Ansøgere til DMJX skal vedlægge CV

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) har besluttet, at man skal udfylde sit CV for at komme til optagelsesprøve på journalistuddannelsen. Oplysningerne bliver dog kun brugt, hvis ansøgeren skal til en mundtlig samtale, siger kvalitetschef

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har af praktiske årsager besluttet at lægge CV-opgaven, der blev indført sidste år, inden dette års skriftlige prøve. Sidste år lå opgaven, der går ud på at udfylde sit CV via et tilsendt link, ellers efter den skriftlige prøve og inden den mundtlige samtale for de ansøgere, der gik videre.

Men CV’et bliver ikke rettet eller gennemgået inden prøven, understreger kvalitetschef Solveig Schmidt.

»Ingen kigger på CV’et før den næste prøve i processen. Ansøgerne bliver ikke bedømt på deres CV inden den skriftlige prøve,« siger Solveig Schmidt.

CV’er bliver med andre ord kun brugt til vurderingen af ansøgernes egnethed, hvis de efter den skriftlige prøve også skal til en mundtlig samtale.

Sidste år skulle ansøgerne aflevere deres CV før det mundtlige interview. Nu skal man aflevere det før den skriftlige prøve.

Udfyldelsen af CV’et hedder i DMJX’ sprogbrug ’CV-prøven’. Hvis ansøgerne ikke udfylder CV’et, kan de ikke gå videre i optagelsesprocessen.

»Hvis ansøgeren ikke løser CV-opgaven, er vedkommende ude på samme måde, som hvis man ikke har løst en af de andre prøver i forløbet. På den måde bliver den i praksis en adgangsbillet,« siger Solveig Schmidt.

Med den nye model ved skolen på forhånd, hvor mange ansøgere der kommer til den skriftlige prøve, hvilket tidligere ikke var tilfældet.

»Vi har altid haft rigtig mange pladser, fordi vi aldrig ved, hvor mange der kommer til den skriftlige prøve. Hvis vi ved det på forhånd, kan vi måske give deltagerne en bedre oplevelse ved at indrette lokalerne bedst muligt.«

I år er der ansøgningsfrist via KOT den 15. marts. Allerede den 21. marts vil ansøgerne modtage et link per mail til udfyldelse af CV’et. Det fulde CV skal indsendes senest den 28. marts og er adgangsbilletten til optagelsesprøven, som i 2014 foregår den 26. april.

0 Kommentarer