Tv-dokumentarismens og samfundets historie

Bog: Forfatter: Forlag:

 

ANMELDELSE. Det er et imponerende, minutiøst og detaljespækket værk om dansk tv-dokumentarismes historie, som professor i film- og medievidenskab ved Københavns Universitet Ib Bondebjerg har præsteret med "Virkelighedens fortællinger".
Ikke en genre, ikke et tv-program og ikke en dokumentarfilm vist på danske tv-kanaler gennem de seneste 50-60 år er udeladt. Derved bliver bogen ikke blot et dokument på udviklingen i og af det, som Bondebjerg kalder "en af fjernsynets vigtigste genrer", men også på, hvad man kan med journalistisk engagement og programmæssig vilje. Den minutiøse gennemgang af tv-programmer, i mange tilfælde også med udførlig beskrivelse og analyse af de enkelte programmer, genkalder gang på gang billeder af oplevelser og episoder, som i disse virkelighedens billeder har skabt røre og debat i samfundet. På den måde bliver bogen mere end en historie om tv-dokumentarisme. Den bliver også en historie om et samfunds udvikling.
Desværre bliver "Virkelighedens fortællinger" på denne måde også historien om, hvordan denne tv-genre gennem tiden har måttet gennemleve omtumlede og problematiske perioder, og hvor især de seneste 10-15 års udvikling dokumenterer, at heller ikke en af fjernsynets vigtigste genrer har kunnet undgå følgerne af den konkurrence og seertals-fiksering, der har været en del af hverdagen for tv-chefer gennem tiden. Som aktiv aktør i denne verden lægger man især mærke til Bondebjergs beskrivelse af, hvordan DR Dokumentar med sine stolte traditioner for kritiske, journalistiske dokumentarprogrammer blev kvalt over en årrække. En proces, der til sidst første til en erklæret målsætning om ikke at producere journalistiske, kritiske dokumentarprogrammer, og hvor effekten blev et foreløbigt uudfyldt hul, der således ikke vil kunne indgå i den næste og opfølgende udgave af tv-dokumentarismens og dermed samfundets historie.
Lige så minutiøst som i resten af bogen beskriver Bondebjerg så, hvilke muligheder og udviklinger der er og bliver udfoldet for at videreføre tv-dokumentar-traditionen. Det er både varieret og særdeles talentfuldt. Men det overbeviser ikke om, at hullet i den public service-forpligtelse, som den journalistiske, kritiske tv-dokumentar også er, vil blive fyldt ud. Men det er ikke Ib Bondebjergs skyld.

Professor Ib Bondebjerg:
"Virkelighedens fortællinger – den danske tv-dokumentarismes historie".
Samfundslitteratur.
565 sider, 398 kroner.

0 Kommentarer