blive stressede, er noget, man længe har vidst. I sommer skrev Journalisten for eksempel, at hver tiende medarbejder på Radio4 havde været sygemeldt med stress.

Det er en udfordring, Tom Hansen også er opmærksom på. Ifølge ham er der ikke en gylden løsning, men et godt sted at starte er med dialog på arbejdspladsen.

”Lidt som med andre problemer, der er oppe i tiden, så skal man sætte fokus på det for at løse det. Gøre det helt klart, at der er hjælp at hente, og hvor den hjælp er, hvis man oplever stress,” siger han.

Klare rammer og dialog

Han peger også på, at de andre punkter i Arbejdstilsynets vejledning kan være en fordel for mediearbejdspladser. Både klare rammer og prioritering af opgaver kan være lavthængende frugter for at mindske stress.

”Jeg medgiver, at klare rammer og prioriteringer kan være svære i en hektisk hverdag, men det er bare nogle meget vigtige elementer i at skabe et godt arbejdsmiljø,” siger Tom Hansen og tilføjer:

”I sidste ende er det absolut vigtigste, at der er en sund og åben dialog mellem ledelse og medarbejdere, så man i fællesskab kan løse problemerne.”

0 Kommentarer