Væverier om ytringsfrihed

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Det bedste, man kan sige om ’Kugleregn møder kuglepen’, er, at den udspringer af en sympatisk anfægtelse. Forfatter Ejvind Hansen, forskningschef i journalistisk filosofi ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, stiller spørgsmålet: Kan vi udvikle en klogere, mere forsonlig ytringskultur og herigennem demontere den betændte konflikt, vi har kendt siden Muhammedkrisen? 

Han drømmer om en vej, der kan pege ud over den fastlåste konfrontationslogik mellem på den ene side profetkarikaturister og andre udøvere af grovkornet islamkritik og på den anden sådanne militante religiøse kræfter, der ser førstnævntes ytringer som blasfemiske forbrydelser, der fortjener at straffes med døden. Hellere end at udlevere minoriteters helligdom til hånligt-mobbende latter skulle vi lære at ytre os på måder, der muliggør, at vi sammen kan grine af hinanden. For ytringsfrihed har vi jo for at bygge bro og skabe forståelse, pointerer han. Dens raison d’être skulle være at binde os sammen i en fælles offentlighed.

Det er et fromt ønske, som det falder let at tilslutte sig abstrakt. Men indfries konkret kan det næppe. Hvordan Ejvind Hansen ser for sig, at en sådan ny ytringskultur skulle materialisere sig, forbliver da også uklart gennem hans vævende ræsonnementer. Som yndlingseksemplet på en ”skæv" og ikke-konfrontatorisk reaktion fremholder han den forside, som Charlie Hebdo-tegneren Luz konciperede til det nummer, de overlevende redaktionsmedlemmer udsendte ugen efter massakren på deres kolleger i januar 2015. Vi husker alle den grædende Muhammed-figur, der tilgiver terroristerne alt. En original tegning, der vidner om stort menneskeligt overskud og narrede alle forventninger om et ”dæmoniserende” modsvar. Men over for fanatisk enøjede voldskræfter og deres sump af sympatisører havde den absolut ingen udglattende, formildende endsige inddragende effekt. Luz må stadig leve under politibeskyttelse. 

Forfatteren forstår således ikke spor af den fjende, der har erklæret ytringsfriheden krig, og forstår i sidste ende heller ikke en uundværlig dimension i ytringsfriheden. Økumenisk højskolesnak er ikke ytringsfrihedens apoteose. Det er ikke satires opgave at være ’inklusiv’. Og krænkelse er ikke bare et lille usselt vedhæng til ytringsfriheden, vi må leve med. Den er selve ytringsfrihedens og alle menneskelige sociale fremskridts hjerteblod, for uden retten til at krænke kan vi ikke udfordre autoriteter. Derfor bør den ret heller ikke være til forhandling. 

Bog: Kugleregn møder kuglepen  

Forfatter: Ejvind Hansen  

Forlag: Philosophia (110 sider, 150 kroner) (Ebog 123 kroner) 

Anmelder: Niels Ivar Larsen, Dagbladet Information 

 

0 Kommentarer