Annoncør ser stort potentiale i native advertising

Dansk Ø-ferie betaler for at få sponsoreret indhold på Ekstra Bladets site. De tester, hvor stor effekt artiklerne har, og øjner et stort potentiale: »Der ligger et stort potentiale for begge parter,« siger salgs- og marketingschefen fra Dansk Ø-ferie 

De seneste år har budt på en stor vækst inden for sponsoreret indhold som native advertising, der ligner journalistik, men er reklame, fordi indholdet er betalt af en annoncør. Med native øjner medierne en ny indtægtskilde, og firmaer har fået et alternativ til de traditionelle annoncer.

En af de annoncører, der betaler for at få bragt native-historier i medierne, er Dansk Ø-ferie.

De har for eksempel indgået en aftale med Ekstra Bladet, som har produceret en række sponsorerede historier for dem. I en artikel kan man eksempelvis læse om glemte krigsminder på de danske øer. Her kan man læse om, hvordan Fanø spillede en central rolle i Anden Verdenskrig, og om det glemte slag på Als.

»Med native prøver vi at åbne nogle nye segmenter op i forhold til at involvere brugerne i langt højere grad, end vi kan med bannerannoncer,« siger Lindy Kjøller, der er salgs- og marketingchef for Dansk Ø-ferie, og fortsætter:

»Nogle holder desværre aldrig ferie i Danmark, de tager måske til Spanien eller Tyrkiet. Med native forsøger vi via den gode historie at få formidlet, at det også kan være rigtig skønt og interessant at holde ferie på de danske øer.«

Nervøse for adblocking

I øjeblikket er Dansk Ø-ferie ved at teste effekten af native-annoncerne. Lige nu fylder native-stoffet 10 procent af den samlede annoncesatsning, men man øjner et stort potentiale.

»Jeg tror, native kommer til at vinde frem. Med native får medierne muligheden for at komme tilbage til deres dna: At fortælle gode historier, samtidig med at vi får bredt vores budskaber ud. Der ligger et stort potentiale for begge parter,« siger Lindy Kjøller.

Der er dog også en anden årsag til, at Dansk Ø-ferie forsøger sig med andre metoder end de traditionelle annoncer.

»Vi er en smule nervøse for adblocking. Nogle siger, at 20 procent har adblockere på deres computere. Andre siger 30. Og det betyder jo, at vi får sværere og sværere ved at nå vores målgruppe med almindelige reklamer og budskaber. Og så bliver vi jo nødt til at gøre nogle andre ting med vores markedsføring for at sikre, at vi når ud med vores budskaber,« siger Lindy Kjøller.

Mulighed for at gå mere i dybden

Men hvad er det helt præcist, native kan, som almindelige bannerannoncer ikke kan?

»I en bannerannonce kan man ikke på samme måde fortælle i dybden, hvad det er for en følelse, man har, når man er på en ø. Med native kan vi fortælle nogle værdiskabende historier om de mange oplevelser og muligheder, der er på de danske øer,« siger Lindy Kjøller.

Hvad er jeres erfaringer, er det noget, der virker?

»De er gode. Vi kan se, at vi får et utroligt tryk i markedet. Vi får rigtig mange visninger og en høj involvering fra brugerne.«

»Men vi har også lært, at budskabet skal være tydeligt og relevant for brugerne. Og native skal være tro mod det enkelte medie og den måde, som det kommunikerer på. Ellers gider dem, der er trofaste brugerne af det pågældende medie, ikke bruge tid på det.« siger Lindy Kjøller.

Medierne har stor medbestemmelse

Han fortæller, at Dansk Ø-ferie har været tilfredse med samarbejdet med for eksempel Ekstra Bladet, men at man også gør sig nogle vigtige erfaringer undervejs.

»Vi har været tilfredse, men vi har også lært nogle ting. Vi ville ikke gøre det på samme måde næste gang. Den væsentligste læring i forhold til Ekstra Bladet har været, at der er nogle ting, der har fungeret rigtig godt, og så er der nogle ting, hvor vi måske er kommet lidt for langt væk fra det budskab, som vi har ønsket at få ud,« siger Lindy Kjøller.

Hvor meget medbestemmelse har I over det endelige produkt?

»Her i starten har vi faktisk gjort det forholdsvis frit. For mange af medierne er native også nyt. Og vi vil rigtig gere have, at medierne får noget frirum til at lave historier, som de ved, at læserne godt kan lide at læse. Vi har selvfølgelig været med i vurderingerne omkring, hvordan vi får vores koblinger og budskaber bedst muligt igennem, men ellers har vi faktisk været ret large i forhold til ikke at påvirke alt for meget,« siger Lindy Kjøller.

Hvordan er økonomien i de her aftaler?

»Vi aftaler typisk et antal artikler, nogle placeringer og en periode, hvor historierne skal ligge der. Og ud fra hvor mange unikke brugere det enkelte medie har, kan vi nogenlunde vurdere, hvor mange visninger vi vil få. Hvor mange der så klikker på historierne, det er nogle af de erfaringer, vi er ved at gøre os nu,« siger Lindy Kjøller.

Tager I kontakt til medierne eller omvendt?

»Det kan være begge dele. Vi hører lidt om, hvem der er i markedet, og hvilke erfaringer der er. Vi har for eksempel en løbende dialog med Ekstra Bladet, hvor vi både kører kampagner og også laver alt muligt andet. Og de foreslog at lave nogle native-historier, og der syntes vi som sagt, at de muligheder, der er med native i forhold til historiefortælling, linker rigtig fint sammen med de historier, vi gerne vil have fortalt om de danske øer,« siger Lindy Kjøller.

 

0 Kommentarer