Arbejdsløshed giver underskud

Forbundets ledige betaler ikke kontingent. Den voksende ledighed blandt medlemmerne betyder derfor, at Journalistforbundet kan risikere at få 500.000 kroner færre kontingentindtægter i år end budgetteret.

Samtidig har JobService brug for 200.000 for at kunne lave ekstra kurser for de mange nye ledige.

Selv om JOURNALISTEN tjener flere penge på annoncer end budgetteret, så er det ikke nok i det samlede regnskab. Derfor brugte hovedbestyrelsen en del tid på mødet 5. september på at diskutere, hvordan underskuddet kan hentes hjem.

Diskussionen tog udgangspunkt i fire forslag. Besparelser, højere kontingent til folk i arbejde eller opkrævning af kontingent fra de ledige. Den sidste mulighed, der var nævnt i oplægget, var at tage pengene fra sikringsfonden.
Diskussionen kom hurtigt til at handle om, hvorvidt arbejdsløse skal betale en fjerdedel af det normale kontingent.

Christian Kierkegaard kaldte det udelukket, andre talte om solidaritet, og nogen nævnte, at hvis forbundet kun holdt delegeretmøde hvert andet år, ville pengene stort set være sparet.

Et lille flertal af hovedbestyrelsens medlemmer talte om, at arbejdsløse nemt kan betale den nedsatte kontingent, 89 kroner om måneden. Der blev talt om, hvorvidt det svarer til tre eller syv øl eller måske to pakker Kings. Det fik FreelanceGruppens formand Mette Curdt til fra tilhørerpladserne at fare op:

"Det svarer til halvdelen af det beløb, en enlig mor køber mælk for om måneden," argumenterede hun.

Hovedbestyrelsen skal først tage endelig stilling, når budgetforhandlingerne går i gang senere på året.

0 Kommentarer