Apparatet er der – lad os bruge det!

Man kan ikke længere åbne en avis eller se eller høre en nyhedsudsendelse, uden at den økonomiske krise er omdrejningspunkt for den ene eller den anden udfordring. Finanskrisen har sat sig som en alvorlig krise, som vil få betydning for de fleste af os. Det er et vilkår, vi må tage med i alle overvejelser og handlinger de næste år.

Man kan ikke længere åbne en avis eller se eller høre en nyhedsudsendelse, uden at den økonomiske krise er omdrejningspunkt for den ene eller den anden udfordring. Finanskrisen har sat sig som en alvorlig krise, som vil få betydning for de fleste af os. Det er et vilkår, vi må tage med i alle overvejelser og handlinger de næste år.
I den forbindelse faldt jeg over en interessant artikel i dagbladet Politiken søndag den 25. januar. I tillægget "Økonomi & Job" forholder en af landets største kendere af uddannelsessystemerne, kontorchef Jakob Lange fra Københavns Universitet, sig til samspillet mellem krise og uddannelse.
Langes interessante pointe er, at krisen kan udnyttes til at give uddannelsesniveauet i landet et løft – et historisk løft, som han siger. I stedet for at henvise unge, der på grund af krisen ikke rigtig får fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, til en gold periode med arbejdsløshed, bør man gå i gang med at kortlægge, hvad de, der så bliver arbejdsløse, kan få brug for af videre- og efteruddannelse. Det skal ikke blot gælde unge. Der skal generelt satses langt mere på at give den potentielle arbejdsstyrke et uddannelsessløft. Formålet er ifølge Lange, at samfundet på den måde sikrer sig, at der netop er en veluddannet arbejdsstyrke til rådighed, når tiderne igen skifter.
Strategien kan jeg kun hilse velkommen, selv om det jo er forholdsvis nemt at skyde de gode tanker ned med i hvert fald ét stærkt argument: økonomi. Sådan en masterplan for et generelt løft af uddannelsesniveauet er ikke billig. For som Jakob Lange selv peger på i sit indlæg i Politiken: Apparatet hertil findes ikke.
Mediebranchen mærker selvfølgelig også krisen. Den er en del af den. Virksomhederne begynder nu at reagere på manglende indtægter, og før eller siden vil antallet af arbejdsløse DJ-medlemmer efter ikke syv, men dog en fire-fem fede år igen begynde at stige.
Kan vi så overføre nogle af Jakob Langes tanker til denne branche? Jeg mener ikke bare, at vi kan. Jeg mener også, at vi skal.
Sammenlignet med arbejdsmarkedet generelt har vi i mediebranchen indrettet os på en sådan måde, at vi rent faktisk har apparatet til at kunne tilbyde efter- og videreuddannelse. Vi har en unik efteruddannelsesvirksomhed i DjE-UPDATE, der er midler til ledige DJ-medlemmers efteruddannelse i Pressens Uddannelsesfond, og der er også i offentligt regi ganske gode efteruddannelsesmuligheder for medlemmer, der har andet end en lang eller mellemlang videregående uddannelsesbaggrund.
Hvad der mangler, er, at politikerne på Christiansborg deler vores – og Jakob Langes – opfattelse af, at efter- og videreuddannelse kan være en ganske effektiv måde at udnytte en periode med stigende ledighed på. I hvert fald bedre end blind aktivering, som pynter på de officielle ledighedstal, men ikke nødvendigvis forbedrer kvalifikationerne i den hvilende arbejdsstyrke.
Jeg kan kun håbe på og opfordre til mere lydhørhed blandt politikerne, så efter- og videreuddannelse af unge og mere erfarne ledige indgår som en måde at tackle den voksende arbejdsløshed på. I mellemtiden skal mediebranchen så sørge for, at det, jeg kalder apparatet, virker effektivt.
DjE-UPDATE, og andre uddannelsesudbydere, som vi har indflydelse på og samarbejder med, skal ikke bare se på behov her og nu, men skal også have det lange syn på. Når vi i marts offentliggør resultaterne af en undersøgelse af DJ-medlemmernes syn på og ønsker om efteruddannelse, vil vi være meget klogere på, hvad der skal satses på.
På de interne linjer står et stort flertal i DJ's hovedbestyrelse bag forslaget om at etablere en uddannelsespulje, som skal hjælpe endnu flere af vore medlemmer til at kunne få finansieret efteruddannelse.
Jeg vil derfor påstå, at vi i mediebranchen har potentialet til at løfte i hvert fald en del af de opgaver, der her er skitseret. Er der vilje, er der nok også en vej!

Af Fred Jacobsen
Næstformand for Dansk Journalistforbund

0 Kommentarer