Radiotavshed

Arbejde på master kan få radioen til at gå i sort

Alle radiosendemaster i Danmark skal vedligeholdes, hvilket i korte perioder vil give radiotavshed. I den kommende weekend arbejdes der på radiosendemasten i Gladsaxe ved København

Af hensyn til flysikkerheden vil Trafikstyrelsen i den kommende tid vedligeholde alle radiosendemaster i landet.

Arbejdet begynder den 14. august til 16. august, hvor der vil være udfald på radiosendemasten i Gladsaxe ved København.

Det betyder i praksis, at brugere af masten kan risikere, at man ikke kan modtage radiosignal via hverken FM- eller DAB i de dage.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Virker ikke optimalt efter 30 år

I radiosendemasterne sidder der nemlig et såkaldt hindringslys, der skal sikre, at fly ikke flyver ind i sendemasterne. De nuværende hindringslys er begyndt at have driftsmæssige udfordringer efter 30 år, hvilket betyder, at de nu skal udskiftes.

I alt vil Trafikstyrelsen udskifte lysene i ni radiosendemaster placeret rundt om i hele landet. Man arbejder dog på én mast ad gangen.

Den kommende weekends arbejde på masten ved Gladsaxe vil ifølge DR berøre store dele af hovedstadsregionen samt DAB-dækningen i og omkring Gladsaxe, oplyser DR.

DR opfordrer i stedet radiobrugere til at benytte DR’s radiotjenester på internettet.

DR er også særligt forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig karakter, hvis der sker større ulykker. I så fald vil arbejder på masten indstilles, så beredskabsmeddelelser kan sendes ud via signalet.

0 Kommentarer