“Tilliden og magten”

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. "Tilliden og magten" er først og fremmest en begavet bog om ledelse og betydningen af sociale og værdiskabende relationer på en arbejdsplads. Det er en sand fornøjelse at læse en bog, der i den grad tager sit udgangspunkt i sund fornuft, og som holder mange af de moderne ledelsesteorier ud i strakt arm. Bogen lægger på en række områder afstand til den strøm af ledelsesmodeller, der har præget mangen en arbejdsplads. Begrundet i et behov for at finde anvendelige strategier for et fodfæste i en tid, hvor forandringer er blevet et vilkår. Og når bogen på en række områder lægger afstand til mange af de hidtidige ledelsesteorier, er det blandt andet for at give plads til en genopdagelse, som de tre forfattere gennem hele bogen på glimrende vis argumenterer for: Tillidsbaseret ledelse.
Lederens to fornemste opgaver er at træffe beslutninger og tage vare på helheden. Mere end nogensinde bruger ledere en stor del af deres arbejdstid på administrative opgaver og på at sidde til møde, afsondret fra praksis. I tillidsbaseret ledelse skal han kigge udad og have tillid til de strategier, som formes ud af praksis, og som formes af tænksomme medarbejdere, der i realiteten dyrker selvledelse, mens lederen vender ryggen til praksis og tænker nye strategier.
På samme måde bliver mange forandringer i højere grad noget, der i praksis varetages af medarbejderne i selvledelsens navn, samtidig med ledelsens forsøg på at skabe stabile billeder af organisationen. En pointe i bogen er blandt andet, at det, der skal forandres, er ledernes syn på forandring.
Ingen leder er fuldkommen nok til at håndtere de udfordringer, en moderne arbejdsplads står over for, og styrken, der ligger i at erkende det og invitere tilliden til og fra medarbejderne indenfor. Alt i den tillidsbaserede ledelse skabes i relationen mellem leder og medarbejder, og det kræver ofte, at vi er nødt til at gøre op med en masse nuværende forestillinger om blandt andet magtforholdet. Og det kræver, at de involverede er parate til at løbe den risiko, der er forbundet med det. Google, Carlsen Peberrod, Tuborg og en lang række andre har turdet med succes, og bogen giver både teorierne og inspirationen til at arbejde med det.

"Tilliden og magten – om at lede og skabe gennem tillid"
Af Steen Vallentin, Sverre Raffnsøe og Niels Thygesen
Børsens Forlag
245 sider, 460 kroner
Udkom 22. august

0 Kommentarer