Vi har alle et ansvar

Bog: Forfatter: Forlag:

Claus Jessen har som dagbladsjournalist dækket Tøndersagen, der af indlysende grunde udløste chok og forargelse over det ganske land. Fordømmelserne haglede ned over de involverede i en usædvanlig grov sag, hvor der ikke var den fjerneste tvivl om, hvem der var de gode og hvem der var de onde.

Men måske er verden ikke helt sort og hvid alligevel? I bogen »Tøndersagen« skifter Claus Jessen sprog fra reportagen til den fortællende journalistik. Det er en vanskelig genre, enormt populær for øjeblikket – men hvis ikke den mestres, kan resultatet blive drivende sentimentalt.

»Tøndersagen« er fortællingen om alt det, der ligger under reportagens kontante overflade. Vi får indsigt i flere generationers forfald, der kulminerede med de forfærdelige overgreb mod to små piger. Vi lærer både morens og farens familie at kende, følger dem helt fra barndommen og får langsomt indsigt i, hvor skrøbeligt menneskesindet er – og hvad angsten for ensomhed kan føre med sig. Vi kommer også ind bag murene i de offentlige forvaltninger, hvor myndighedernes tøven fik katastrofale følger. Men også sagsbehandlere og politikere har en historie, der kan gøre os bedre til at forstå, hvorfor de svigtede. Vi skal ikke forstå for at tilgive det utilgivelige. Men Claus Jessens fremragende fortælling gør i al sin rystende enkelthed opmærksom på, at vi alle har et ansvar.

Claus Jessen, »Tøndersagen«, Ekstra Bladets Forlag, 256 sider, 199 kroner

0 Kommentarer