Ansvar for klima – eller ansvar for journalistik

UKRITISK. I Journalisten nummer 20 opfordrer Steen Hartvig Jacobsen og Jesper Tornbjerg fra Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM) danske journalister til at vise ansvarlighed i klimadebatten: Pressen har et medansvar for at oplyse befolkning, politikere og erhvervsliv om risici …, der kan være i spil for at forebygge de værste klimakonsekvenser, skriver de blandt andet.

UKRITISK. I Journalisten nummer 20 opfordrer Steen Hartvig Jacobsen og Jesper Tornbjerg fra Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM) danske journalister til at vise ansvarlighed i klimadebatten:

Pressen har et medansvar for at oplyse befolkning, politikere og erhvervsliv om risici …, der kan være i spil for at forebygge de værste klimakonsekvenser, skriver de blandt andet.

Det mildest talt forbløffende udsagn falder i tråd med klimajournalistikken, som den har udviklet sig herhjemme i løbet af det seneste tiår. Danske medier accepterer kritikløst præmisserne i teorien om den menneskeskabte, globale opvarmning. Vi har sagt menneskeskabte klimaforandringer så ofte, at udsagnet per se er forvandlet fra politisk/ideologisk påstand til fakta. Tænk, hvis vi konsekvent omtalte krigen i Irak som den ulovlige krig. Nej vel?

Ifølge FEM er det nu pressens opgave at missionere og praktisere folkeopdragelse. Ligesom det tilsyneladende har været pressens opgave ensidigt at lægge mikrofon og pen til fortalere for CO2-indflydelse på klimaet. Det er lykkedes så godt, at flere politikere, med miljøministeren i spidsen, med tilfredshed har erklæret, at den diskussion nu er ovre.

Miljøjournalistik på dansk rummer kun én sandhed. Ingen forholder sig kritisk til den internationale miljøbevægelse, som vil anvende svimlende milliardbeløb på at holde den globale temperatur i skak.

Motiverne må være religiøse. Forhåbentlig ikke udtryk for dovenskab, for det er godt nok lettere at skrive i takt med både folkestemning og opportunistiske politikere, der har opdaget, at der er stemmer i skidtet, frem for skeptiske fagfolk, som forholder sig kritisk til det videnskabelige grundlag for hele CO2-teorien.

I Weekendavisen 4. januar stod der en interessant nyhed gemt af vejen på side fem i et tillæg: Stik imod FN-klimapanelets forudsigelser har der ikke været nogen global nettoopvarmning siden 1998.

Kilden er 100 videnskabsfolk fra blandt andet Danmark, som anklager klimapanelet for at fordreje kendsgerninger og ignorere den seneste forskning.

Men den slags historier er måske usunde at viderebringe for FEMs medlemmer? /

Morten Guldberg, journalist, Vejle Amts Folkeblad