Arbejdsløsheden falder stadig

Omregnet var der i februar i år 321 fuldtidsledige medlemmer af Journalisternes Arbejdsløshedskasse. Et fald fra sidste år, hvor der omregnet var 378 arbejdsløse medlemmer. Faldet skal ses i betragtning af, at der samtidig er kommet små 500 flere medlemmer af A-Kassen, så der nu er over 8.000 tilknyttet.

Omregnet var der i februar i år 321 fuldtidsledige medlemmer af Journalisternes Arbejdsløshedskasse. Et fald fra sidste år, hvor der omregnet var 378 arbejdsløse medlemmer. Faldet skal ses i betragtning af, at der samtidig er kommet små 500 flere medlemmer af A-Kassen, så der nu er over 8.000 tilknyttet.

I procent taler det et fald fra 4,9 procent til 4,0 procent ledige, hvilket er meget lavt i forhold til de fleste andre a-kasser. Lavest ligger dog folkeskolelærere og pædagoger med cirka 2,5 procent.

Der er ikke kun færre arbejdsløse, men også færre der er berørt af arbejdsløshed. Den 21. februar 1998 var 7,1 procent af A-Kassens medlemmer berørt af ledighed, mens det tilsvarende tal for 1999 er 5,6 procent.

Der er dog stadig forskel på mænd og kvinder. Kun 3,4 procentaf de mandlige medlemmer er ledige, mens det er 4,9 procent af kvinderne.

Ledigheden i hele landet for alle danskere er omkring 7 procent.

0 Kommentarer