Arbejd gratis for Røde Kors

For et par uger siden var der på Politikens bagside en annonce, hvor Hovedstadens Røde Kors søgte en frivillig leder og skribenter til PR-gruppen.

For et par uger siden var der på Politikens bagside en annonce, hvor Hovedstadens Røde Kors søgte en frivillig leder og skribenter til PR-gruppen.

"Har du personlig erfaring med organisering og ledelse inden for kommunikationsbranchen, så er det måske dig, vi kan byde velkommen i vores frivillige PR team," hedder det i annoncen, som derefter anpriser jobbet og fortæller, at der bliver muligheder for at arbejde med hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve, grafik og pressearbejde. Man kommer til at "arbejde med et af verdens mest kendte brands og være i en organisation med fokus på fællesskab, faglighed og social interesse".

Men der stilles krav til den "frivillige", der har "mange års erfaring inden for kommunikation" og kan forpligte sig mindst 5-10 timer om ugen, og mere, hvis der er tale om lederen af det frivillige PR-team. Ansøgeren forpligter sig i to år. Der vil blive holdt "ansættelsessamtaler" med udvalgte.

Annoncen har været forelagt forbundsledelsen, men så vidt vides i skrivende stund, uden at den har reageret i forhold til Røde Kors. Jeg vil ellers mene, at det havde været på sin plads at gøre ledelsen af Røde Kors opmærksom på, at kommunikation og PR er et professionelt og lønnet arbejde, som organisationen selv i andre henseender betjener sig så dygtigt af.

– Peter Hertz, journalist og kommunikationsmedarbejder emeritus

SVAR: Kære Peter. Vi to har mailet sammen om Hovedstadens Røde Kors' opslåede stilling, og jeg har givet udtryk for de overvejelser, vi gør os omkring den slags opslag. Blandt andet skrev jeg, at vi ikke i ethvert tilfælde kan overkomme at gå disse opslag efter i sømmene og rette henvendelse til opdragsgiveren.
Men problemet er både relevant at pege på og dybt vedkommende for alle medlemmer af DJ.

Blandt andet derfor diskuterer hovedbestyrelsen temaet om gratis-/SU-praktik på sit møde i juni måned, og i faglig afdeling er der fuld fokus på at finde løsninger og forslag til at komme videre i et arbejdsmarked, der er presset på mange ledder og kanter.

Med venlig hilsen
– Lars Werge, næstformand, DJ

0 Kommentarer