Annoncemarkedet er ved at stabilisere sig

Annonceomsætningen for de danske fagblade, tidsskrifter og specialmagasiner er på vej mod mere stabilitet. Det viser trenden i annoncebarometeret for andet kvartal i år.

Annonceomsætningen for de danske fagblade, tidsskrifter og specialmagasiner er på vej mod mere stabilitet. Det viser trenden i annoncebarometeret for andet kvartal i år.

For samtlige specialmedier ender første halvår af 2010 godt nok i index 88 – altså et fald på 12 pct. i omsætningen i sammenligning med samme periode sidste år.

Men ser man alene på andet kvartal, så er udviklingen mere stabil, viser opgørelsen fra Danske Specialmediers Annoncebarometer.

Og styk for styk – eller rettere kvartal for kvartal – bevæger markedsfaldene sig tættere og tættere på index 100 siden det absolutte lavpunkt i 2. kvartal 2009.

Andet kvartal i år lander således på index 91. 

Danske Specialmedier forventer i øvrigt samlet set, at året ender omkring et nul-resultat i forhold til 2009.

"Med tanke på at 2009 var et katastrofalt annonce år er stabilisering på samme niveau derfor en erkendelse af, at ændringerne i markedet ser ud til også at være strukturelt betingede og ikke blot konjunkturbestemte," hedder det fra i meldingen fra DS.

Her noteres det desuden, at der særligt er bedring at spore i følgende brancher: Transport, post og telekommunikation. Efter en række barske fald, så er der nu direkte vækst.

Det ses delvist også for brancherne: Detailhandel, auto og hotel samt tjenesteydelser, rådgivning og økonomi.

Det vedvarende fald i jobannoncer afspejles fortsat i en række sektorer – herunder ikke mindst "Sundhed og forsorg". Denne branche noterer som den eneste branche markant nedgang i forhold til samme kvartal sidste år – nu i index 69, hvilket er historisk lavt.

Opdelt efter annoncetype, så tegner stillingsannoncer sig fortsat for ca. 20 procent af annonceomsætningen, oplyser Danske Specialmedier.

De medier, hvor annoncetypen fylder meget, er dermed kraftigt påvirkede af tilbagegangen på dette marked.

Barometeret fra DS er for første kvartal baseret på indberetning fra 40 ud af 41 af de største medier hos Danske Specialmedier.

0 Kommentarer