Tumult bag sendefladen

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Mens magtkampe og alskens ’redepisseri’ i DR blev nidkært rapporteret i pressen, så vi fra Gyngemosen misundelige mod Kvægtorvet, hvor det udefra så ud, som om man der levede i fred og fordragelighed. Poul Funder Larsens jubilæumsbog viser, at det var noget af et synsbedrag fremkaldt af TV 2 kulturens sjældne evne til at holde konflikter og skænderier inden døre. For selvfølgelig kan det ikke gå stille af, når man blander ”penge, politik og primadonnaer”. TV 2 blev bygget på et vaklende fundament af politisk uenighed og har i sit 25 årige liv været præget af både økonomiske kriser og konflikter mellem stærke personligheder.

Bogen går i en dejlig fortællende form kronologisk frem med indflettede, tematiserede nedslag, som giver den nødvendige baggrund for at forstå de til tider ret tumultariske begivenheder. På den kronologiske snor hænges så en perlerække af fint tegnede portrætter af de mange tv-folk, som skabte og satte deres præg på TV 2. Og på dansk fjernsyn – må man tilføje – for det var fra Kvægtorvet, fornyelsen kom i en brydningstid, hvor tv-mediet her i landet fik sin egen genuine udtryksform, mens Danmarks Radio slumrede bag tjørnehækken.

At det så ikke alene var ”primadonnaerne”, der skabte og formede TV 2, gøres klart allerede i fremhævelsen af penge og politik i bogens undertitel. TV 2 er unik i Europa – ikke kun fordi ingen anden ny fjernsynskanal så hurtigt er blevet markedsledende, men også på grund af TV 2’s sælsomme finansiering og organisering. Ingen andre public service-stationer har – som TV 2 oprindeligt – haft så stor en andel reklamefinansiering ved siden af en lille andel licensindtægter, og ingen andre er i dag som TV 2 finansieret alene ved en blanding af annonceindtægter og abonnementsbetaling. De første års tossede og uholdbare adskillelse mellem TV2-Danmark og TV2 Reklame og de ofte meget besværlige relationer til de otte TV2-regioner er andre eksempler på, hvordan de mange politiske kokke igennem årene har kompromisset sig frem til stationens meget omskiftelige og ofte selvmodsigende rammevilkår.

For de læsere, som ikke på forhånd kender lidt til TV2-historien og dens hovedpersoner, vil bogen måske virke noget kalejdoskopisk. For dem vil det være en hjælp først at læse det næstsidste afsnit (På jagt efter en vision). Her giver Funder Larsen en glimrende læsevejledning og forståelsesramme med en opdeling af TV 2’s historie i tre faser: 1) 1988-1999, hvor det hele drejede sig om at slå Danmarks Radio af banen. 2) 1999-2008, hvor den kulsejlede privatisering var omdrejningspunktet og så endelig 3) TV 2’s nuværende situation, hvor det må være svært at begribe og forklare det overordnede formål og den dybere mening med det hele. For hvor er de mål og sigtemærker på vejen fremad, der kan give det engagement og fandenivoldske drive, som skabte ånden og resultaterne på Kvægtorvet i de første år?

 

TV 2 – 25 år med penge, politik og primadonnaer
Poul Funder Larsen
Gyldendal 
256 sider, 299 kroner

Christian S. Nissen er rådgiver og forfatter. Han var generaldirektør i DR 1994-2004

0 Kommentarer